arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

HR-specialist inom strategisk kompetensförsörjning och chefsförsörjning

 • Yrkesroll

  HR-specialist/HR-adviser

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 september

 • Sök jobbet senast

  24 september

Om jobbet

Polismyndigheten är indelad i polisregioner och avdelningar. HR-avdelningens uppdrag är att skapa förutsättningar för ett verksamhetsdrivet, professionellt, tillgängligt och likvärdigt HR-stöd. Inom HR-avdelningen arbetar ca 800 medarbetare på olika orter i landet och bl.a. inom Polisregion Stockholm. HR-avdelningens uppdrag är att tydliggöra, omsätta och utveckla en verksamhetsdriven arbetsgivarpolitik som stödjer Polismyndighetens långa och korta mål.

Polisregion Stockholm består av Stockholm och Gotlands län. Regionens huvudort är Stockholm. I regionen arbetar ca 7 000 medarbetare varav ca 800 är chefer.

HR i region Stockholm har i uppdrag verka för att de myndighetsgemensamma målsättningarna inom kompetensförsörjning, chefs- och medarbetarskap, arbetsmiljö och arbetsgivarutveckling, implementeras i regionen. HR region Stockholm leds av en HR-chef, två gruppchefer och 22 medarbetare. I gruppen finns funktioner som HR-partners, HR-konsulter med olika specialistinriktningar och HR-administratörer.

Kompetensförsörjning är en mycket viktig fråga för Polismyndigheten. Kompetensför-sörjningsarbetet ska säkra att verksamheten har den kompetens som behövs, på kort och lång sikt, för att lyckas med vårt uppdrag och nå uppsatta mål. Vi behöver stärka vår förmåga inom området och söker därför en HR-specialist med inriktning mot strategisk kompetensförsörjning och chefsförsörjning.

ARBETSUPPGIFTER

Som HR-specialist inom strategisk kompetensförsörjning ansvarar du såväl strategiskt som operativt för att driva och implementera ett systematiskt arbetssätt kring kompetensförsörjning och chefsförsörjning inom polisregion Stockholm.

Polismyndighetens kompetensförsörjningsarbete utgår från myndighetens strategi för kompetensförsörjning, försörjningsplaner på såväl nationell som regional nivå vilka ger riktning för arbetet och en handbok för hur arbetet ska bedrivas lokalt. Dessa dokument utgör en del av styrningen inom området. Ditt uppdrag är att stödja verksamheten i arbetet med att säkra den kompetens som behövs för att för att lyckas med uppdraget och nå uppsatta mål genom att implementera en systematik i hur man jobbar med kompetensförsörjning och chefsförsörjning. Vidare ingår i dina arbetsuppgifter att delta i och genomföra utvecklingsinsatser som syftar till att förbättra delar av processerna kring att behålla, utveckla befintliga medarbetare/chefer, attrahera samt växla kompetens.

Arbetet ställer stora krav på din förmåga att samverka med olika funktioner inom myndigheten. Att planera och genomföra olika informations-, förankrings- och utbildningsinsatser inom arbetsområdet är också en del av dina arbetsuppgifter som ställer krav på din förmåga att skapa förståelse och förtroende.

KVALIFIKATIONER

Detta är en möjlighet för dig som har:
 • Akademisk examen inom HR-området eller annan liknande examen som arbetsgivaren bedömer relevant för funktionen.
 • Minst tio års erfarenhet av strategiskt arbete inom HR-området.
 • Erfarenhet av arbete med strategisk kompetensförsörjning och chefsförsörjning.
 • Erfarenhet av att framgångsrikt leda komplexa uppdrag/projekt.
 • Goda kunskaper i svenska såväl i tal som i skrift.
Som person är du drivande, tänker gärna nytt och ser utmaningar snarare än hinder. Uppdraget kräver att du är van att arbeta självständigt och kan omsätta strategier till handling. Du är resultatorienterad och strävar alltid efter att nå uppsatta mål.

Du har ett konsultativt förhållningssätt, god samarbetsförmåga och är skicklig på att skapa förtroendefulla relationer och hantera olika uppfattningar. Det innebär till exempel att du har god kommunikativ förmåga, att du är lyhörd och bra på att driva processer och utvecklingsarbeten på ett pedagogiskt och förtroendefullt sätt. Hög integritet är en självklarhet när du arbetar inom HR och Polismyndigheten.

Vi främjar ökad mångfald och jämställdhet i gruppen.

Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet.

ÖVRIGT

Övrig information:

Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning om sex månader
Arbetsort: Stockholm, Kungsholmen
Arbetstid: Förtroendearbetstid
Tillträde: Så snart som möjligt enligt överenskommelse
Funktion: HR-specialist, HR-avdelningen, HR Region Stockholm

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 24e september 2019. I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan, uppmärkt med ref.nr, per post till: Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta berörd HR-konsult.