arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Internationell handläggare - vikariat

 • Yrkesroll

  Utbildningshandläggare

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 maj

 • Sök jobbet senast

  31 maj

Om jobbet

Fakulteten för skogsvetenskap, kansli
Fakultetskansliet vid fakulteten för skogsvetenskap utgör en del av universitetsadministrationen vid SLU och har sitt säte i Umeå. Kansliets främsta uppgift är att bistå fakultetens ledning och i viss mån dess institutioner med beslutsunderlag och administrativt stöd. Kansliet arbetar med planering, ärendeberedning, ekonomistyrning, uppföljning, expertstöd, löpande administration m.m. inom fakultetens olika verksamhetsområden. Kansliets personal är också sekreterare och föredragande i fakultetens olika nämnder, kommittéer och utskott. Utöver personal anställda vid fakultetskansliet arbetar här också personal anställda vid utbildnings-, personal- och kommunikationsavdelningen, avdelningen för service, säkerhet och miljö samt Grants Office.
Arbetsuppgifter:
Som internationell handläggare är du ett administrativt stöd till vicedekanen för internationalisering och sekreterare i internationella kommittén. Tillsammans med vicedekanen arbetar du strategiskt med fakultetens samarbetsavtal och internationella arbete i stort. Du utgör ett stöd till grundutbildningsorganisationen vid fakulteten i internationella frågor och stödjer bland andra programstudierektorer i frågor kopplade till studentutbyten. I arbetet ingår även att sprida information om internationella möjligheter till studenter, lärare och annan personal, marknadsföring av studier vid SLU för partneruniversitet samt att vara kontaktperson för fakultetens samarbetspartners runt om i världen. Du är även kontaktperson för internationella studenter före, under och efter tiden på SLU samt ansvarar för fakultetens mottagning av utländska studenter. I dina arbetsuppgifter ingår också att vara administrativt stöd och sekreterare i docentnämnden. I arbetet med docentnämnden ingår, förutom sekreteraruppgifter kopplat till nämndens arbete, att anordna docentföreläsningar två gånger per år. Du är också fakultetens kontaktperson beträffande uppdragsutbildning.

Kvalifikationer:

Vi söker dig som har en lämplig akademisk examen eller motsvarande och erfarenhet av arbete med utbildningsadministrativa frågor inom högskolan. Datorvana och god förmåga att uttrycka dig i tal och skift på svenska och engelska är ett krav. Du bör ha ett konstruktivt och serviceinriktat arbetssätt samt god kännedom om högskolesektorn och de regler som styr svensk högskoleutbildning. Eftersom arbetet är förenat med många kontakter både inom och utanför SLU fäster vi stor vikt vid dina personliga egenskaper vad gäller kommunikations-, samarbets-, initiativ- och organisationsförmåga.

Placering:

Umeå

Anställningsform:

Vikariat under ett år.

Omfattning:

100%

Tillträde:

Under augusti 2021.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-05-31.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Utbildningshandläggare

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat