arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

IT-revisor / Internrevisor med IT-kompetens

 • Yrkesroll

  IT-revisor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 november

 • Sök jobbet senast

  28 november

Om jobbet

RIKSBANKEN HAR EN MYCKET VÄSENTLIG ROLL i det svenska samhället och ansvarar bl a för Sveriges guld- och valutareserv och för RIX-systemet, som kan ses som knutpunkten i det svenska betalningssystemet. Detta ställer mycket höga krav på vår interna styrning och kontroll.

SOM IT-REVISOR / INTERNREVISOR med IT-kompetens kommer du att granska och bedöma att Riksbankens interna styrning och kontroll, inklusive riskhantering samt styrnings- och ledningsprocesser är ändamålsenliga. Fokus kommer ligga på generella IT-processer eller på IT-tunga verksamhetsprocesser men du kommer även medverka i övriga granskningsinsatser. Du ansvarar för att planera, genomföra och rapportera internrevisionsgranskningar. Därigenom bidrar du till utveckling och effektivisering av hela Riksbankens verksamhet. Du är även, tillsammans med IR chef och övriga kollegor, ansvarig för framtagande av den årliga internrevisionsplanen. Du deltar också i arbetet med att vidareutveckla IR avdelningens metodik. Det finns möjligheter att delta i internationellt arbete och nätverkande.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande registerkontroll och särskild personutredning kommer att göras på slutkandidaten. I vissa fall ställs krav på svensk medborgarskap och säkerhetsprövningssamtal för säkerhetsklassade tjänster.

VI SÖKER DIG SOM har universitet eller högskoleutbildning inom relevant område, t ex ekonomi, juridik, teknik eller dyl. Minst 4 års erfarenhet från IT-relaterad intern- / externrevision eller liknande arbete. Mer än 10 års erfarenhet av samma område är meriterande. Du uttrycker dig väl muntligt och skriftligt på både svenska och engelska.

CIA, CISA eller andra relevanta certifieringar är meriterande, liksom erfarenhet av dataanalys, COSO och 3 Lines of Defence. Även erfarenhet av arbete på bank eller myndighet är meriterande.

SOM PERSON är du relationsskapande, kreativ, har hög integritet och en god problemlösande analysförmåga. Du ser till helheten och är nyfiken på nya områden.

VI ERBJUDER utmanande arbetsuppgifter i en händelserik miljö där Sveriges ekonomiska utveckling står i fokus. Hos oss får du kunniga och engagerade kollegor och stor möjlighet till kompetensutveckling.

VI VILL HA DIN ANSÖKAN med CV och personligt brev inklusive relevanta studieintyg senast den 28 november 2019. Om du har frågor är du välkommen att kontakta IR-chef Simon Rörborn, tel. 08-787 01 54 eller simon.rorborn@riksbank.se. Du söker tjänsten genom att klicka på Ansök.

Internrevisionen arbetar på uppdrag av Riksbankens direktion och granskar samtliga avdelningar inom Riksbanken. Avdelningen består av fyra medarbetare samt en chef, med möjlighet att köpa in externa specialisttjänster vid behov. Avdelningen skall granska och bedöma om bankens riskhantering samt styrnings- och ledningsprocesser är ändamålsenliga med hänsyn till de mål som lagts fast för Riksbankens verksamhet. Internrevisionen skall även medverka till effektivisering och förbättring av dessa processer. Vidare utför internrevisionen även revisioner på uppdrag av ESCB.

Vi har valt annonseringskanaler och undanber oss försäljare av rekryteringstjänster och annonser.