arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

HR-strateg med inriktning kompetensförsörjning

 • Yrkesroll

  Personalutvecklare

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 mars

 • Sök jobbet senast

  26 april

Om jobbet

Vi arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklade arbetsförhållanden. Vi driver på för att det på varje arbetsplats ska finnas ett aktivt arbetsmiljöarbete, där alla vill och kan bidra.

Dnr 2021/019757

Arbetsmiljöverket arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden. Vi driver på för att det på varje arbetsplats ska finnas ett aktivt arbetsmiljöarbete, där alla vill och kan bidra. Vi erbjuder utvecklande och samhällsnyttiga uppgifter i en kunskapsintensiv miljö.

Nu söker vi en HR-strateg med inriktning kompetensförsörjning

Ditt nya arbete

Du tillhör avdelningen för HR som är ett stöd till verksamheten i strategiska, operativa och administrativa HR-frågor. Även lokalförsörjning och kontorsservice tillhör HR. Avdelningen för HR består av två enheter varav en för kompetensförsörjning. Du kommer att arbeta med att utveckla Arbetsmiljöverket så att vi kan attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens för att klara vårt uppdrag på bästa möjliga sätt. Ditt uppdrag blir att medverka till att vi har strategier för kompetensförsörjning och tillsammans med verksamheten göra verklighet av dem.

De närmsta åren ligger frågor på enhetens agenda som att ta fram en arkitektur för utvecklingsinsatser, ta fram olika typer av utbildningar, bidra till ett aktivt lärande i vardagen, att arbeta med vår organisationskultur och med Arbetsmiljöverket som attraktiv arbetsgivare. Du kommer aktivt arbeta med att skapa bra förutsättningar för digitaliseringens möjligheter i kompetensförsörjningen. Enheten kommer också vara ett stöd i olika typer av verksamhetsutveckling på Arbetsmiljöverket med bäring på kompetensförsörjning, tex att på bästa sätt ta oss an utmaningen och möjligheten med vad ”det nya normala” efter den pågående pandemin innebär.

Vi söker dig som har

• högskoleexamen med inriktning mot personalfrågor eller motsvarande utbildning
 •  minst fem års erfarenhet från en kvalificerad och bred roll inom kompetensförsörjning
 •  god kompetens i digital teknik som stöd i kompetensförsörjningsarbetet
 •  god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift

Erfarenhet av att:

• planera, ta fram, genomföra, följa upp och vidareutveckla olika typer av kompetensutvecklingsinsatser både i klassrum och i digital form/på distans
 •  att vara konsultativt stöd till chefer brett i kompetensförsörjningsfrågor och specifikt i olika typer av utvecklingsinsatser
 •  leda och/eller stödja chefer i förändrings- och utvecklingsarbete
 •  leda ledningsgrupper i workshops el liknande
 •  stödja ledning i förändringsprocesser
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
 •  att ha arbetat med lärande och lett projekt framtagande av större kompetensutvecklande insatser
 •  att ha arbetat med värdegrunds- och kulturfrågor
 •  ha arbetat med kompetensanalyser
 •  att ha implementerat och arbetat med digitala lärplattformar och webbaserade utvecklingsinsatser

Du skall vara:

• stabil och mogen som person, bra på att leda dig själv
 •  kommunikativ, lyhörd och prestigelös
 •  en person som kan arbeta självständigt och strukturerat
 •  förtroendeingivande, ha mycket god förmåga att samarbeta samt ha lätt för att skapa och utveckla goda relationer
 •  bra på att balansera rollen som både styrande och stöttande med bibehållet förtroende
 •  en person med starkt utvecklingsfokus, drivkraft och uthållighet
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper

Mer om anställningen
Anställningen är tillsvidare och provanställning på sex månader kan bli aktuellt. Vårt kontor finns numera i Solna Business Park.

Läs mer om vad vi erbjuder på vår hemsida av.se/arbeta hos oss.

Arbetsmiljöverket erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Att vi är olika bidrar till att verksamheten blir effektiv och för att kunna ta tillvara på varje medarbetares kompetens har vi ett inkluderande synsätt.  

Om du har frågor

För ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta enhetschef Sara Lodin. Facklig företrädare är Marita Jonsson Fackförbundet ST och Stefan Lennartsson för Saco och Jenny Bengtsson för Seko. Du når samtliga via myndighetens växel 010-730 90 00.

Vi har gjort våra medieval och vill inte bli kontaktade av säljare av rekryteringstjänster.

Välkommen med din ansökan senast måndag 26 april 2021 . Du söker via länken nedan.

Om avdelningen

På HR-avdelningen arbetar vi med strategiskt, operativt och administrativt HR-arbete. Vi arbetar med chefsstöd i HR-relaterade frågor, kompetensförsörjning, medarbetarskap, ledarskap, samverkan, lön och lokalförsörjning. Avdelningen är organiserad i två enheter och består av totalt 17 personer.

Arbetsmiljöverket är en myndighet som har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att lagar om arbetsmiljö- och arbetstider följs av företag och organisationer. Alla anställda i Sverige har rätt till en bra arbetsmiljö enligt arbetsmiljölagen. Vårt mål är att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv. Vi är idag ca 650 medarbetare fördelade på totalt 11 orter

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Personalutvecklare

Lön

Individuell

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid Tillsvidare