arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Informationsarkitekt

 • Yrkesroll

  Informationsarkitekt

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  9 februari

 • Sök jobbet senast

  5 mars

Om jobbet

Riksantikvarieämbetet är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor om kulturarvet och kulturmiljön. Kärnan i vårt uppdrag är att stärka och synliggöra kulturarvets betydelse för samhällets utveckling. Här arbetar cirka 250 personer som leder och stödjer arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vi har verksamhet på flera orter i Sverige.

En del i Riksantikvarieämbetets uppdrag är att tillhandahålla information om kulturarv och kulturmiljö. Tillgång till relevant information och kunskapsunderlag är en förutsättning för att nå målen om ett hållbart samhällsbyggande, hållbara städer och en gestaltad livsmiljö. Informationen som Riksantikvarieämbetet tillhandahåller används bl.a. i samband med kommunal detaljplanering.

En av enheterna på informationsavdelningen är portföljenheten, vilken ansvarar för samordningen av myndighetens IT-relaterade verksamhetsutveckling och förvaltning samt ansvarar för myndighetens applikations- och informationsarkitektur. Andra uppgifter för enheten handlar om att stödja verksamheten att utveckla och förvalta myndighetens informationstillgångar ofta i samverkan med andra samt att samordna informationsäkerhetsarbetet. Som vår nya informationsarkitekt är du placerad på portföljenheten. 

Dina arbetsuppgifter


Som informationsarkitekt kommer du leda framtagandet av myndighetens övergripande informationsarkitektur likväl som lösningsspecifika informationsmodeller men även ha en viktig samordnade roll i vårt informationssäkerhetsarbete. Utifrån verksamhetens behov kommer du att kartlägga och översätta övergripande begreppsmodeller till standardiserade informationsmodeller som sedan realiseras i datamodeller. Via detta angreppssätt kan vi översätta informationsbehovet från verksamheten till lösningsförslag. 

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att 
 • utveckla och förvalta den övergripande informationsarkitekturen, utveckla och förvalta informationsmodeller och policydokument på området.
 • vidareutveckla och förvalta myndighetens modell för informationsklassning samt vara stöd till informationsägare i frågor kring informationssäkerhet.
 • delta i arbetsgrupper och processer som hanterar frågor kring it- och informationssäkerhet samt vara föredragande för högsta ledningen i det samordnade informationssäkerhetsarbetet.
 • samordna metadatahanteringen för information och tjänster på myndigheten.
 • delta utvecklingsarbeten som bedrivs internt och i samverkan med andra myndigheter där du som sakkunnig stödjer verksamheten i frågor kring digital informationsförvaltning. 
 • utbilda verksamheten i nya och förändrade direktiv inom digital informationshantering.

Din kompetens


Du har akademisk examen motsvarande kandidatnivå inom IT-området såsom systemvetare, dataingenjör eller annat område som bedöms relevant för tjänsten. 

Du har arbetat flera år med arkitekturfrågor, gärna på både övergripande och operativ nivå. Vi ser gärna att du är certifierad verksamhetsarkitekt. 

Du har goda kunskaper inom begrepps- och informationsmodellering. För att lyckas med uppdraget krävs även att du har kompetensen att förstå och modellera informationsflöden, detta exempelvis i koppling till tjänsteflöden.

Du har erfarenhet av informationssäkerhetsarbete som informationsklassning, risk- och sårbarhetsanalys samt att utforma relevanta interna rutiner och styrdokument.

Du har kunskaper om moderna tekniker och ramverk där man kan länka data till varandra och även dela databeskrivningar/metadata på ett sätt som gör länkarna läsbara av datorer.

Har du erfarenhet av och intresse för kulturarvsinformation är det meriterande. Det är även meriterande om du har erfarenhet inom vidareutnyttjande av information och öppen data.

Dina förmågor


Du kan sätta dig in i och växla mellan olika perspektiv och ser till hela verksamhetens bästa i beslut och handling. Du har ett genuint intresse för vad som sker både nationellt, men även internationellt kring trender och nya standarder inom informationsarkitektur och där du kan fånga upp dessa och omsätta till verksamheten.

Som person är du utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Du samarbetar effektivt och är van vid att etablera och underhålla goda relationer med andra. Du har en god analytisk förmåga vilket innebär att du kan göra antaganden, dra slutsatser och utifrån dem driva, alternativt föreslå, åtgärder. 

Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbets- och samarbetsklimat. 

Övrigt


Du kommer att vara anställd vid portföljenheten där du arbetar nära enhetens IT-arkitekt och produktledare.

Anställningen är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Placeringsort är Visby. Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast 2021-03-05. Märk din ansökan med refnr RAÄ-2021-580.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Informationsarkitekt

Lön

,

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat