arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Handläggare/arkeolog

 • Yrkesroll

  Arkeolog

 • Anställning

  Heltid, 3 - 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 juni

 • Sök jobbet senast

  20 juli

Om jobbet

Länsstyrelsen är en serviceinriktad kunskapsmyndighet som arbetar för Västerbottens utveckling och framtid. Myndigheten är en regional del av den svenska statsförvaltningen - med uppdrag att verka för att nationella mål får genomslag i länet, att samordna olika samhällsintressen, och att följa och till regeringen rapportera tillståndet i länet. Länsstyrelsens uppgifter omfattar bland annat samhällsplanering, natur- och miljövård, regional tillväxt, klimat- och energifrågor, landsbygdsfrågor och krisberedskap.

Länsstyrelsen arbetar strategiskt för en långsiktigt ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling, ett starkt näringsliv och företagande. För tillgänglighet, trygghet och service för alla och med miljömålen i fokus. Länsstyrelsen ska uppfattas både som professionell och pålitlig, oberoende och trovärdig och samtidigt som en hjälpsam myndighet. Vårt gemensamma fokus ska alltid vara att utgå från dem vi är till för.
Arbetsplatsen har för närvarande 260 medarbetare. Landshövdingen är myndighetens chef.
Vår vision lyder: Tillsammans gör vi det hållbara möjligt!

ARBETSUPPGIFTER

Tjänsten är placerad vid Enheten för samhällsutveckling inom verksamhetsområdet Kulturmiljö, samhällsplanering och boende. Verksamhetsområdet har 15 medarbetare varav 7 inom sakområdet kulturmiljö. I våra uppgifter ingår bland annat beslut och tillsyn enligt lagstiftningen på kulturmiljöområdet samt information, rådgivning och beslut om bidrag till kulturmiljövård. Vi arbetar tvärsektoriellt i nära samverkan med ett flertal verksamhetsområden inom Länsstyrelsen samt med länets museer, kommuner, kulturmiljökonsulter och Riksantikvarieämbetet.

Tjänsten innefattar främst handläggning av arkeologiska skogsärenden enligt 12 och 13 §§ 2 kap. kulturmiljölagen samt granskning av internremisser avseende bl. a. samråd enligt 12 § 6 kap. miljöbalken.
Arbetet kan utföras på distans, med placering vid annan länsstyrelse efter överenskommelse med densamma.

KVALIFIKATIONER

Examen med arkeologi som huvudämne eller jämförbar arbetslivserfarenhet är ett grundläggande krav.
Du ska ha för arbetsuppgifterna relevant erfarenhet av arkeologiärenden vid länsstyrelse eller museum.
Du ska ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Datorvana krävs. Du ska också ha vana vid att arbeta med GIS.
Du ska ha erfarenhet från ärendehantering i Platina och KMR.
God kännedom om regionens förhistoria är meriterande.
Vi sätter stor vikt vid dina personliga egenskaper och lämplighet för arbetsuppgiften.

ÖVRIGT

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet som är fri från all diskriminering.
Vid denna rekrytering har vi redan valt annonskanaler.
Observera att en tjänsteansökning är en inkommen handling och kan därmed inte behandlas konfidentiellt.
Ange ditt löneanspråk.
så här behandlar vi dina personuppgifter, www.lansstyrelsen.se/dataskydd
Då Länsstyrelsen är både regional krishanterings- och totalförsvarsmyndighet kan du i händelse av samhällskris eller krig få arbeta med andra uppgifter än dem du anställts för inom ramen för myndighetens kris- eller krigsorganisation.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Arkeolog

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Dagtid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tillträde snarast efter överenskommelse., upphör: Allmän visstidsanställning. Tidbegränsad anställning t o m 31 december 2020, med möjlighet till viss förlängning.