arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Högskolelektor i idrottsvetenskap, inriktning idrottspedagogik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 december

 • Sök jobbet senast

  31 januari

Om jobbet

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är en högskola i utveckling. GIH är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, prestationsutveckling, fysisk aktivitet och hälsa. Vi utbildar lärare i skolämnet idrott och hälsa, såväl som tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. Vi bedriver forskning med hög kvalitet och samhällsrelevans inom ämnet idrottsvetenskap med fokus på människan i rörelse. Vid GIH arbetar och studerar 160 medarbetare och 1 400 studenter. Högskolan är belägen i centrala Stockholm i nära anslutning till Stockholms Stadion och ett stort idrotts- och friluftsområde.

GIH är ett litet lärosäte med starkt varumärke som attraherar olika samverkanspartners och finansiärer. Mellan ledning och verksamhet är det korta kommunikations- och beslutsvägar. Som medarbetare får du möjlighet att arbeta i en bred roll tillsammans med engagerade kollegor med olika bakgrund och professioner. GIH är ett lärosäte som värnar om att ge plats för kvalitet, engagemang och nytänkande.

Ämnesbeskrivning

Idrottsvetenskap är ett flervetenskapligt ämne som tar sin utgångspunkt i idrottsliga praktiker som belyses utifrån humanistiska och samhällsvetenskapliga respektive medicinska och naturvetenskapliga perspektiv. Vid GIH förekommer undervisning och forskning inom de humanbiologiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga kunskapsfälten.

Idrottspedagogik behandlar kunskaper om utbildning, lärande, fostran och påverkan i idrottssammanhang. Av centralt intresse är studier om barns, ungdomars och vuxnas möjligheter att delta i och ha inflytande över sitt idrottande.

Arbetsuppgifter 
I anställningen ingår att bedriva och utveckla forskning och undervisning inom idrottsvetenskap, inriktning idrottspedagogik, eller motsvarande. Därtill ingår handledning av självständigt arbete på grund- och avancerad nivå. Handledning och undervisning på forskarutbildningsnivå kan också förekomma. Vidare ingår kursadministrativa uppgifter samt arbete med kvalitetssäkring. Interna och externa förtroende-och/eller ledningsuppdrag samt nationell och internationell ämnesrepresentation kan tillkomma.

Undervisningen äger för närvarande främst rum inom utbildningar vid Institutionen för rörelse, kultur och samhälle, omfattande bl.a.  Ämneslärarprogrammet i idrott och hälsa, Idrott och hälsa 120 hp, och Sport Management-programmet. Undervisning inom master- och forskarutbildning ingår också, och undervisning inom GIH:s övriga utbildningar kan tillkomma.

Inom grundutbildningen sker undervisningen huvudsakligen på svenska, men även undervisning på engelska förekommer.

Behörighetskrav

Behörig att anställas är den som har:
 • Avlagt doktorsexamen inom för anställningen relevant område.
 • Dokumenterad pedagogisk skicklighet inom områden av relevans för anställningen.
 • Dokumenterad förmåga att samarbeta samt den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för anställningen vilket bland annat beskrivs i GIH:s medarbetarskapspolicy.
 • Då undervisningen inom den aktuella anställningen huvudsakligen sker på svenska, är förmåga att kunna undervisa på svenska ett krav.

Bedömningsgrunder

För denna anställning har följande bedömningsgrunder fastställts:
 • Mycket stor vikt läggs vid vetenskaplig skicklighet avseende forskning inom idrottsvetenskap, inriktning idrottspedagogik, eller motsvarande.
 • Mycket stor vikt läggs vid pedagogisk skicklighet samt erfarenhet av undervisning och handledning inom idrottsvetenskap, inriktning idrottspedagogik, eller motsvarande.
 • Mycket stor vikt fästs vid personlig lämplighet för anställningen, såsom samarbetsförmåga, ett utvecklingsinriktat förhållningssätt, helhetssyn och förmåga att ta eget ansvar.
 • Stor vikt läggs vid intresse för och/eller erfarenhet av att leda andra.
 • Stor vikt läggs vid god kommunikationsförmåga samt förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.
 • Vikt läggs vid administrativ skicklighet som är av betydelse för de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
Varaktighet/Arbetstid
Anställningen är en tillsvidareanställning motsvarande 100 %, med tillträde enligt överenskommelse. Vid anställning tillämpas sex månaders provanställning.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Ansökningsförfarande

Du ansöker via vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen. Handlingar bifogas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar: 
 • sammanställning av utbildningar, anställningar, pedagogiska, vetenskapliga och administrativa meriter samt ledningsuppdrag (CV),
 • kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet, samt ledarerfarenhet,
 • förteckning över vetenskapliga och pedagogiska publikationer. Bland dessa ska sökanden ange högst 10 skrifter som åberopas i första hand, och dessa publikationer ska biläggas ansökan.
 Ansökan ska vara GIH tillhanda senast den 31 januari 2022.

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning tillämpas.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat