arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Intendent

 • Yrkesroll

  Miljökemist

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 september

 • Sök jobbet senast

  26 september

Om jobbet

Vill du bli en av oss och bidra till att utveckla en organisation som efter mer än 250 år sjuder av nyfikenhet, upptäckaranda och kreativitet? Vi som arbetar vid Naturhistoriska riksmuseet är stolta över allt det vi åstadkommer. Vi erbjuder en dynamisk miljö där många olika professioner och kompetenser arbetar tillsammans. Museet ansvarar för världsunika naturhistoriska samlingar som ständigt växer och utvecklas. Museet är ett av landets mest populära besöksmål med drygt 600 000 besökare per år. Här bedrivs framgångsrik forskning och samhällsviktig miljöövervakning.

Naturhistoriska riksmuseet har en stor och aktiv forskningsavdelning. Enheten för miljöforskning och -övervakning studerar förändringar av skeenden i naturen. Vi övervakar halter och effekter av miljögifter i vår miljö, vi följer förekomsten av pollen i luften och fåglars flyttningsmönster genom ringmärkning samt följer sälars, björnars, fjällrävars och örnars populationsutveckling. Enheten ansvarar för insamling, provtagning och förvaring av material för studier av miljögifter inom den svenska miljöövervakningen och bedriver övervakning av hälsotillståndet hos säl, utter, havsörn och tumlare. Vi ansvarar för en av världens äldsta miljöprovbanker som rymmer mer än 400 000 prover av bland annat sillgrissleägg och fisk från svenska vatten liksom vävnadsprover från sälar, renar, Statens Vilt (vissa rovfåglar, björn, varg, utter m.fl. arter) samt humanmjölk. Merparten av våra tidserier inleddes mellan 1960-1980-talen.

Vi söker nu en intendent som ska vara ansvarig för att administrera, koordinera, kvalitetssäkra, samt utveckla arbetet med vår Miljöprovbank (MPB).

ARBETSUPPGIFTER

Ansvara för det administrativa arbetet gällande vår Miljöprovbank (MPB). Bedöma förfrågningar om uttag av material från MPB för forsknings- och miljöövervakningsprojekt i samråd med berörda parter och vara kontakt mellan Naturhistoriska riksmuseet och Naturvårdverket i dessa frågor. Ansvara för anbuds- och avtalshantering av ansökningar och uttag ur miljöprovbanken. Ansvara för kvalitetssäkring av arbetet med MPB genom att se över, utveckla och dokumentera rutiner för insamling, provberedning och förvaring. Bevaka utvecklingen och vara uppdaterad inom ämnesområdet samt vara kontaktperson och samarbeta med andra miljöprovbanker i världen.

KVALIFIKATIONER

Du är ekotoxikolog, biolog, miljökemist, kemist eller har annan utbildning som kan bedömas likvärdig, (högre examen fil. lic. eller fil. dr är meriterande). Du har goda kunskaper i frågor kopplade till hantering och förvaring av biologiskt material och vi ser gärna att du har erfarenhet av laborativt arbete. Kunskaper inom och erfarenhet av miljöövervakning eller miljögifter är meriterande.

Du behöver även erfarenhet av arbete med kvalitetssäkring, utveckling och dokumentation. Erfarenhet av ärendehantering och anbuds- och avtalshantering är meriterande liksom erfarenhet av databashantering. Som ansvarig för miljöprovbanken har du många kontakter både inom och utom organisationen vilket ställer stora krav på god kommunikations- och samarbetsförmåga och eftersom du kommer att ha många internationella kontakter är goda kunskaper i engelska ett krav. Kunskap i och erfarenhet av att ta till sig och kommunicera vetenskaplig information är ett krav. Du kommer att arbeta i nära kontakt med forskare och handläggare på andra myndigheter, universitet och organisationer vilket även ställer krav på din samarbetsförmåga och det är viktigt att du på ett korrekt sätt kan representera myndigheten.

Viktiga egenskaper är att vara noggrann, strukturerad och kommunikativ.

ÖVRIGT

Vi ökar kunskapen om naturen och inspirerar till ansvar för vår värld. Vår långsiktiga strävan är att Naturhistoriska riksmuseets anställda ska spegla den mångfald som finns i Sverige. Vi välkomnar alla sökanden oavsett kön, bakgrund, ursprung och funktionsvariation.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring.
Vi undanbeder oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.