arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

HR-chef som ingår i SVA:s ledningsgrupp

 • Yrkesroll

  Personalchef/HR-chef

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 februari

 • Sök jobbet senast

  25 mars

Om jobbet

Tillsvidareanställning  |  Heltid  |  Kollektivavtal  |  Tjänstepension  |  28–35 dagars semester  |  Friskvårdsbidrag  |  Uppsala  |  Flex  |  Sista ansökningsdag 2023-03-25 

Ansök här: https://sva.

varbi.com/se/what:job/jobID:585946/

Som medarbetare på SVA bidrar du till ett hållbart samhälle och får vara en positiv kraft för djurhälsa och djurvälfärd.

Om arbetsplatsen, SVA 
Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet med ca 380 anställda, belägen på Ultunaområdet i Uppsala. SVA följer och analyserar utvecklingen av antibiotikaresistens hos djur och har som riskvärderande beredskapsmyndighet i uppgift att utreda smittsamma djursjukdomars uppkomst, orsak och spridningssätt och medverka i förebyggandet och bekämpandet av dessa. Myndigheten bedriver också forskning. SVA är en del av det civila försvaret och upprätthåller samhällsviktiga funktioner genom hög veterinärmedicinsk kompetens, övervakning och ackrediterade laboratorier. 

SVA - Human Resources 

SVA kännetecknas av att såväl chefer som medarbetare trivs och är stolta över att arbeta på myndigheten. Vi vill behålla, utveckla och attrahera de medarbetare verksamheten behöver nu och i framtiden. För fortsatt positiv utveckling, krävs fokus på att ytterligare stärka arbetsgivarvarumärket. Den goda arbetsplatsen skapas av chefer och medarbetare tillsammans.  
I detta arbete har vår HR-chef en nyckelroll. 

Om teamet och uppdraget 
Som HR-chef är du ytterst ansvarig för att tolka och omvandla myndighetens mål till en framåtlutad HR-agenda, både långsiktigt och i det dagliga arbetet. Du verkar för att SVA kan fortsätta vara en professionell kunskapsorganisation inom det veterinärmedicinska området och företräder ytterst ledningen i personal- och arbetsgivarfrågor.  

HR-teamet består utöver dig, av fyra medarbetare som tillsammans utvecklar och stöttar verksamheten genom hela anställningslivscykeln och tillhörande HR-processer. Du leder teamet på ett tillitsbaserat sätt och exemplifierar själv hur ledarskapet och medarbetarskapet utvecklas i ständig dialog. På så vis inspirerar du de chefer du ska stötta i samma frågor. Som HR-chef är en av dina huvuduppgifter att verka för en gemensam ledarfilosofi samt bidra till ständig utveckling av ledarskapet. 

Så gott som allt arbete syftar till att vidareutveckla SVA:s arbetsgivarvarumärke i nära samspel med organisationens chefer. Kompetensförsörjning, utvecklingsmöjligheter och karriärvägar samt utvecklingen av arbetsformer efter pandemin och digitalisering står just nu högt på agendan. Genom ett konsultativt förhållningssätt erbjuder HR-teamet en hög nivå av stöd och vägledning till cheferna. Prioriteringar och anpassningar tillhör vardagen och det är något vi tror att du trivs med. 

I organisationen är HR placerad direkt under Generaldirektören och HR-chefen rapporterar direkt till Generaldirektören. 

Din profil 
För att lyckas i rollen behöver du personalvetarutbildning eller annan relevant högskoleutbildning, samt erfarenhet av att utveckla och leda kvalificerat HR-arbete inom en större organisation. Du ska med goda resultat ha bedrivit förändringsarbete på övergripande verksamhetsnivå och besitta förmågan att bryta ner verksamhetsmål till HR-strategier och aktiviteter. 

Du ska ha flerårig erfarenhet som HR-chef, gärna inom offentlig verksamhet. Vidare vill vi att du har erfarenhet av ledningsgruppsarbete eller annan typ av strategiskt managementarbete. I sammanhanget lägger vi stor vikt vid ledningsgrupps- och ledarutvecklingsfrågor. För att leva upp till ledningens och organisationens förväntningar bör du förutom ovanstående ha ett stort engagemang, vara utvecklingsinriktad samt ha god samarbets- och leveransförmåga.  
 
Erfarenhet av arbete med statlig värdegrund och lönebildning är meriterande, liksom övrig chefs- och/eller ledarerfarenhet. Kunskap om hur statliga verksamheter finansieras och styrs är också starkt meriterande. 

I denna rekrytering kommer stor vikt att läggas vid personliga egenskaper. 

Villkor

Tjänsten innebär arbete med säkerhetsskyddade uppgifter och en särskild säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställningsbeslut kan fattas. Svenskt medborgarskap är därmed ett krav. All tillsvidareanställd personal vid SVA är krigsplacerad inom myndigheten.  

Övrigt

Med diagnostik, forskning och expertkunskap bidrar SVA till en god djurhälsa och minskad
smittspridning mellan djur och människor. Med Coronapandemin färskt i minnet vet vi att djursjukdomar kan bli ett hot i samhället och slå hårt mot Sveriges matförsörjning, hälsa och ekonomi. Som beredskapsmyndighet ingår SVA i sektorn Livsmedelsförsörjning och rent dricksvatten.

SVA är en myndighet vilket innebär att alla meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar. Har du skyddad identitet ska du inte söka jobbet här på webben, kontakta oss istället.

Tester och arbetsprov kan förekomma i samband med rekryteringsprocessen.

All tillsvidareanställd personal är krigsplacerad inom SVA.  

Inför rekryteringsarbetet har SVA tagit en medveten aktiv ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse  Tillsvidareanställning