arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Informationsarkitekt

 • Yrkesroll

  IT-arkitekt/Lösningsarkitekt

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 september

 • Sök jobbet senast

  29 september

Om jobbet

Havs- och vattenmyndigheten är en förvaltningsmyndighet med säte i Göteborg. Bland våra drygt 300 medarbetare finns både generalister och specialister inom en rad olika fackområden. Vi ska arbeta med  kunskapsbaserad och koordinerad förvaltning från källa till hav för frågor om bevarande, re­stau­rering och hållbart nyttjande av sjöar, vatt­en­drag, hav och fiskeresurserna. För att nå framgång samverkar och förankrar vi vårt arbete med alla berörda, nationellt såväl som internationellt. Myndighetens vision är levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. Vi vill ha en arbetsplats där alla trivs och kommer till sin rätt. Det betyder att vi välkomnar olika erfarenheter, bakgrunder och personligheter som kan föra oss och vår verksamhet framåt.

Informationsarkitekt

För oss är vår nya informationsarkitekt en mix av någon som både kan anta en strategisk position men som bitvis även kan agera operativt.

Det betyder att du har förmågan att kunna röra dig mellan dessa två nivåer och ofta skifta fokus. Du är en visionär vilket innebär att du har ett genuint intresse för vad som sker både nationellt, men även internationellt kring trender och nya standarder inom informationsarkitektur och där du kan fånga upp dessa och omsätta till verksamheten.

Arbetsuppgifter

Som informationsarkitekt kommer du att vara navet för att ta fram myndighetens övergripande informationsarkitektur likväl som lösningsspecifika informationsarkitekturer för digitala lösningar. Tillsammans med EA-teamet jobbar du med resten av organisationen för att få fram ramar, principer och riktlinjer som lägger grunden för att frigöra möjligheterna med myndighetens information för att ta fram nästa generation av tjänster.

Utifrån verksamhetens behov kommer du att kartlägga och översätta begreppsmodeller till standardiserade informationsmodeller för att sedan modellera realiseringen via datamodeller. Via detta angreppssätt kan vi översätta informationsbehovet från verksamheten till lösningsförslag.

Du bidrar i EA-funktionen med att ansvara för att det finns en lämplig styrmodell och andra strukturer på plats för att utveckla, förvalta, planera och följa upp arkitekturarbetet. EA-funktionen upprättar och förvaltar strukturer för samarbete mellan olika slags arkitekter och övriga intressenter där särskilt fokus ges till användarna av arkitekturen.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att 

- utveckla och förvalta övergripande informationsarkitektur, informationsmodellering och informationsförvaltning
- stödja pågående förändringsaktiviteter genom följsamhetsanalys
- delta i projekt som informationsarkitekt
- stödja införandet av metadatahantering på myndigheten
- introducera och utbilda verksamheten i informationshantering.

Då EA-funktionen är nystartad deltar du i arbetet med gradvis bygga upp metod och arbetssätt.

Kvalifikationer

Du som söker denna tjänst ska ha akademisk examen motsvarande kandidatnivå inom IT-området såsom systemvetare, dataingenjör eller annat område som bedöms relevant för tjänsten.

Det är viktigt att du har en bred IT-kompetens och ca 10 års erfarenhet av kvalificerat arbete inom IT-området där du under de senare åren haft ett tydligt fokus på strategi och taktik.

Som arkitekt ska du ha arbetat minst fem år med arkitekturfrågor, även på en mer övergripande nivå. Din erfarenhet omfattar arbete med att 

- driva förändringsarbete och leda processtyrd verksamhet
- kommunicera och arbeta i nära relation med hela verksamheten
- arbeta med digital verksamhetsutveckling tillsammans med ledningsgrupper

Du har även djup kunskap inom begreppsmodellering och informationsmodellering. För att lyckas med uppdraget krävs även att du har kompetensen att förstå och modellera informationsflöden, detta exempelvis i koppling till tjänsteflöden och "business scenarios".

Vi ser gärna att du är certifierad verksamhetsarkitekt. Har du följande erfarenheter är även de till din fördel:

- arbete med informationsarkitektur i informationstunga organisationer
- arbete med IT-arkitektur i informationstunga organisationer
- utveckling av begrepps-/informationsmodeller/informationsstrategier
- stöd till utvecklingsprojekt vid strategiska vägval inom informationsarkitekturområdet
- översättning av verksamhet till informationsarkitektur
- arbete med modelleringsverktyg. 

Du vill vara med och bidra till att skapa samhällsnytta och är därför intresserad av att följa med både i samhälls- och teknikutvecklingen.
 

Egenskaper, färdigheter och förmågor
Som person är du utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Du har en naturlig fallenhet för samarbete med olika typer av intressenter där din talang är att kunna lyssna in, tänka från helhet och omsätta i verksamhet med förmåga att anpassa framförandet så det blir mottagligt för mottagaren. Du har en hög analytisk fallenhet vilket för oss innebär att du kan göra antaganden, dra slutsatser och utifrån dem driva alternativt föreslå åtgärder. Du är nyskapande till din karaktär vilket visar sig genom att du med lätthet kan fånga behov, se potential och ge konkreta lösningar.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för rollen.

Villkor

Anställningen är placerad i Göteborg. Vi kan erbjuda ett utmanande arbete i moderna lokaler i Gullbergsvass, på promenadavstånd från Centralstationen. Anställningen är en tillsvidareanställning. Havs- och vattenmyndigheten tillämpar sex månaders provanställning och individuell lönesättning. Tillträde efter överenskommelse.

 

Tänk på att de handlingar som du ger in genom din ansökan blir en allmän handling hos HaV. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, till exempel uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse. Tänk också i övrigt på att i första hand skriva det som du bedömer är direkt relevant i förhållande till kraven i jobbannonsen.  

För god kvalitet i Havs-och vattenmyndighetens rekryteringsprocess ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Varmt välkommen med din ansökan! Vi har valt rekryteringskanaler för den här anställningen och vill inte bli kontaktade av rekryteringsföretag.