arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

HR-direktör

 • Yrkesroll

  Personaldirektör

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 mars

 • Sök jobbet senast

  4 april

Om jobbet

Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar en mångfald av statligt ägda fastigheter – däribland regeringsbyggnader, domstolar, slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader samt en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark. SFV:s uppgift är att tillsammans med våra hyresgäster och andra aktörer förvalta och utveckla detta på ett långsiktigt hållbart sätt. Idag är vi ca 500 medarbetare över hela landet och till det kommer ytterligare ett par tusen personer, som är knutna till SFV genom våra stora entreprenader eller som upphandlade specialister.

Vill du vara en del i att leda SFV i vår ambition att vara en modern och föredömlig myndighet där medarbetare trivs och utvecklas? Vi söker dig som idag är en engagerad och erfaren chef och ledare som behärskar bredden inom HR-området samt är en skicklig kommunikatör. HR-arbetet inom SFV har under de senaste åren utvecklats till en tydlig, viktig och väl integrerad del i verksamheten. Du kommer att leda HR-staben med 10 medarbetare och genom ert arbete utvecklas arbetsgivarpolitiken inom myndigheten för att skapa ett ledarskap och en arbetsmiljö där vi når goda arbetsresultat och en effektiv verksamhet.

Din roll 
Medarbetarna inom SFV är myndighetens viktigaste tillgång och som HR-direktör har du en särskilt betydelsefull roll att forma HR-arbetet så att det ger ett kvalitativt och strategiskt stöd inom myndigheten och att chefer ges särskilt stöd i sin roll som arbetsgivarföreträdare. Som en del av myndighetens ledning har du ansvar för frågor som statlig arbetsgivarpolitik, ledarskap och medarbetarskap, som är några av våra prioriterade områden för att åstadkomma bra resultat i verksamheten. Rollen omfattar ansvar för lönebildning och löneförhandlingar samt att bygga förtroendefulla relationer inom myndigheten, med fackliga organisationer, Arbetsgivarverket med flera.

Som HR-direktör driver du arbetet med att fortsätta utveckla myndigheten som en värdestyrd organisation som utifrån den statliga värdegrunden bygger en inkluderande kultur. Vi vill vara en myndighet med engagerade medarbetare, stark internkultur med vi-känsla och öppenhet för att hjälpa varandra samt med intresse för sådant i vår omvärld som påverkar vårt uppdrag. För oss är det avgörande med en kompetensförsörjning där vi fortsätter att attrahera och behålla duktiga medarbetare. I ansvarsområdet ingår att stärka och utveckla vårt arbete med arbetsmiljö och hälsa samt jämställdhet, mångfald och inkludering. Tillsammans med dina medarbetare fortsätter du även utvecklingen av moderna och enhetliga processer och arbetssätt brett inom SFV. Du rapporterar till generaldirektören och ingår i myndighetens ledningsgrupp.

Din profil 
Vi söker dig som är en erfaren HR-direktör eller motsvarande med flerårig chefserfarenhet inom HR, gärna från flera olika tjänster. Du har en akademisk examen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. I en roll som inneburit ansvar för arbetssätt och systemstöd har du med gott resultat ansvarat för och drivit strategiskt förändrings- och utvecklingsarbete. Du har handlingskraft och praktisk erfarenhet av förhandlingar. Vidare har du ledningsgruppserfarenhet från statlig myndighet och god förståelse för regeringens styrning och beslutsfattande. Det är meriterande att ha arbetat i ledande befattning även med administrativa frågor i övrigt, till exempel i rollen som administrativ chef. Rollen kräver förståelse för säkerhetsfrågor och särskilt skyddade miljöer. 

SFV lägger stor vikt vid att våra chefer har den ledarförmåga och de personliga egenskaper som krävs för att framgångsrikt kunna leda en verksamhet i förändring. Du är trygg i ditt ledarskap, har helhetssyn och stimuleras av att skapa förutsättningar för dina medarbetare att utvecklas i ett klimat som inspirerar till samarbete, effektivitet och arbetsglädje. Då du representerar myndigheten behöver du ha god förmåga att skapa och utveckla förtroendefulla samarbeten både internt och externt, god verksamhetsförståelse och en mycket god kommunikativ förmåga.

Mer information 
Anställningen är tillsvidare och vi tillämpar tidsbegränsade chefsförordnanden. 

Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. För denna säkerhetsklassificering krävs ett svensk medborgarskap.

Fackliga representanter för Saco, Seko och OFR/S, P, O nås via vår växel, 010-478 70 00. Mer information om SFV hittar du på www.sfv.se 

För frågor om befattningen är du varmt välkommen att kontakta generaldirektör Ingrid Eiken via Amelie Wigzell, GD-assistent, på telefon 010-478 70 03. För frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta HR-specialist Gunilla Lundberg på telefon 010-478 70 31.

Statens fastighetsverk erbjuder en attraktiv arbetsplats som eftersträvar jämn könsfördelning och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten. Vi är stolta över att vara statsanställda och få bidra till en positiv samhällsutveckling. 

Sista ansökningsdag är 2023-04-04 och vi ser fram emot din ansökan och CV. Välkommen till oss!

Lön

Individuell lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat