arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Informatiker till Nationell informationsstruktur

 • Yrkesroll

  Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  29 oktober

 • Sök jobbet senast

  19 november

Om jobbet

Svensk vård och omsorg står inför en mycket intressant och händelserik tid där nya innovativa lösningar och digitala tjänster växer fram, för att stödja invånarna och effektivisera och förbättra för verksamheterna. Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen att ansvara för förvaltning och vidareutveckling av en nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk, exempelvis det internationella begreppssystemet Snomed CT. Vi har också särskilda regeringsuppdrag inom området. Arbetet skapar möjligheter att specificera den information som ska dokumenteras om den enskilda individen i vård och omsorg, och beskriva hur informationen bör struktureras och kodas för att kunna återanvändas på ett ändamålsenligt och säkert sätt.

Tjänsten är placerad på enheten för informationsstruktur och e-hälsa, som ansvarar för nationell informationsstruktur och Snomed CT. Vi är totalt 17 hälsoinformatiker och e-hälsostrateger. Vi behöver nu bli fler. Enheten har också ansvar för ”Enhetligare begreppsanvändning”, ett insatsområde inom Vision e-hälsa 2025.

Som hälsoinformatiker arbetar du med att förvalta, vidareutveckla, tillämpa och stödja användningen av den nationella informationsstrukturen (NI). Användare är både regioner och kommuner som vidareutvecklar och implementerar informationssystem, men också myndigheter och utvecklare av nationella e-tjänster. Det övergripande målet för Socialstyrelsen inom detta område, är en strukturerad och ändamålsenlig dokumentation inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. NI bidrar till att höja patientsäkerheten till att rätt person har rätt information i rätt situation. Målgrupper för NI inkluderar bland annat verksamhetsutvecklare och systemförvaltare samt leverantörer av informationssystem inom vård och omsorg.

Vi söker dig som vill

 •  medverka i förvaltningen och vidareutvecklingen av NI samt i uppdrag som innebär tillämpning av NI, t ex. framtagande av detaljerade och områdesspecifika informationsmodeller
 •  medverka i tekniskt utvecklingsarbete med avseende på NI och tillämpningen av NI
 •  stödja användare av NI på ett systematiskt sätt.

Vi söker dig som har

 •  akademisk examen inom medicinsk informatik, hälsoinformatik, systemvetenskap eller annan relevant högskoleutbildning
 •  erfarenhet av att modellera och av processmodeller, begreppsmodeller och informationsmodeller
 •  erfarenhet av begreppsutredning
 •  erfarenhet av arbete med informatik inom vård och omsorg
 •  goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.
Arbetsuppgifterna ställer krav på att du är strukturerad, har ett helhetstänk samt god och tydlig kommunikativ förmåga. Du ska också vara analytisk och problemlösande likväl som initiativtagande, utåtriktad och samarbetsinriktad. Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Det är dessutom meriterande om du har

• god kännedom och relevant sakkunskap inom e-hälsoområdet i stort, inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, apoteksverksamhet och myndigheter
 •  erfarenhet av utveckling av informationssystem inom vård och omsorg
 •  erfarenhet av att ta fram terminologibundna informationsmodeller
 •  vana av att arbeta med XML/JSON
 •  erfarenhet av webbutveckling då merparten av verktygen är webbaserade
 •  relevant kunskap om olika standarder inom e-hälsa såsom HL7-FHIR, OpenEHR m.fl.

Anställningsinformation


Anställningen är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning, på heltid med start snarast. Din tjänstetitel är hälsoinformatiker och placeringen är på enheten för informationsstruktur och e-hälsa i Stockholm.

Välkommen med din ansökan senast den 19 november 2019. I ditt personliga brev ber vi dig beskriva dina erfarenheter som matchar den bakgrund och kompetens vi efterfrågar.  Ange diarienummer 2.6.1-28907/2019.
 
Socialstyrelsen strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi erbjuder ett meningsfullt arbete och många kunniga kollegor som vill bidra till ett viktigt samhällsuppdrag. Vi erbjuder dessutom bra villkor för bland annat friskvård, flexibel arbetstid, semester och pension.

Om du har frågor om tjänsten, kontakta Anna Aldehag. Vid frågor om rekryteringsprocessen, kontakta personalspecialist Ola Nordin. Fackliga företrädare är Rose-Marie Nylander för SACO, Åsa-Britt Edoff för ST samt Magnus Göransson för Vårdförbundet. Samtliga nås på telefonnummer 075-247 30 00.

God vård och omsorg bygger på kunskap. Därför finns vi. Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg. Genom samarbete, oberoende experter och pålitlig kunskap styr, stödjer och utvecklar vi hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Det gör vi för att människor i Sverige ska få tillgång till god vård och omsorg på lika villkor, oavsett vem man är och var i landet man bor.