arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Jurist med fokus på dataskydd och kamerabevakning till Polismyndigheten

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Förvaltningsjurist

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 oktober

 • Sök jobbet senast

  29 oktober

Arbetsgivaren vill att du skickar din ansökan via e-post. A563.660/2020 jobb.na@polisen.se

Om jobbet

Är du redo för en större uppgift? Vi söker nu en jurist för tillsvidareanställning vid enheten för rättslig styrning och stöd, med placering i Stockholm. Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till rättsutvecklingen, ökar tryggheten och minskar brottsligheten i Sverige.
Beskrivning av arbetsplatsen
Rättsavdelningen, med cirka 800 medarbetare, har utöver de rättsliga delarna även ansvar för bland annat förvaltningsrättsliga ärenden, diarieföring och arkiv. Totalt arbetar knappt 150 jurister på rättsavdelningen, spridda över hela landet. Rättsavdelningen består av tre centrala enheter, sju regionala enheter samt ett kansli.
Enheten för rättslig styrning och stöd är den centrala enhet som ansvarar för den rättsliga styrningen i myndigheten. Ansvaret innefattar bland annat den interna styrningen genom styrdokument, myndighetens involvering i alla delar av lagstiftningsprocessen samt uppföljning av regelefterlevnad som sker internt eller av tillsynsmyndigheter som Justitieombudsmannen, Datainspektionen och Justitiekanslern.
Enheten ger även rättsligt stöd till avdelningarna, bland annat Nationella operativa avdelningen (NOA), samt till myndighetens ledning. Det senare innefattar att granska underlag och förslag till beslut som ska fattas av rikspolischefen. Enheten har också ett övergripande ansvar för myndighetens dataskyddsfrågor, domstolsprocesser och kontakt med Justitiedepartementet i lagstiftningsfrågor. Vid enheten finns även myndighetens dataskyddsombud placerade. Enheten samordnar också det rättsliga stödet som ges av jurister vid de regionala enheterna. Vid enheten för rättslig styrning och stöd arbetar ungefär 50 jurister.
Arbetsuppgifter
Du kommer huvudsakligen att arbeta med att ge rättsligt stöd rörande dataskydd/personuppgiftsfrågor till de nationella avdelningarna, dock främst till Nationella operativa avdelningen (NOA), i dess processägarroll. De nationella avdelningarna utövar härigenom styrning över alla verksamhetsområden och utvecklar därför arbetsmetoder, tar fram styrdokument och kravställer it-system. Du kommer att tillhöra en grupp vid den strategiska enheten för rättslig styrning och stöd på rättsavdelningen, med placering i Stockholm. Som jurist vid denna grupp kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter vara att:
Lämna stöd och rådgivning till verksamheten rörande informationshantering och dataskyddslagstiftningen
Genomföra rättsutredningar och konsekvensanalyser för nya eller förändrade personuppgiftsbehandlingar och it-system
Granska dokumentation som förs in i Polismyndighetens förteckning över personuppgiftsbehandlingar
Lämna stöd vid upprättande av personuppgiftsbiträdesavtal, styrdokument och överenskommelser om direktåtkomst
På strategisk nivå utforma strukturer och metoder för polisens informationshantering, personuppgiftsbehandling och kamerabevakning
Företräda Polismyndigheten vid kontakter med Regeringskansliet, tillsynsmyndigheter och andra brottsbekämpande myndigheter.

Det rättsliga stöd som ges av enheten innebär inte bara att skriva rättsutredningar och bidra med expertis i rättsliga frågor i syfte att säkerställa att utvecklingsarbetet genomförs inom ramen för gällande rätt, utan också att identifiera behov av författningsändringar och bidra till rättsutvecklingen. Du ska självständigt kunna driva ditt eget arbete men också ingå i tvärfunktionella arbetsgrupper tillsammans med andra kompetenser inom myndigheten. Rättsfrågorna som du kan komma att hantera kommer utöver dataskydd huvudsakligen att beröra kamerabevakning, förvaltningsrätt, unionsrätt, straff- och processrätt samt offentlighet och sekretess.
Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som:
Är jurist med minst två års erfarenhet av självständigt juridiskt arbete som bedöms som relevant för tjänsten.
Har aktuell erfarenhet av juridiskt arbete med personuppgiftsfrågor.
Har aktuell och relevant erfarenhet av verksamhetsutveckling i större organisationer.
Har en mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.

Vi ser det som meriterande om du utöver ovan även:
Har aktuell erfarenhet av arbete med rättsliga frågor kopplat till informationshantering inom Polismyndigheten, andra brottsbekämpande myndigheter eller hos relevanta tillsynsmyndigheter.
Har erfarenhet av de juridiska frågor som aktualiseras i digitaliseringsprojekt och vid utveckling av e-tjänster och e-förvaltning.
Har genomfört notarietjänstgöring.

Att arbeta som jurist vid Polismyndigheten förutsätter att du har en mycket god analytisk förmåga och på att du är noggrann och strukturerad. Arbetsuppgifterna ställer krav på att du trivs med att arbeta både i grupp och självständigt och att du kan arbeta i ett högt tempo. Utöver det förutsätter rollen att du är prestigelös och lösningsinriktad.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet.

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via e-post till jobb.na@polisen.se senast den 29 oktober 2020. I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Märk din ansökan med ref.nr. A563.660/2020 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr A563.660/2020 via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.

Mer information om tjänsten hittar du på:

https://polisen.se/om-polisen/lediga-jobb/2020/oktober/jurist-med-fokus-pa-dataskydd-och-kamerabevakning-till-polismyndighetens-rattsavdelning/

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Arbetsgivaren vill att du skickar din ansökan via e-post. jobb.na@polisen.se