arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

IVO söker en arkivarie, vikariat

 • Yrkesroll

  Arkivarie

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 september

 • Sök jobbet senast

  27 september

Om jobbet

Vill du arbeta med modern dokumenthantering och informationsförvaltning?

IVO söker nu en arkivarie med huvudsaklig kompetens inom arkivjuridik, informationsförvaltning och uppbyggnad av e-arkivering. Vi erbjuder en arbetsplats i utveckling med framåtanda och en spännande möjlighet att vara med på vår resa mot digitalisering och modern informationsstrukturering.

Arkivfunktionen finns placerad på IVO:s rättsenhet som är direkt underställd generaldirektören. Arkivfunktionen har därmed en mycket central plats på myndigheten med närhet till juridiken.

Arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta såväl strategiskt som operativt med fokus på frågor som rör bevarande och gallring av allmänna handlingar, arkivredovisning, digitalt bevarande samt utbildning och utveckling av gemensamma arbetssätt.

Idag finns tre arkivarier på myndigheten som arbetar med principiella frågeställningar som rör dokument- och ärendehantering. Förutom löpande uppgifter finns de närmaste åren en stor variation av arbeten, som arkivarierna kommer att ansvara för eller i hög grad delta i, exempelvis:
 • Ett befintligt e-arkiv med ett mindre innehåll ska förvaltas och en helhetslösning för e-arkivering för myndigheten ska behovsundersökas, upphandlas och implementeras.
 • Arbete med informationsmappning samt informationsmodellering.
 • Förteckningsarbete och utredning av arkivlokaler. IVO:s ärendehantering är både digital och pappersbaserad.
 • Framtagande av gallringsrutiner för myndigheten och framställningar till Riksarkivet om gallring.
Löpande uppgifter är bland annat att delta i systemutvecklingen och förvaltningen av ärendehanteringssystemet Public360, utlämnanden av äldre ärenden, förvalta framtagna rutiner och styrdokument, medverka i
utvecklingsprojekt, förvalta klassificeringsstrukturen och bidra med stöd i myndighetens processutveckling.

Som arkivarie arbetar du även med att löpande bidra med stöd i principiella frågeställningar inom området som uppstår inom myndigheten.

Kvalifikationer

 • Akademisk utbildning motsvarande minst 60hp/40p i arkivvetenskap,
 • Flerårig erfarenhet av arbete som arkivarie inom offentlig sektor,
 • Mycket god kännedom om de lagar och förordningar som styr inom offentlig förvaltning, speciellt om arkiv- och offentlighetslagstiftning samt Riksarkivets föreskrifter,
 • Erfarenhet av digitaliseringsarbete,
 • Goda och aktuella systemkunskaper,
 • En väl utvecklad kommunikativ förmåga samt god kunskap i svenska språket , muntligt och skriftligt.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person ser du möjligheter och engageras av att tillsammans med andra hitta lösningar på komplexa problem. Du är driven och tar initiativ till att hitta nya vägar med nya arbetssätt.

Du behöver ha en god pedagogisk förmåga att föra dina kunskaper vidare till andra. Du har en väl utvecklad samarbetsförmåga, gillar att arbeta i team och har lätt för att knyta och upprätthålla kontakter. För att trivas i rollen som arkivarie hos oss behöver du gilla att befinna dig i en miljö som är föränderlig och där du får möjlighet att påverka. Vidare vill vi att du har förmåga att växla mellan arbetsuppgifter, är noggrann, uthållig och kan prioritera.

Meriterande är om du har aktuell erfarenhet av:
 • Utredande arbete inom dokumenthanteringsområdet,
 • Gallringsutredningar, framtagande av rutiner för gallring samt framställningar till Riksarkivet,
 • Elektronisk arkivbildning och digitalt bevarande,
 • Självständig arkivförteckning, helst enligt både allmänna arkivschemat och verksamhetsbaserad arkivredovisning,
 • Implementera och/eller förvalta e-arkiv i offentlig förvaltning,
 • Att utveckla e-tjänster i offentlig förvaltning, gärna statlig,
 • Dokument- och ärendehanteringssystemet Public 360,
 • Förteckningsprogrammet Klara.
Anställningen är ett vikariat på sex månader på heltid. Start så snart som möjligt med placering i Stockholm.

Hur du ansöker

Märk din ansökan med dnr 2.1.1-34025/2021. Bifoga personligt brev och CV där det tydligt framgår på vilket sätt du motsvarar kravprofilen. Betyg och eventuella handlingar tas med vid en eventuell intervju.

Sista ansökningsdag är 2021-09-27. Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss säljsamtal för ytterligare rekrytering- eller annonseringshjälp.

Vad kan IVO erbjuda dig?
Vi erbjuder en spännande kunskapsorganisation med en stimulerande arbetsmiljö och goda utvecklingsmöjligheter. Vi strävar efter en sammansättning medarbetare som speglar samhällets mångfald.

IVO bidrar till en säker vård och omsorg

IVO:s uppdrag är att genom tillsyn och tillståndsprövning bidra till en vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter. Myndigheten kännetecknas av ett stort engagemang samt en bred och djup kunskap och förståelse för hälso- sjukvård samt omsorg i Sverige. IVO drivs av visionen om att vi har koll, att vi skapar lärande och att vi gör vården och omsorgen säkrare och bättre. Vi finns till för vård- och omsorgstagarna.

IVO har omkring 750 medarbetare och verksamheten bedrivs vid sex regionala avdelningskontor runt om i landet och tre myndighetsövergripande avdelningar i Stockholm. IVO bildades 2013 och lyder under Socialdepartementet.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Arkivarie

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat