arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

IT-säkerhetshandläggare till Västra militärregionen

 • Yrkesroll

  Säkerhetsadministratör, IT

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 oktober

 • Sök jobbet senast

  30 november

Om jobbet

Västra militärregionen (MR V) är ett krigsförband lokaliserat till Skövde samt med mindre del till Göteborg. Staben består av kontinuerligt tjänstgörande officerare och civila. Vid höjd beredskap kompletteras staben med tidvis tjänstgörande.

Chefen för MR V med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgifter inom regionen. MR V omfattar Hallands-, Västra Götalands-, Värmlands- och Örebro län.

Idag är MR V en del av P4 Skaraborgs Regemente men från årsskiftet 2019-2020 blir MR V en egen organisationsenhet med större ansvar, bland annat för Utbildningsgrupper och hemvärn inom regionen.

 

Underrättelse- och Säkerhetsavdelningen (J2) leder på mandat från C MR V funktionens verksamhet inom regionen i normalläge, kris och vid höjd beredskap. Arbetet bedrivs i nära samarbete med HKV MUST och INSS J2, lokala säkerhetsavdelningar vid förband, skolor och centra inom MR V område, samt med företrädare för bland annat polismyndigheten och säkerhetspolisen.

I arbetet ingår även att genomföra säkerhetsskyddskontroller vid de organisationsenheter som verkar inom regionen. Vid J2-avdelningen arbetar bland annat tre stycken säkerhetshandläggare med vardera ett eget kompetensområde i tillägg till de gemensamma arbetsuppgifterna.

Vi söker nu en säkerhets-handläggare IT-säkerhet, som i nära samarbete med övriga säkerhetshandläggare löser nedanstående arbetsuppgifter.

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Handlägga och följa upp säkerhetsrapportering och Försvarsmaktens verksamhet inom avdelningens område bl.a. som underlag för periodvis rapportering och hantering av säkerhetsincidenter
 • Handlägga IT-säkerhetsincidenter i samverkan med Informationssäkerhetshandläggaren
 • Genomföra rådgivning och styrning i (IT) säkerhetstjänst
 • Planera och genomföra utbildning inom (IT) säkerhetstjänst
 • Samverka i (IT) säkerhetsfrågor med myndigheter och förband
 • Leda/delta i (IT) säkerhetsberedningar
 • Leda/delta i (IT) risk-/sårbarhetsanalyser och (IT) säkerhetsanalys
 • Leda/delta i (IT) säkerhetsutredningar
 • Planera och leda/delta i (IT) säkerhetsskyddskontroller
 • Medverka i centrala och regionala möten samt beredningar avseende (IT) säkerhetstjänst
 • Följa upp och stödja utvecklingen av Försvarsmaktens interna regelverk avseende (IT) säkerhetstjänst
 

Är du intresserad? Klicka dig vidare till Försvarsmaktens hemsida för att läsa mer och göra din ansökan.

 

 

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.