arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Informationssäkerhetsansvarig

 • Yrkesroll

  IT-säkerhetschef

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 januari

 • Sök jobbet senast

  14 februari

Om jobbet

Kemikalieinspektionen är en statlig myndighet som har i uppdrag att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier. Som anställd hos oss är du en del av ett betydelsefullt arbete för hållbar utveckling i Sverige, inom EU och globalt. Vårt kontor ligger i centrala Sundbyberg.

Den nyinrättade befattningen Informationssäkerhetsansvarig tillhör sekretariatet för ekonomi och administrativt stöd. Sekretariatet leds av den administrativa chefen som även är myndighetens säkerhetsskyddschef. På sekretariatet finns tre underliggande enheter: Ekonomienheten, Enheten för registratur och arkiv, samt IT-enheten. I rollen som Informationssäkerhetsansvarig så kommer du att ha ett nära samarbete med IT-enheten, men rollen är placerad direkt under den administrativa chefen/säkerhetsskyddschefen och du kommer att ingå i sekretariatets ledningsgrupp

ARBETSUPPGIFTER

I rollen som Informationssäkerhetsansvarig har du det övergripande ansvaret för informationssäkerhetsarbetet på myndigheten och du ska verka för att det koordineras i samtliga delar av verksamheten.

Du ansvarar för att samordna och utveckla arbetet kring krav, riktlinjer och rekommendationer inom ramen för gällande ISO-standarder och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att färdigställa, utveckla och förvalta ledningssystemet för informationssäkerhet samt att stödja, utbilda och vägleda organisationen.

Du upprättar styrdokument och policys inom området. Du ska regelbundet följa upp och analysera informationssäkerhetsarbetet och återrapportera till myndighetens ledningsgrupp. Arbetet bedrivs i nära samarbete med myndighetens olika verksamheter.

Du kommer till stor del arbeta gentemot hela organisationen och tillsammans med andra funktioner. Du behöver därför vara duktig på att kommunicera och skapa engagemang, ha en helhetssyn samt bidra till ett gott samarbete på olika nivåer. Du har en god förmåga att självständigt ta dig an komplexa uppgifter och driva dem framåt och i mål. Du kommer primärt att arbeta med att:
 • förvalta och förbättra myndighetens ledningssystem för informationssäkerhet
 • följa upp och kontrollera myndighetens informationssäkerhetsarbete
 • vägleda och stödja avdelningarna och sekretariaten i deras interna informationssäkerhetsarbete
Informationssäkerhetsansvarig kommer även eventuellt att vara myndighetens signalskyddschef, och det är därför meriterande om du redan i dag har utbildning inom, och kunskaper om, signalskydd. Det är dock inte ett krav utan du kan utbildas till signalskyddschef efter anställning.

KVALIFIKATIONER

- Examen från universitet eller högskola
- Erfarenhet av att arbeta med informationssäkerhet enligt gällande ISO-standarder och MSB:s föreskrifter och metodstöd
- Erfarenhet av att arbeta med riskbaserat informationssäkerhetsarbete, hot- och riskanalyser
- Erfarenhet av att hålla utbildningar och workshops
- erfarenhet av informationssäkerhetsarbete ur ett säkerhetsskyddsperspektiv
- Erfarenhet av att ta fram styrdokument och policys
- Goda kunskaper i Microsoft Office
- Goda kunskaper i, och god förmåga att, kommunicera i tal och skrift på svenska och engelska

Meriterande:

- Signalskyddsutbildning och kunskaper inom signalskyddsområdet.
- God kännedom om gällande säkerhetsskyddslag och säkerhetsskyddsförordning.
- Internrevision av ledningssystem
- IT-incidenthantering
- projektledning
- Erfarenhet från arbete på statlig myndighet
- Erfarenhet från arbetsledning (till exempel som projektledare, chef eller teamledare)

Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

ÖVRIGT

På Kemikalieinspektionen är varje medarbetare viktig för att vi som myndighet ska fungera och vi värnar därför om din hälsa och arbetsmiljö. Hos oss tas dina kunskaper till vara och du har stora möjligheter att utvecklas.
Du arbetar och agerar efter vår medarbetarpolicy och vår värdegrund. Vi förväntar oss att alla medarbetare bidrar till ett gott arbetsklimat och förstår sin roll som statstjänsteman i vårt gemensamma uppdrag.
Vi bedriver också ett målinriktat arbete för lika rättigheter och möjligheter.

Kemikalieinspektionen tillämpar de statliga kollektivavtalen: Villkorsavtal och Villkorsavtal-T samt lokala kollektivavtal avseende bl.a. arbetstid.

Kemikalieinspektionen tillämpar sex månaders provanställning på alla anställningar.

Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare men får gärna ha utländsk bakgrund.

Lön

Individuell lönesättning. Månadslön.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Enligt överenskommelse.