arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Jurist med fokus på IT-relaterad och finansiell brottslighet

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Förvaltningsjurist

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 oktober

 • Sök jobbet senast

  23 oktober

Arbetsgivaren vill att du skickar din ansökan via e-post. A563.581/2020 jobb.na@polisen.se

Om jobbet

Är du redo för en större uppgift? Vi söker nu en jurist för tillsvidareanställning vid enheten för rättslig styrning och stöd, med placering i Stockholm. Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som i en unik roll kommer att driva på rättsutvecklingen inom ett antal framtidsområden med strategisk betydelse för att på ett rättssäkert sätt öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.
Beskrivning av arbetsplatsen
Rättsavdelningen, med cirka 800 medarbetare, har utöver de rättsliga delarna även ansvar för bland annat förvaltningsrättsliga ärenden, diarieföring och arkiv. Totalt arbetar knappt 150 jurister på rättsavdelningen, spridda över hela landet. Rättsavdelningen består av tre centrala enheter, sju regionala enheter samt ett kansli.
Enheten för rättslig styrning och stöd är den centrala enhet som ansvarar för den rättsliga styrningen i myndigheten. Ansvaret innefattar bland annat den interna styrningen genom styrdokument, myndighetens involvering i alla delar av lagstiftningsprocessen samt uppföljning av regelefterlevnad som sker internt eller av tillsynsmyndigheter som Justitieombudsmannen, Datainspektionen och Justitiekanslern.
Enheten ger även rättsligt stöd till avdelningarna, bland annat Nationella operativa avdelningen (NOA), samt till myndighetens ledning. Det senare innefattar att granska underlag och förslag till beslut som ska fattas av rikspolischefen. Enheten har också ett övergripande ansvar för myndighetens dataskyddsfrågor, domstolsprocesser och kontakt med Justitiedepartementet i lagstiftningsfrågor. Vid enheten finns även myndighetens dataskyddsombud placerade. Enheten samordnar också det rättsliga stödet som ges av jurister vid de regionala enheterna. Vid enheten för rättslig styrning och stöd arbetar ungefär 50 jurister.
Arbetsuppgifter
Du kommer att inom områdena IT-relaterad och finansiell brottslighet, såsom bedrägeri, penningtvätt och finansiering av terrorism, att i nära samarbete med processledare och strategiska verksamhetsutvecklare vid Nationella operativa avdelningen (NOA), dels driva på rättsutvecklingen på nationell och internationell nivå, dels ge rättsligt stöd i utveckling av nya metoder, arbetssätt, intern styrning och kravställning av it-system. Du kommer att tillhöra en grupp vid den strategiska enheten för rättslig styrning och stöd på rättsavdelningen, med placering i Stockholm. Som jurist vid denna grupp kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter vara att:
Gentemot Justitiedepartementet tillvarata Polismyndighetens intressen i lagstiftningsarbete och EU-förhandlingsarbete i rättsliga frågor kopplade till penningtvätt, identitetshantering, cyberbrott och finansiering av terrorism.
Lämna stöd och rådgivning till verksamheten rörande informationshantering och dataskyddslagstiftningen inom dina ansvarsområden.
Genomföra rättsutredningar och konsekvensanalyser för nya eller förändrade personuppgiftsbehandlingar och it-system inom dina ansvarsområden.
Samverka med jurister och andra discipliner vid internationella överenskommelser och samarbeten samt i arbetet mot organiserad brottslighet.

Det rättsliga stöd som ges av enheten innebär inte bara att skriva rättsutredningar och bidra med expertis i rättsliga frågor i syfte att säkerställa att utvecklingsarbetet genomförs inom ramen för gällande rätt, utan också att identifiera behov av författningsändringar och bidra till rättsutvecklingen. Du ska självständigt kunna driva ditt eget arbete men också ingå i tvärfunktionella arbetsgrupper tillsammans med andra kompetenser inom myndigheten. Rättsfrågorna som du kan komma att hantera kommer utöver dataskydd huvudsakligen att beröra kamerabevakning, förvaltningsrätt, unionsrätt, straff- och processrätt samt offentlighet och sekretess. Ditt specialistområde kommer dessutom att beröra frågor om biometri kopplat till säker identifiering och identitetsförvaltning.
Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som:
Är jurist med minst två års erfarenhet av självständigt juridiskt arbete som bedöms som relevant för tjänsten.
Har aktuell erfarenhet av juridiskt arbete med personuppgiftsfrågor.
Har en mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.


Vi ser det som meriterande om du utöver ovan även:
Har aktuell erfarenhet av juridiskt arbete kopplat till penningtvätt, finansiell brottslighet eller IT-relaterade brott såsom bedrägerier.
Har erfarenhet av myndighetssamverkan och internationella överenskommelser inom områdena penningtvätt, finansiering av terrorism eller IT-relaterad brottslighet.
Har aktuell erfarenhet av arbete med rättsliga frågor kopplat till informationshantering inom Polismyndigheten, andra brottsbekämpande myndigheter eller hos relevanta tillsynsmyndigheter.
Har erfarenhet av arbete med lagstiftningsfrågor eller förhandlingsarbete inom EU.
Har erfarenhet av arbete med rättsliga frågor inom finansmarknaden, till exempel på bank, finansinstitut eller verksamhet som utövar tillsyn eller motsvarande mot sådana verksamheter.
Genom studier eller erfarenhet har skaffat dig teoretiska kunskaper om finansiell ekonomi.

Att arbeta som jurist vid Polismyndigheten förutsätter att du har en mycket god analytisk förmåga och på att du är noggrann och strukturerad. Arbetsuppgifterna ställer krav på att du trivs med att arbeta både i grupp och självständigt och att du kan arbeta i ett högt tempo. Utöver det förutsätter rollen att du är prestigelös och lösningsinriktad.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet.

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via e-post till jobb.na@polisen.se senast den 23 oktober 2020. I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Märk din ansökan med ref.nr. A563.581/2020 i mailets ärendemening.

Mer information om tjänsten hittar du på:

https://polisen.se/om-polisen/lediga-jobb/2020/oktober/jurist-med-fokus-pa-it-relaterad-och-finansiell-brottslighet-till-polismyndighetens-rattsavdelning/

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Arbetsgivaren vill att du skickar din ansökan via e-post. jobb.na@polisen.se