arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Hydrogeolog berg till Linköping eller Göteborg

 • Yrkesroll

  Hydrogeolog

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  29 april

 • Sök jobbet senast

  27 maj

Om jobbet

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet som arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och negativa konsekvenser av stranderosion. SGI arbetar också med att ta fram nya metoder för att sanera förorenade områden. SGI tillhör Miljödepartementet och har totalt cirka 100 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Linköping och kontor finns i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Statens geotekniska institut har i över 75 år arbetat för att stödja samhället med kunskapsutveckling inom det geotekniska området. Vi satsar nu på att utöka vår kompetens ytterligare inom geoteknik berg eller bergteknik, som det ofta kallas i Sverige. SGI:s långa historia som forskande myndighet har bland annat avspeglat sig i omfattande, egna publikationsserier och breda forskningsprojekt i samverkan med akademier, andra myndigheter och övriga intressenter i branschen. Vi på SGI jobbar aktivt för att göra bästa samhällsnytta inom våra verksamhetsområden: Klimatanpassning, Effektivare markbyggande och Renare mark.

ARBETSUPPGIFTER

Stort fokus i vårt arbete ligger på den pågående klimatförändringen, vilken också förväntas påverka hydrogeologiska förhållanden över tid. Vi arbetar för att öka förståelsen för hur sådana förändringar kan påverka grundvatten och vattenflöden i befintliga och planerade berganläggningar, både avseende dimensionering, under byggtiden och under drift. Samhällets intresse att bygga på och i berg kan öka till följd av klimatförändringen. Att göra detta på ett planerat och hållbart sätt är då ett självklart mål. SGI:s medarbetare har en viktig och naturlig roll i detta arbete.

Vi söker nu dig som är engagerad, nyfiken och drivande inom ditt yrke som hydrogeolog och som har jobbat med att undersöka, förstå och karaktärisera bergets sprickakvifärer, samt hur de hydrogeologiska processerna fungerar i praktiken i berggrunden. Du vill hjälpa samhället och oss här på SGI att utveckla hydrogeologin i Sverige bland annat genom forskning, metodutveckling och framtagande av vägledningar.
Att jobba på en myndighet ger unika möjligheter att både ta del av och påverka pågående samhällsutveckling och själv vara aktiv i att bedriva forskning och utveckling inom området. Många av SGI:s frågeställningar är starkt kopplade till förändrade flöden av grundvatten i berget, både avseende sättningsproblematik i jord och annan omgivningspåverkan. Det är inte ovanligt att förändringar i grundvattennivåer leder till påverkan på brunnskapacitet och föroreningsspridning. Inläckande vatten till berganläggningar är också ett allvarligt problem i infrastrukturprojekt, då stora kostnadsökningar ofta är orsakade av oförväntade och svårbemästrade hydrogeologiska förhållanden.

Som hydrogeolog på SGI kommer du tillsammans med kollegor att få möjlighet att arbeta med frågor inom flera av följande områden:
 • Utvärdera och vid behov initiera förbättringar av metodik för att provta och analysera berggrundens akvifärer och dess hydrogeologiska egenskaper.
 • Vid behov, initiera forskning och utveckling inom ämnesområdet i samverkan med andra myndigheter, universitet, högskolor och företag.
 • Stötta SGI:s uppdrag inom alla våra tre verksamhetsområden.
 • Stödja SGI:s verksamhet som remissinstans i plan- och byggprocessen.
 • Förmedla kunskap via kurser, konferenser och seminarier.

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig med civilingenjörsexamen inom väg- och vattenbyggnad eller samhällsbyggnadsteknik vid teknisk högskola eller för tjänsten annan relevant utbildning av motsvarande nivå. Du kan ha skaffat dig den krävda kunskapen genom erfarenhet byggd på annan grundexamen. Forskarutbildning är meriterande.

För tjänsten krävs att du som sökande har god dokumenterad kunskap inom följande ämnesområden:
- Utvärdering av hydrogeologiska tester i interaktion med bergmassans geologiska karaktärisering och dess förutsättning för injektering
- Hydrogeologisk flödesmodellering i bergs spricknätverk
- Utformning av undersökningsmetodik för hydrogeologiska tester i berg
- Praktisk erfarenhet av hydrogeologiska tester i berg
- Berggrundsgeologi, specifikt sprickbildning i berg

Meriterande kunskap:

- Injekteringsdesign
- Praktiskt injekteringsarbete
- Föroreningsspridning i berg
- Erfarenhet av numerisk modellering och kunskap om modelleringsverktyg inom de aktuella ämnesområdena
- Erfarenhet av att aktivt tillämpa dina kunskaper i anläggningsprojekt
- Kunskap inom områden som geokemi och eller geofysik med anknytning till aktuellt område.
Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska. Vi vill att du är lösningsorienterad och har en förmåga att kunna se både det stora och det lilla perspektivet.

Vid urvalet kommer stor vikt att läggas vid din personliga lämplighet och det är viktigt att du har en god samarbetsförmåga. För att kunna arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund, http://www.sgi.se/sv/om-sgi/sa-arbetar-vi/vardegrund-och-kompass/

ÖVRIGT

Tjänsten är placerad vid avdelning Klimatanpassning i Göteborg eller Linköping. Tjänsten är en tillsvidareanställning. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Uppge löneanspråk i ansökan.

När du söker anställning hos oss ger du ditt medgivande till att vi får hantera dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i annat syfte än att genomföra rekryteringen.

Välkommen med din ansökan inklusive meritförteckning, betygskopior, och andra handlingar som du vill åberopa via www.offentligajobb.se. Din ansökan ska ha inkommit senast den 27 maj 2022. Märk ansökan med 0381.

Vill du veta mer om tjänsten och SGI, kontakta avdelningschef HannaSofie Pedersen tel. 031-778 65 64 eller Anna Setterberg, rekryteringskonsult tel. 08-764 25 83.

Fackliga företrädare är för SACO-S Mattias Andersson, tel. 013-20 18 88, och för ST Eva Albin, tel. 013-20 18 29.
Besök gärna vår webbplats: www.sgi.se

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen inom myndigheten samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka online via länk i annonsen.

Behöver du hjälp med din digitala ansökan kontakta gärna supporten på 0771-693 693.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Hydrogeolog

Lön

Enligt avtal.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Dagtid. Tillsvidareanställning