arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

HR Chef till region Nord, HR-avdelningen, placeringsort Umeå

 • Ort

  Umeå

 • Yrkesroll

  Personalchef/HR-chef

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 december

 • Sök jobbet senast

  16 januari

Arbetsgivaren vill att du skickar din ansökan via e-post. jobb.chef@polisen.se

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. Ansökan skickas via mail eller till adressen: Polismyndigheten, registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm. Märk din ansökan med ref. nr. A629.666/2018 i mailets ärendemening.

Om jobbet

Är du redo för en större uppgift?

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med knappt 30 000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli.
Polismyndigheten står inför en omfattande tillväxt de kommande åren samtidigt som kraven på polisen har ökat. En utbredning av den grova brottsligheten, en mer komplex brottsstruktur med fler svåruppklarade brott, ökade krav på polisens kris- och terrorberedskap, en ökande befolkning, gränskontroller och verkställigheter är några viktiga faktorer som påverkar.
HR-avdelningen

De nationella avdelningarna ska tillgodose verksamhetens och ledningens behov av strategisk styrning, verksamhetsnära stöd och stöd av mer administrativ karaktär. Varje avdelning har funktionsansvar för sin verksamhet. Det innefattar fullt ansvar för verksamhet, ekonomi och personal oavsett var i landet personalen är geografiskt placerad. Funktionsansvaret ska leda till ökad verksamhetsnytta genom att behoven tillgodoses mer flexibelt, enhetligt och rättsäkert.

HR-avdelningens främsta uppgift är att stärka Polismyndigheten som attraktiv arbetsplats genom att tydliggöra, omsätta och utveckla en verksamhetsdriven arbetsgivarpolitik som stödjer Polismyndighetens korta och långa mål. Medarbetare och chefer ska uppfatta att HR bidrar till påtaglig nytta och förbättrade förutsättningar att utföra uppdraget. Ansvaret omfattar områdena arbetsgivarutveckling, förhandling, arbetsmiljö, kompetensförsörjning, likabehandling samt kompetensutveckling inklusive Polismyndighetens utbildningsverksamhet. Vidare ansvarar avdelningen för myndighetens personalansvarsnämnd samt värdeskapande samarbete med arbetstagarorganisationerna. Inom HR-avdelningen arbetar cirka 800 medarbetare. HR region Nord består av ca 10 medarbetare som är spridda inom hela regionen och arbetar med verksamhetsnära HR- stöd.

Region Nord


Polisregion Nord består av Sveriges fyra nordligaste län (Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrlands län) varav varje län utgör ett polisområde. Regionen består av dessa fyra polisområden, tre regionala enheter samt ett kansli. Huvudort för polisregion Nord är Umeå. Regionen leds av en regionpolischef. I Polisregion Nord arbetar ca 2 000 medarbetare.

Som HR-chef i region Nord är du i första hand del av HR-avdelningens ledningsgrupp men arbetar i vardagen tillsammans med regionpolischefen och dennes ledningsgrupp. Ditt huvudsakliga uppdrag blir att bidra till ledningsgruppen genom att översätta verksamhetens behov till olika initiativ som behöver omsättas inom HR-området utifrån regionala och lokala förutsättningar. Du ansvarar på så vis för att realisera och kanalisera myndighetens arbetsgivarpolitiska beslut och inriktningar. HR-chefen ansvarar genom sina medarbetare för det verksamhetsnära stödet samt för att driva och utveckla värdeskapande samarbete med arbetstagarorganisationerna på regional nivå. Du rapporterar direkt till HR-direktören.

Som HR-chef region Nord ska du

. tillsammans med ledningsgruppen ansvara för att regionens uppdrag genomförs samt driva polisområdets långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete
. ansvara för avdelningens resultat
. ingå i regionens strategiska ledningsgrupp
. ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
. företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.
är du
. verksamhetsansvarig - genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter.
. arbetsgivare - du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa.
. ledare - utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential.
har du
. minst ett par års erfarenhet av att driva och leda i en komplex organisation tillsammans med andra chefer
. för positionen relevant examen eller motsvarande inom verksamhetsområdet som av arbetsgivaren bedöms som relevant
. flera års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
. erfarenhet av att framgångsrikt leda större förändrings- och utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet
. gedigen erfarenhet av operativt och strategiskt verksamhetsinriktat HR-arbete
. ingått i ledningsgrupp på strategisk nivå
. god förmåga att växla perspektiv

besitter du

. förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer
. förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
. förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
. förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
. förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, kommer att genomföras före anställning.

Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan via papperspost.

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

De personer som har tillgång till personuppgifterna är rekryterande chef samt HR-konsulter hos Polismyndigheten. Har du frågor kring integritet, kontakta Polismyndigheten för ytterligare information. Mer information finns på www.polisen.se/personuppgifter/rattigheter

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan senast den 16 januari 2019!

Arbetsgivaren vill att du skickar din ansökan via e-post. jobb.chef@polisen.se

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. Ansökan skickas via mail eller till adressen: Polismyndigheten, registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm. Märk din ansökan med ref. nr. A629.666/2018 i mailets ärendemening.