arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Högskolelektor i utbildningsvetenskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 oktober

 • Sök jobbet senast

  1 november

Om jobbet

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är en högskola i utveckling. GIH är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, prestationsutveckling, fysisk aktivitet och hälsa. Vi utbildar lärare i skolämnet idrott och hälsa, såväl som tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. Vi bedriver forskning med hög kvalitet och samhällsrelevans inom ämnet idrottsvetenskap med fokus på människan i rörelse. Vid GIH arbetar och studerar 160 medarbetare och 1 400 studenter. Högskolan är belägen i centrala Stockholm i nära anslutning till Stockholms Stadion och ett stort idrotts- och friluftsområde.

GIH är ett litet lärosäte med starkt varumärke som attraherar olika samverkanspartners och finansiärer. Mellan ledning och verksamhet är det korta kommunikations- och beslutsvägar. Som medarbetare får du möjlighet att arbeta i en bred roll tillsammans med engagerade kollegor med olika bakgrund och professioner. GIH är ett lärosäte som värnar om att ge plats för kvalitet, engagemang och nytänkande.

Ämnesbeskrivning

Utbildningsvetenskap är ett flervetenskapligt ämne som består av studier och forskning om lärande, undervisning, kunskapsbildning och kunskapstraditioner. Den utbildningsvetenskapliga kärnan behandlar områden som är centrala i yrkesutbildningen till lärare och är specifika för den skolform som lärarexamen är inriktad mot. Vid GIH är examensämnet idrottsvetenskap.

Arbetsuppgifter 
I anställningen ingår att driva och utveckla undervisning och forskning inom områdena utbildningsvetenskap, pedagogik eller motsvarande, exempelvis idrottsvetenskap, samt undervisning inom verksamhetsförlagd utbildning. Därtill ingår handledning av självständigt arbete på grund- och avancerad nivå. Handledning och undervisning på forskarutbildningsnivå kan förekomma. Vidare ingår kursadministrativa uppgifter samt arbete med kvalitetssäkring. Interna och externa förtroende-och/eller ledningsuppdrag samt nationell och internationell ämnesrepresentation kan förekomma.

Undervisningen äger främst rum inom Ämneslärarprogrammet, men undervisning inom andra program, på fristående kurser och inom uppdragsutbildning kan komma att ingå. Inom grundutbildningen sker undervisningen huvudsakligen på svenska. Undervisning på engelska kan dock förekomma. 

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har:
 • Avlagt doktorsexamen inom utbildningsvetenskap, pedagogik eller motsvarande ämne som arbetsgivaren bedömer relevant, exempelvis idrottsvetenskap.
 • Visat pedagogisk skicklighet.
 • Har förmåga att samarbeta samt den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för anställningen vilket bland annat beskrivs i GIH:s medarbetarskapspolicy.
 • Då undervisningen inom den aktuella anställningen huvudsakligen sker på svenska, är förmåga att undervisa på svenska ett krav.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:
 • Mycket stor vikt läggs vid vetenskaplig skicklighet avseende forskning inom utbildningsvetenskap, pedagogik eller motsvarande.
 • Mycket stor vikt läggs vid pedagogisk skicklighet samt erfarenhet av undervisning och handledning.
 • Mycket stor vikt fästs vid personlig lämplighet för anställningen, såsom samarbetsförmåga, ett utvecklingsinriktat förhållninggsätt, helhetssyn och förmåga att ta eget ansvar.
 • Stor vikt läggs vid intresse för och/eller erfarenhet av att leda andra. 
 • Stor vikt läggs vid god kommunikationsförmåga samt förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.
 • Vikt läggs vid administrativ skicklighet som är av betydelse för de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
Varaktighet/Arbetstid
Anställningen är en tillsvidareanställning motsvarande 100 %, med tillträde enligt överenskommelse. Vid anställning tillämpas sex månaders provanställning.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ansökningsförfarande

Du ansöker via vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen. Handlingar bifogas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:
 • sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska, vetenskapliga och administrativa meriter samt ledningsuppdrag (CV),
 • kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet, samt ledarerfarenhet,
 • förteckning över vetenskapliga och pedagogiska publikationer. Bland dessa ska sökanden ange högst 10 skrifter som åberopas i första hand, och dessa publikationer ska biläggas ansökan.
Ansökan ska vara GIH tillhanda senast den 1 november 2021.

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat