arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Handläggare/projektledare

 • Yrkesroll

  Miljöhandläggare

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 januari

 • Sök jobbet senast

  22 januari

Om jobbet

Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja och lyfta Uppsala län. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, djur och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi, näringslivsutveckling och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra för att fatta beslut och driva frågor som på bästa sätt gynnar länets utveckling som helhet. Vi arbetar med utvecklingsfrågor, att samordna länets kommuner i olika frågor, ge bidrag och stöd till olika verksamheter och att se till att lagar och riktlinjer följs. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen.

På Länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 190 personer. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.

Vi söker nu en kvalificerad handläggare och projektledare för att stärka och utveckla länsstyrelsens tillsynsvägledning i miljö- och hälsoskyddsfrågor och för att leda den nystartade regionala miljösamverkan Mitt miljösamverkan.

ARBETSUPPGIFTER

Kommunerna i Uppsala län ingår tillsammans med länsstyrelsen i en regional miljösamverkan. Från och med 2020 kommer även kommunerna i Dalarna och länsstyrelserna i Dalarna och Västmanland ingå i samverkan. Syftet med miljösamverkan är att stärka miljö-, hälsoskydds- och livsmedelskontrollen genom att öka kompetensen och likvärdigheten i bedömningarna hos kommunerna.

På miljöskyddsenheten arbetar vi främst med tillståndsprövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet samt med tillsyn och bidragsfinansierat arbete med förorenade områden. Vi arbetar även med tillsynsvägledning enligt miljöbalken, Sevesofrågor och tillsyn enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV). Vi deltar i det tvärsektoriella arbetet på myndigheten och bevakar miljö- och hälsoskyddsfrågor i internremisser, främst i detalj- och översiktsplanärenden.

Vi söker en handläggare/projektledare till miljöskyddsenheten med fokus på tillsynsvägledning inom miljöbalkens område. Rollen innebär även att vara projektledare för miljösamverkan. Tillsammans med en projektledarkollega placerad i Dalarnas län ska du driva miljösamverkan framåt och omsätta miljösamverkans syften till konkreta aktiviteter och resultat. Det innebär att du har två uppdragsgivare; Länsstyrelsen och den regionala miljösamverkan där du rapporterar till styrgruppen. Länsstyrelsen är värdorganisation för projektledartjänsten vilket bland annat innebär att länsstyrelsen har fullt personalansvar inklusive ansvar för arbetsmiljön.

I din roll som projektledare för den regionala miljösamverkan kommer du projektleda samverkansprojekt. I rollen ingår också att planera för utbildningsdagar och att bidra till en aktiv kommunikation och att utveckla samarbetet inom miljösamverkan. Din uppgift är också att samla upp idéer till kommande samverkansprojekt, ge förslag till styrgruppen och planera verksamheten framåt.

Som tillsynsvägledare på länsstyrelsen har du en central roll för att utveckla och stärka kommunernas miljö- och hälsoskyddstillsyn. Genom handläggarträffar och utbildningar ska du stötta kommunernas handläggare och stärka deras kompetens och lagtillämpning. Det kver en aktiv omvärldsbevakning och goda kontakter med centrala myndigheter. Du har även en viktig roll i länsstyrelsen granskande uppdrag av kommunerna och du ska planera och genomföra uppföljning och utvärdering av kommunernas operativa tillsyn.

KVALIFIKATIONER

Du har relevant naturvetenskaplig eller teknisk utbildning på högskolenivå. Vi vill att du har flerårig erfarenhet av tillsyn inom miljö- eller hälsoskyddsområdet. Erfarenhet från projektledning och att arbeta målinriktat i projekt är meriterande.

Tjänsten kräver att du självständigt kan planera och genomföra arbetet på ett effektivt och resultatinriktat sätt. Du är drivande, strukturerad och uthållig, men även lyhörd och prestigelös i ditt arbete.

Tjänsten innbär många kontakter internt såväl externt varför arbetet kräver god förmåga att kommunicera och skapa delaktighet och entusiasm samt bygga förtroende hos inspektörer.

Att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska är en förutsättning. Tjänsten kräver även god datorvana och B-körkort. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för arbetet.

Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap.

Uppdraget som projektledare omfattar 50 % och är tidsbegränsat till 1 år med möjlighet till förlängning. För mer information om uppdraget som projektledare inom regional samverkan kontakta Patrik Brodd, avdelningschef , Miljöförvaltningen Uppsala kommun telefon: 018-727 43 48

Vi erbjuder dig en spännande arbetsplats fylld av engagerade kollegor med stor kunskap inom miljöområdet. Arbetet innebär många kontakter med handläggare inom regionala miljösamverkan och med övriga medarbetare internt på Länsstyrelsen.

ÖVRIGT

Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Läs mer på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Varmt välkommen med din ansökan!

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Miljöhandläggare

Lön

Enligt avtal.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Anställningen är på heltid och gäller tillsvidare och inleds med provanställning.