arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Informationscontroller/registrator sökes

 • Yrkesroll

  Registrator

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 juli

 • Sök jobbet senast

  25 augusti

Om jobbet

Tradition i utveckling. Statens fastighetsverk förvaltar en mångfald av statligt ägda fastigheter – däribland regeringsbyggnader, domstolar, slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader samt en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Vi äger allt detta tillsammans och SFV:s uppgift är att förvalta och utveckla detta på ett långsiktigt hållbart sätt. 

Inom ramen för sin verksamhet tar myndigheten emot och upprättar en stor mängd handlingar. Digitalisering av informationsflöden, krav på säker informationshantering och e-arkivering samt behov av effektivisering av ärendehanteringen ökar behovet av kompetenta medarbetare inom enheten Arkiv och informationsförvaltning. Myndigheten är i behov att kartlägga och styra informationsflöden samt att utveckla eget e-arkiv.

Enheten Arkiv och informationsförvaltning ansvarar för övergripande styrning och utveckling av myndighetens informationshantering, för samordning av tillhandahållande av allmän handling samt för långsiktig och rättssäker förvaltning av myndighetens information. Enheten har ansvar för intern styrning och kontroll avseende offentlighets- och arkivlagstiftningen samt säkerställer ett gemensamt förhållningssätt i informationshanteringen. Enheten består idag av 4 funktioner; registrator-, arkiv-, systemförvaltnings- och utlämnandefunktionen. Vi söker dels informationscontrollers/registratorer dels arkivarier med erfarenhet av digitalisering av informationsflöden och e-arkivering.

Vi söker Dig som har ett öppet och framåtblickande sinnelag och vill bidra till utveckling av informationsförvaltning på SFV. Placering är i Stockholm inom Ledningsstöd, enheten Arkiv och informationsförvaltning. Kortare resor till/arbete hos andra organisatoriska enheter utanför Stockholm i syfte att stödja och utveckla informationsförvaltningen lokalt förekommer.

Din roll

Som informationcontroller är du ett viktigt verksamhetsstöd i SFVs hantering av allmänna handlingar. Du ansvarar för att upprätthålla en effektiv och rättssäker diarieföring och är van vid digital dokument- och ärendesystem. Som informationcontroller bedömer och hanterar du allmänna handlingar i enlighet med regelverket och interna bestämmelser. Utöver att du deltar i hanteringen av inkommande post/e-post och diarieföring av handlingar, har Du som uppgift att instruera och stödja SFVs medarbetare/partners att hantera informationen korrekt. En viktig del i arbetet är att tillsammans med övriga medarbetare kvalitetssäkra och förbättra diarieföringen av allmänna handlingar och att informera om gällande regler. 

Din profil


Du har en akademisk utbildning 180/120hp med minst 60/40 hp arkiv- och informationsvetenskap eller motsvarande förvärvad kunskap. Du har flerårig erfarenhet från registratorsarbete i offentlig förvaltning och goda kunskaper om de lagar och förordningar som styr arbetet.

Du behärskar svenska väl i tal och skrift och är van användare av Office-paketet. Du har erfarenhet av elektronisk ärendehantering och av att arbeta process- och målorienterat.

Vi ser gärna att du har arbetat på en statlig myndighet. Erfarenhet av organisation som arbetar med fastighetsförvaltning och/eller erfarenhet av systemförvaltning är meriterande.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är serviceinriktad, kommunikativ och ansvarstagande, du har god problemlösningsförmåga och orienterar dig lätt i nya sammanhang. Du finner lätt att samarbeta i olika team men kan utföra dina arbetsuppgifter självständigt. Struktur, noggrannhet och ordningssinne, samt god pedagogisk förmåga är en förutsättning för att lyckas i rollen och för att engagera medarbetarna i ärendehanteringen. Du räds inte utmaningar och kan hantera perioder med hög arbetsbelastning.

Mer information
Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.

Denna anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.

Fackliga representanter för SACO, SEKO och OFR nås via vår växel, 010-478 70 00. Mer information om SFV hittar du på www.sfv.se. 

Statens fastighetsverk erbjuder en attraktiv arbetsplats som eftersträvar jämn könsfördelning och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten. Vi är stolta över att vara statsanställda och få bidra till en positiv samhällsutveckling.

Sista ansökningsdag är 2020-08-25 och vi ser fram emot din ansökan och CV. Välkommen till oss!

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Registrator

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Tillsvidare 100%