arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Informationsspecialist till enheten för operativ analys

 • Yrkesroll

  Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 oktober

 • Sök jobbet senast

  17 oktober

Om jobbet

Migrationsverket söker informationsspecialist till enheten för operativ analys.

Har du den personlighet och professionella kapacitet vi söker? Då erbjuder vi ett rikt och ansvarsfullt arbetsliv med många karriärvägar.

Vad du kan förvänta dig

Som medarbetare på Migrationsverket kan du förvänta dig ett givande arbete i en dynamisk miljö som präglas av ett fokus på ständiga förbättringar, samarbete och respekt för människan. Du erbjuds även en gedigen introduktion och goda möjligheter till fortlöpande kompetensutveckling.

Om Enheten för operativ analys

Funktionen för särskilt utredningsstöd (FSUS) tillhör Enheten för operativ analys inom Sektionen för Informationsanalys. En sektion inom Nationella operativa avdelningen. Enheten för operativ analys har till uppgift att upptäcka, förhindra och förebygga alla former av brott mot och missbruk av Migrationsverkets processer och som utgör ett hot mot Sveriges säkerhet eller drabbar de svenska välfärdssystemen. Genom operativ analys bidrar även enheten till att identifiera sårbarheter i myndighetens processer och system och föreslå åtgärder för att minimera eller eliminera dessa sårbarheter. Enheten ska vidare inhämta och analysera information i olika typer av ärenden och bidra till att myndigheten kan fatta välgrundade beslut och förhindra att sökanden utan giltiga skäl får vistas i Sverige eller bli svenska medborgare. Enheten för operativ analys består för närvarande av 17 medarbetare. På enheten samlas kompetens inom analys, säkerhetsfrågor, informationsbearbetning och utveckling av informationshanteringssystem. 

Arbetsuppgifter

Som informationsspecialist vid FSUS kommer du att ansvara för inhämtning, bearbetning och analys av information från öppna källor till stöd för bland annat Migrationsverkets arbete med uteslutande och säkerhetsfrågor. Du kommer att hantera stora informationsmängder på begränsad tid och behöver kunna identifiera, sortera och sammanställa information relevant för aktuella ärenden. Arbetet ställer krav på mycket goda språkkunskaper, analytisk förmåga och uppfinningsrikedom. Eftersom funktionen är en stödfunktion behöver du också vara serviceinriktad och ha ett professionellt bemötande även under hög arbetsbelastning. Din grundläggande uppgift är informationsbearbetning men du kommer också ges möjlighet att delta i arbetet med att utveckla funktionen och dess arbetssätt. I tjänsten ingår internationell tjänstgöring och du förväntas ha möjligheter att arbeta utomlands under ett antal tillfällen per år i upptill två sammanhängande veckor per resa.

Krav

• Akademisk utbildning med juridisk-, samhällsvetenskaplig-, eller statsvetenskaplig inriktning eller annan utbildning i kombination med erfarenhet inom sakområdet som arbetsgivaren bedömer lämplig
 • Mycket god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
 • Mycket god kommunikativ förmåga på arabiska (primärt läsfärdigheter).
 • Minst 2 års relevant arbetslivserfarenhet.

Meriter

• Mycket goda läsfärdigheter i något av språken: persiska (dari), kurdiska (sorani eller kurmanji) eller turkiska är mycket meriterande.
 • Erfarenhet från underrättelsearbete, omvärldsbevakning, inhämtning i öppna källor (Webint/OSINT) eller arbete med sociala medier.
 • Erfarenhet från asylprövning och/eller arbete med andra utlänningsärenden

Personliga kompetenser

Du arbetar bra med komplexa frågor då du analyserar och bryter ner problem i sina beståndsdelar och löser komplicerade problem. Du är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard och du lägger ner stor vikt vid att man lever upp till dessa. Du arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor som kan omsättas i praktiken och leder till resultat.

Upplysningar

Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6-månaders provanställning.
Arbetstid: Kontorstider, (arbetstiderna kan komma att förändras.)
Placering: Stockholm, tjänsteresor förekommer (såväl inrikes som utrikes).
Tillträde för befattningen: snarast eller enligt överenskommelse.
Vi tillämpar individuell lönesättning.

Tjänsten är säkerhetsklassad och kräver säkerhetsklass 2 samt godkänd lämplighetsprövning av Migrationsverkets säkerhetsavdelning och krav på svenskt medborgarskap ställs för denna tjänst.
Inom ramen för rekryteringsprocessen kommer den sökande att efterfrågas att genomgå skriftliga tester, såväl språkliga som kunskapsmässiga.

Vill du veta mer

Om du har frågor gällande rekryteringsprocessen kan du mejla till rekrytering@migrationsverket.se.Vill du veta mer om befattningen och arbetsuppgifterna kontaktar du Abraham Haro, abraham.haro@migrationsverket.se. Fackliga representanter på enheten är Erik Saure, SACO och Jesper Starkerud, ST. Båda nås genom Migrationsverkets växel.

Ansökan

Välkommen med din ansökan och meritförteckning senast den 17 oktober 2021 . Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem

Migrationsverket finns för människor som söker skydd i Sverige och för dem som vill arbeta, studera eller bo här. Detta gör vi inom asylrättens och den reglerade invandringens gränser. Vi tar emot ansökningar, prövar dem och fattar beslut om vilka som har rätt att komma hit eller stanna här, och vilka som måste lämna landet.

I vårt arbete som statstjänstemän handlar vi i enlighet med fattade beslut och visar omdöme vid uttalanden och agerande. Det krävs en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet hos oss och vi vägleds av den statliga värdegrunden och Migrationsverkets värdeord mod, empati och tydlighet.

När du registrerar din ansökan kan du komma att få besvara ett antal frågor. Fyll i frågorna så utförligt du kan. Ansökningar med ofullständigt CV eller uteblivna svar på frågor beaktas inte i lika stor utsträckning. Som en del i rekryteringsprocessen kan du behöva genomföra tester och/eller arbetsprover. Om du kallas till intervju kan du också komma att behöva besvara ett antal frågor kopplat till säkerhet.

För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: Enligt överrenskommelse Tillsvidareanställning