arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Huvudman och biträdande enhetschef - var med och led EU-enheten

 • Yrkesroll

  Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 februari

 • Sök jobbet senast

  7 mars

Om jobbet

EU-enheten, Justitiedepartementet
Har du gedigen EU-bakgrund och vilja att ta nästa professionella steg in i en spännande roll med mer ansvar? Vill du vara med där det händer och bidra i förberedelserna inför Sveriges ordförandeskap i EU våren 2023? Sök då tjänsten som biträdande enhetschef.

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Som huvudman och biträdande enhetschef på EU-enheten får du en unik möjlighet att i händelsernas centrum växla mellan dina olika roller som medarbetare, huvudman, biträdande enhetschef och ersättare för enhetschefen. Som huvudman vägleder du medarbetare, kvalitetssäkrar underlag och driver utvecklingen av processer självständigt inom de områden du huvudmannar. Som biträdande enhetschef utgör du ett engagerat bollplank till enhetschefen i frågor om ledning, fördelning, samordning och uppföljning av enhetens arbete, organisation, verksamhet, arbetsmiljö och kompetensförsörjning.

Enhetschefen har personalansvar för alla medarbetare på enheten, som finns både i Stockholm och i Bryssel. Som biträdande enhetschef förväntas du, vid planerad såväl som oförutsedd frånvaro, vara beredd att ersätta enhetschefen fullt ut i de tre roller som chefskapet i Regeringskansliet bjuder, dvs. ledare, verksamhetsföreträdare och arbetsgivarföreträdare.

EU-enheten består av drygt 20 medarbetare som är stationerade i Stockholm och i Bryssel. Enheten ansvarar bl.a. för samordningen av Justitiedepartementets EU-frågor och den politiska ledningens internationella kontakter, resor och besök. Till detta arbete hör bland annat att förbereda möten i rådet för rättsliga och inrikes frågor, Coreper, EU:s samord­ningskommitté på området för polissamarbete och straffrätts­ligt arbete (CATS) och EU:s strategiska kommitté för asyl, invandring och gränskontroll (SCIFA). Vidare bevakar enheten bla. den EU-rättsliga utvecklingen och ansvarar för intern samordning av målen vid EU-domstolen liksom genomförande- och överträdelsefrågor med mera. Om ett par år träder Sverige in som ordförandeland i EU. Tjänsten innebär därför en unik möjlighet att bidra till förberedelserna och senare genomförandet av ordförandeskapet. Enhetens breda och samordnande roll ställer höga krav på nära samverkan med andra delar av Regeringskansliet och med Svenska representationen i Bryssel. Läs mer om oss, vår verksamhet och de frågor som är i fokus på www.regeringen.se

Din bakgrund

Du har en akademisk examen som är relevant för uppdraget med t.ex. statsvetenskaplig, juridisk eller ekonomisk inriktning. Du har också erfarenhet från huvudmannaskap och EU-arbete, inklusive förhandlingsarbete i EU, i Regeringskansliet. Din höga kunskapsnivå om Regeringskansliets arbets- och samrådsformer är avgörande för att bli framgångsrik i denna roll, detsamma gäller vårt sätt att arbeta med EU-processer. I en informations- och mötesrik verksamhet som vår, förutsätter vi att du utöver svenska också är bekväm med engelska som arbetsspråk. 

Om du arbetat med annat internationellt arbete utöver EU-arbetet eller har goda kunskaper riksdagens arbetsformer ser vi det som meriterande då det kommer att bidra till vårt arbete.

Dina egenskaper

Som biträdande enhetschef är du genuint intresserad av organisatoriska frågor. Ditt goda omdöme, din höga integritet, flexibla inställning och förmåga att identifiera, etablera och upprätthålla framgångsrika samarbeten är tongivande för dig. Du kan bedöma när frågor behöver informeras om, förankras eller lyftas till chefstjänsteman och/eller politisk ledning. Som huvudman är du en konstruktiv och kvalitetsmedveten person med god förmåga att organisera, planera, sätta mål och har ett genuint intresse för att engagera och motivera kompetenta medarbetare. Vi ställer höga krav på din förmåga att kunna växla mellan perspektiv och roller och även under tidspress kunna behålla lugn och skärpa, bedöma vad som är ”good enough” och viktigast att prioritera på såväl kort som lång sikt för både medarbetare och verksamhet.

Övrigt

Tillsvidareanställning med inledande provanställning om sex månader. Uppgiften att vara biträdande enhetschef upphör i normalfallet vid enhetschefens frånträde, nuvarande enhetschefs förordnande sträcker sig till och med september 2025.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

Beredskapsarbete utanför ordinarie arbetstid kan förekomma.

Är du intresserad?
Vill du veta mer, kontakta Julia Mikaelsson som är enhetschef. Du är också välkommen att kontakta HR-handläggaren Josefine Sjöström Järvinen. Fackliga kontaktpersoner är Christine Wälikangas för Saco och Susanna Wiener för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 7 mars 2021.

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 700 personer, varav 600 utomlands. Justitiedepartementet, som är ett av elva departement, ansvarar för rättsväsendets myndigheter, migrations- och asylfrågor samt krisberedskap. Justitiedepartementet ansvarar också för lagstiftningen inom områdena för statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat