arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Intendent till enheten för miljöforskning och -övervakning

 • Yrkesroll

  Marinbiolog

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  29 september

 • Sök jobbet senast

  20 oktober

Om jobbet

Vill du bli en av oss och bidra till att utveckla en organisation som efter mer än 250 år sjuder av nyfikenhet, upptäckaranda och kreativitet? Vi som arbetar vid Naturhistoriska riksmuseet är stolta över allt det vi åstadkommer. Vi erbjuder en dynamisk miljö där många olika professioner och kompetenser arbetar tillsammans. Museet ansvarar för världsunika naturhistoriska samlingar som ständigt växer och utvecklas. Museet är ett av landets mest populära besöksmål med ca 700 000 besökare per år. Här bedrivs framgångsrik forskning och samhällsviktig miljöövervakning.

Naturhistoriska riksmuseet har en stor och aktiv forskningsavdelning. På enheten för miljöforskning och -övervakning bedriver vi bland annat övervakning av tumlarpopulationerna i Östersjön samt Västerhavet på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Datainsamlingen sker med s.k. C-PODar som samlar in akustiska data som vi sedan analyserar. Vi bedriver även forskningsprojekt om hur tumlare påverkas av undervattensbuller och deltar i arbetet i internationella organ i frågor som rör tumlare.

ARBETSUPPGIFTER

Som intendent kommer du att självständigt arbeta med förvaltningsrelaterade frågor om tumlare, med fokus på statistiska analyser av akustiska data om tumlarens förekoms och beteende i relation till naturliga och antropogena miljöfaktorer, samt utveckling av indikatorer för bedömning av tumlares status. Du kommer även samverka med projektpartners i andra organisationer, nationellt och internationellt, samt redovisa resultat i form av rapporter och vetenskapliga artiklar.

I tjänsten ingår även att delta i och ibland leda arbete om tumlare i internationella organisationer såsom ASCOBANS, HELCOM, OSPAR och ICES, rapportera data och nationella aktiviteter till internationella organisationer, ge expertråd till andra myndigheter i frågor om förvaltning av tumlare, svara på frågor från media, allmänheten m.m. samt granska rapporter om observationer av levande tumlare från allmänheten.

Du kommer vidare att leda och genomföra praktiskt arbete med att samla in akustiska data om tumlare. Praktiskt för- och efterarbete i samband med fältarbete, genomförande av fältarbete till sjöss, datahantering samt databearbetning för rapportering till nationell datavärd. Det är viktigt att du är van vid fältarbete då det kan vara krävande dagar i samband med fältarbetet till sjöss.

Arbetet kommer att utföras självständigt och i samarbete med befintlig personal på enheten.

KVALIFIKATIONER

Fil. dr inom relevant ämnesområde (t.ex. marinbiologi, zooekologi eller ekologisk statistik) eller Fil lic. med mångårig erfarenhet av forskningsarbetet inom relevant ämnesområde är ett krav. Erfarenhet av att skriva vetenskapliga artiklar och rapporter är också ett krav. Kunskaper i och erfarenhet av statistiska analyser inklusive modellering är ett krav. Vidare är kunskaper i R (CRAN) eller MATLAB, liksom erfarenhet av arbete i R (CRAN) eller MATLAB ett krav. Kunskap och erfarenhet av projektledning är ett krav och det är även kunskap och erfarenhet av ArcGIS eller QGIS. Goda kunskaper i svenska (eller annat skandinaviskt språk) och engelska i tal och skrift är ett krav. Kunskap och erfarenhet av populationsövervakning av marina däggdjur, helst tumlare i svenska vatten, är ett krav. Vana från samarbete med andra myndigheter, forskare och internationella organisationer är också ett krav. Inom tjänsten kommer arbete till sjöss att utföras vilket ställer krav på att du har erfarenhet av fältarbete och då gärna sjövana.

Kunskap om CPOD.exe och erfarenhet av hantering av CPODar och CPOD-data samt kunskap om undervattensakustik och bullerpåverkan är meriterande. Kunskap om marina däggdjurs ekologi, helst tumlare i svenska vatten, samt kunskaper om EU-direktiv om marina däggdjur är meriterande. Vana av att kommunicera med media, allmänheten med mera är också meriterande. Har du vana av att identifiera marina däggdjur, främst tumlare, samt arbeta med indikatorer i internationella arbetsgrupper är det meriterande.

Vi söker en analytisk person som är kommunikativ, noggrann och har ett praktiskt handlag. Arbetet stället även krav på god samarbetsförmåga.

ÖVRIGT

Vi ökar kunskapen om naturen och inspirerar till ansvar för vår värld. Vår långsiktiga strävan är att Naturhistoriska riksmuseets anställda ska spegla den mångfald som finns i Sverige. Vi välkomnar alla sökanden oavsett kön, bakgrund, ursprung och funktionsvariation.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring.
Vi undanbeder oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Marinbiolog

Lön

Enligt avtal.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde snarast. Vi tillämpar sex månaders provanställning.