arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Jurist med inriktning på avtalsrätt och upphandlingsfrågor

 • Yrkesroll

  Jurist, förvaltningsdomstol

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 oktober

 • Sök jobbet senast

  20 oktober

Om jobbet

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.

Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Vill du förbättra Sveriges förmåga att hantera kriser? Vill du bidra till människors säkerhet och hälsa? Vill du göra nytta för dina medmänniskor?

Just nu söker vi en Jurist med inriktning på avtalsrätt och upphandlingsfrågor.

Är det du som är vår näta kollega?

Verksamheten för Rakel och ledningssystem finns vid avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer. Verksamheten ansvarar för strategisk inriktning, utveckling och förvaltning av säkra, skyddade och tillgängliga kommunikationstjänster som används för ledning och samverkan inom och mellan samhällsviktiga verksamheter. I verksamheten ingår utveckling, utbyggnad, förvaltning, drift och kundanslutning av Rakel (Radiokommunikation för effektiv ledning). Vidare ansvarar verksamheten för utveckling, drift och förvaltning av WIS (Webbaserat Informationssystem) och SGSI (Swedish Government Secure Intranet). Verksamheten är i huvudsak avgiftsfinansierad.

Den aktuella tjänsten som jurist för stöd till verksamheten för Rakel och ledningssystem är placerad på enheten för Affärsstöd, inom verksamheten för Rakel och ledningssystem på MSB i Stockholm. Enheten har det samordnade ansvaret för verksamhetens ekonomi- och verksamhetsstyrning. Enhetens uppgift är planering, uppföljning och rapportering av ekonomi och verksamhet samt order – och avtalsadministration och säljadministration. Enheten upprätthåller även affärs- och förvaltningsexpertis inom juridik, säkerhet, kommunikation, verksamhetsutveckling och processarbete. Enheten fungerar som en stödenhet till verksamhetens övriga tre enheter och består av ca 10 medarbetare.   

Arbetsuppgifter

Din roll som jurist innebär främst att stödja Rakelverksamheten i arbetet med olika typer av avtal med leverantörer, kunder och samarbetspartners. Dina arbetsuppgifter kommer därför till stor del att innebära arbete kring dessa avtalsrelationer, t.ex. kontroll av efterlevnad av avtalens juridiska villkor, granskning och upprättande av nya avtal, avtalsrevideringar, offertförfrågningar samt viss avtalsvård. Du kommer även att stödja Rakelverksamhetens tre övriga enheter i avtalsrelaterade frågor.

Huvudsakligt rättsområde är avtalsrätt och upphandlingsrättsliga frågor, men i rollen som jurist ingår även andra traditionella juridiska uppgifter inom verksamheten och att utföra rättsutredningar. Du kommer även att stötta verksamheten juridiskt i framtida utveckling. Arbetet innebär kontakt med andra myndigheter och flertalet andra aktörer.

Arbetet kräver även ett nära samarbete med MSB:s Rättssekretariat som är myndighetens centrala juridiska rådgivningsfunktion och som även står för myndighetens samlade juridiska bedömningar.

Din kompetensprofil

För att söka anställnings som jurist skall du ha en juris kandidatexamen/juristexamen samt god erfarenhet inom affärsjuridik, främst avtalsrätt och avtalsuppföljning.  Du skall även ha erfarenhet av arbetet vid statlig myndighet.

Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete med IT/informationssäkerhet och/eller arbete med upphandlingsprojekt. Har du kunskaper om det svenska krisberedskapssystemet eller totalförsvaret och erfarenhet från arbete i någon av de myndigheter som ingår där, ser vi även det som meriterande.

Utöver examen är det dina personliga egenskaper som är avgörande för tjänstetillsättningen.  Du har lätt för att samarbeta och kan driva på ditt arbete samt ta egna initiativ. Som person upplevs du som prestigelös och lättillgänglig utan att du ger avkall på din yrkesmässiga integritet. Du behöver även vara självständig, flexibel och ha ett genuint intresse för att samarbeta med andra professioner. Det är också viktigt att du har en förmåga att förstå och ta reda på hur du med din juridiska kunskap bäst kan stödja myndighetens verksamhet i såväl vardag som i kris. Det är nödvändigt att du har mycket god förmåga att kommunicera, både i tal och skrift på svenska och på engelska

Anställningsform

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid och är placerad i Stockholm. Resor inom Sverige förekommer regelbundet. MSB tillämpar provanställning. MSBs kontor i Stockholm kommer under hösten 2019 flytta till Tomteboda i Solna.

Svenskt medborgarskap

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Är du intresserad?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Sofia Enlund. Facklig företrädare är Kerstin Borg och Sarah Schulman Saco-S, Jan Herremo ST och Ann-Britt Paradiso SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast 20 oktober, märkt med referensnummer 2019/194. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.