arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Insatsstaben söker informationsledare

 • Yrkesroll

  Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 december

 • Sök jobbet senast

  30 januari

Om jobbet

Är du intresserad av planering och beslutsfattande? Har du kompetens inom informationshantering och verksamhetsutveckling? Vill du vara med och påverka Sveriges försvarsförmåga? I så fall har vi en plats för dig – tillsammans skapar vi beslutsunderlag för Försvarsmaktens insatsledning.

Arbetsuppgifter

Informationsledaren/Information Management Officer (IMO) stödjer under ledning av insatsstabens Senior Information Officer (SIO) insatsorganisationens informations- och verksamhetsutvecklingsprocess. IMO är en av tre personer som under ledning av SIO ansvarar för processerna för informationshantering i insatsorganisationen. Arbetet handlar både om att förvalta befintliga processer och att utveckla nya. Ständigt beaktande de lagar och bestämmelser som gäller informationsområdet. Detta gäller både inom daglig verksamhetsledning och i operationsledning där en fungerande informationsledning är vitalt för att rätt beslut ska kunna fattas. Eftersom det är flera befattningar måste du inte uppfylla alla krav utan det finns möjlighet att dela upp ansvarsområdena inom gruppen.

IMO ska bland annat kunna:

Självständigt leda projekt inom informationshanteringen.
Vara en positiv del av en grupp.
Med god förståelse för organisationens verksamhet och teoribildning inom området statlig förvaltning, militär ledning och beslutsteori eller motsv. utveckla metoder och processer.
Hantera många kontaktytor såväl inom Högkvarteret som ute i insatsorganisationen.
Ansvara för insatsorganisationens informationshantering i operativt ledningsstödsystem tex. SWECCIS INS och har behörighet att göra ändringar avseende design, sitestruktur och metadata.
Ansvara för behörighetshantering för operativa ledningsstödsystem och är förordnad att beställa siter, roller och behörigheter i tex. SWECCIS INS.
Svara upp mot drift och förvaltningsorganisation för relevanta ledningsstödsystem i informationshanteringsfrågor för insatsorganisationen, tex. SWECCIS för operativ vht och EMILIA för administrativ vht.
Ansvara för övningsportaler i operativt ledningsstödsystem tex SWECCIS INS och har behörighet att göra ändringar avseende design, sitestruktur och metadata.
Ansvara för att utbildar personal i informationshanteringsfrågor, tex. användarutbildning i aktuella ledningsstödsystem.
Ansvara för att utbilda övningsdeltagare i gällande informationshanteringsrutiner, såväl analoga som digitala.
Delta i utveckling och vidmakthållande av INSS Standard Operation Procedures (SOP).
Delta i utveckling och vidmakthållande av INS informationsledningsplan.
Tillse att INS följer gällande direktiv och regler avseende informationshantering.
Bidra till C INS orderverk (GROP, SOFI NAT, OPLAN) avseende IM.
Bidra till CCIR processen (Commanders Critical Information Requirements).

Kvalifikationer

Akademisk examen som skapar teoretisk och metodologisk bas för att lösa ovan angivna uppgifter. Till exempel inom statsvetenskap, informationshantering, verksamhetsutveckling etc.
Minst 5 års arbetslivserfarenhet.
Hög förmåga att självständigt driva dina frågor.

Meriterande kvalifikationer

Tidigare arbetslivserfarenhet från Försvarsmakten
God kännedom om Försvarsmaktens verksamhet
Erfarenhet av operationsplanering i Försvarsmakten
Erfarenhet från internationell militär stab
Erfarenhet SharePoint

 

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

Lön

.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat