arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Internrevisionschef till Socialstyrelsen

 • Yrkesroll

  Internrevisor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 mars

 • Sök jobbet senast

  13 april

Om jobbet

Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg. Genom samarbete, oberoende experter och pålitlig kunskap styr, stödjer och utvecklar vi hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Vårt jobb är att ta fram föreskrifter, kunskapsstöd och statistik samt göra uppföljningar och utvärderingar. Vi stödjer utvecklingen av e-hälsa, utfärdar legitimationer, delar ut statsbidrag och samordnar hälso- och sjukvårdens insatser vid allvarliga händelser. Vi följer utvecklingen inom vården och omsorgen och fångar upp och möter omvärldens behov. Det gör vi för att människor i Sverige ska få tillgång till god vård och omsorg på lika villkor, oavsett vem man är och var i landet man bor.

Vi söker en ny internrevisionschef som oberoende och objektivt ska granska och utvärdera vår interna styrning och kontroll i enlighet med internrevisionsförordningen. Som internrevisionschef får du en unik inblick i myndigheten och möjlighet att bidra till vårt utvecklingsarbete. I uppdraget ingår även att ge råd och stöd till myndighetens ledning och styrelse i frågor som berör intern styrning och kontroll. Du är organisatoriskt placerad direkt under styrelsen som du rapporterar till löpande. Under året har du även löpande avstämningar med styrelsens presidium. Tjänsten är administrativt placerad vid generaldirektörens stab.

Ditt arbete är självständigt och ger goda möjligheter till personlig och professionell utveckling samt till att vidareutveckla internrevisionens arbetssätt. I arbetet ingår att upprätta en årlig riskanalys och revisionsplan och att genomföra planerade granskningar. Arbetet innebär att du med bibehållen självständighet och integritet etablerar ett gott samarbete med myndighetens ledning och de delar av verksamheten som granskas.

Vi söker dig som har

• akademisk examen inom ekonomi, juridik, samhällsvetenskap eller annan motsvarande akademisk utbildning som vi bedömer relevant i förhållande till arbetsuppgifterna
 •  minst fem års erfarenhet av arbete med intern- och/eller externrevision
 •  kunskaper om COSO:s ramverk för intern styrning och kontroll.
För att lyckas i uppdraget är du ansvarstagande, lösningsorienterad, lyhörd, har god samarbetsförmåga, integritet och lätt för att uttrycka dig i tal och skrift. I rollen behöver du även ha ett effektivt, noggrant, självständigt och strukturerat arbetssätt. Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Det är meriterande om du har aktuell erfarenhet från statlig myndighet och är certifierad internrevisor (CIA) eller innehar annan relevant certifiering från IIA.

Anställningsinformation

Anställningen är tillsvidare på heltid med provanställning på sex månader. Placeringen är i Stockholm. Din tjänstetitel är internrevisionschef.

Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

Välkommen med din ansökan senast den 13 april 2020. I ditt personliga brev ber vi dig beskriva dina erfarenheter som matchar den bakgrund och kompetens vi efterfrågar. Ange diarienummer 2.6.1-11844/2020.

Socialstyrelsen strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi erbjuder ett meningsfullt arbete och många kunniga kollegor som vill bidra till ett viktigt samhällsuppdrag. Vi erbjuder dessutom bra villkor för bland annat friskvård, flexibel arbetstid, semester och pension.

Om du har frågor om tjänsten, kontakta stabschef Urban Lindberg. Fackliga företrädare är Rose-Marie Nylander för SACO, Åsa-Britt Edoff för ST samt Magnus Göransson för Vårdförbundet. Samtliga nås på telefonnummer 075-247 30 00.

God vård och omsorg bygger på kunskap. Därför finns vi. Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg. Genom samarbete, oberoende experter och pålitlig kunskap styr, stödjer och utvecklar vi hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Det gör vi för att människor i Sverige ska få tillgång till god vård och omsorg på lika villkor, oavsett vem man är och var i landet man bor.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Internrevisor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat