arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Högskolelektor i Psykologi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 september

 • Sök jobbet senast

  30 november

Om jobbet

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta moderna idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag cirka 150 medarbetare och 1 400 studenter.

Ämnesbeskrivning

Vid GIH förekommer undervisning och forskning inom de naturvetetenskapliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga kunskapsfälten. På institutionen för Fysisk aktivitet och hälsa finns sektionen för Hälsovetenskap och sektionen för Forskarutbildningen och Master. Verksamheten berör även kandidatprogrammet Hälsopromotionsprogram som är inriktat mot hälospromotiva och preventiva insatser med fokus på levnadsvanor på individnivå, organisation och samhällsnivå.

Arbetsuppgifter 

Vi söker dig som är disputerad i psykologi eller närliggande område, och gärna är legitimerad psykolog, för att forska och undervisa i Psykologi på Institutionen för Fysisk aktivitet och hälsa. 

Undervisning och kursutveckling kommer framförallt att äga rum på institutionens Hälsopromotionsprogram och fristående kurser i Psykologi på grund och avancerad nivå. Undervisning kan även komma att äga rum på forskarutbildningen, masterprogrammet samt eventuellt på Ämneslärarprogrammet vid GIH. Undervisningsfokus ligger framförallt inom hälsopsykologi omfattande livsstil och hälsa samt metoder som beteendeanalys och motiverande samtal för att främja hälsosam livsstil. 

Du kommer till en miljö med ett stort antal personer verksamma inom forskningsområdet Fysisk aktivitet och hälsosamma hjärnfunktioner (Center of Excellence in Physical activity, Healthy brain functions and sustainability https://www.gih.se/FORSKNING/Forskningsgrupper/Fysisk-aktivitet-och-hjarnhalsa/) innefattande epidemiologisk, experimentell och interventionsforskning om fysisk aktivitet, psykisk hälsa och kognitiva funktioner. Exempel på projekt är Utmattningssyndrom och fysisk aktivitet, fysisk aktivitet och hjärnhälsa hos skolbarn samt interventioner för att främja livsstilsförändringar hos kontorsanställda. Forskargruppen arbetar i nära samverkan med ett stort antal partners inom svenskt näringsliv, skolsektorn samt hälso-och sjukvården. Din forskning kan äga rum inom ramen för denna grupp men det finns även goda möjligheter att bygga upp en egen forskargrupp på insititutionen för Fysisk aktivitet och hälsa.

GIH är ett litet lärosäte med starkt varumärke som attraherar olika samverkanspartners och finansiärer. Mellan ledning och verksamhet är det korta kommunikations- och beslutsvägar. Som medarbetare får du möjlighet att arbeta i en bred roll tillsammans med engagerade kollegor med olika bakgrund och professioner. GIH är ett lärosäte som värnar om att ge plats för kvalitet, engagemang och nytänkande.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har:
 • avlagt doktorsexamen i psykologi eller närliggande område,
 • visat pedagogisk skicklighet,
 • har förmåga att samarbeta samt den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för anställningen vilket bland annat beskrivs i GIH:s medarbetarskapspolicy.
Bedömningsgrunder 
För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:
 • mycket stor vikt läggs vid vetenskaplig skicklighet avseende forskning inom psykologi som är relevant för arbetsuppgifterna, 
 • mycket stor vikt läggs vid dokumenterad pedagogisk skicklighet samt erfarenhet av undervisning och handledning inom något eller några av områdena hälsopsykologi, arbete och hälsa, livsstil och hälsa, psykisk hälsa, beteendeanalys och motiverande samtal,
 • mycket stor vikt läggs vid att du är legitimerad psykolog med klinisk erfarenhet,
 • mycket mycket stor vikt fästs vid personlig lämplighet för anställningen såsom analytisk förmåga, förmåga att organisera och planera sitt arbete samt tycka om att samarbeta i såväl forskning som undervisning,
 • stor vikt läggs vid dokumenterad vetenskaplig skicklighet och/eller erfarenhet om levnadsvanor och hälsopromotiva och hälsopreventiva insatser,
 • stor vikt läggs vid dokumenterad förmåga att samverka med hälso- och sjukvården, näringslivet samt skolsektorn samt med företrädare för forskningsfältet både nationellt och internationellt,
 • vikt läggs vid god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska,
 • vikt läggs vid administrativ skicklighet som är av betydelse för de arbetsuppgifter som ingår i anställningen,
Varaktighet/Arbetstid
Anställningen, motsvarande 100 %, är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. Planerat startdatum är den 2023-01-01 eller enligt överenskommelse. 

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ansökningsförfarande

Du ansöker via vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen. Handlingar bifogas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:
 • sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska, vetenskapliga och administrativa meriter samt ledningsuppdrag (CV),
 • kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet,
 • förteckning över vetenskapliga och pedagogiska publikationer. Bland dessa ska sökanden ange högst 10 skrifter som åberopas i första hand, och dessa publikationer ska biläggas ansökan.
Ansökan ska vara GIH tillhanda senast den 2022-11-10. 

 

 

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat