arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Handläggare, Vattenenheten

 • Yrkesroll

  Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 december

 • Sök jobbet senast

  19 januari

Om jobbet

På Länsstyrelsen i Kalmar arbetar cirka 250 engagerade medarbetare inom en mängd olika samhällsfunktioner. Tillsammans bidrar vi till hållbar utveckling, en god livsmiljö och tillväxt. Detta gör vi genom avvägningar mellan ekologi, social hållbarhet och ekonomi.

Verksamheten genomsyras av tillitsbaserad ledning och styrning samt vår värdegrund som innebär effektivitet och service, objektivitet, legalitet och respekt för lika värde. Utifrån detta vill Länsstyrelsen Kalmar län bli Sveriges bästa länsstyrelse.

Länsstyrelsen i Kalmar är också Vattenmyndighet för Södra Östersjöns vattendistrikt. Vår uppgift är att samordna vattenförvaltningsarbetet inom distriktet som omfattar tio län och ca 90 kommuner. Vi bereder underlag till vattendelegationens beslut om förvaltningsplaner, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer. Det långsiktiga målet för vårt arbete är att uppnå en god vattenstatus i inlands-, grund- och kustvatten. Vill Du veta mer om vattenmyndigheterna så gå in på hemsidan www.vattenmyndigheterna.se

Tjänsten är placerade på Avdelningen för tillväxt och miljö, på Vattenenheten.


Är du nyfiken på vår arbetsplats och vårt värdegrundsarbete kan du läsa mer på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/kalmar/

ARBETSUPPGIFTER

Som vattenhandläggare på Vattenenheten kommer du ingå i ett gott gäng handläggare som i huvudsak jobbar med tillsyn och prövning av vattenverksamhet. Tillsammans med dina nya kollegor kommer du vara delaktig i omprövning av vattenkraften, ett stort projekt med syfte att förse vattenkraften i våra vattendrag med moderna miljövillkor. Utöver myndighetsutövning enligt miljöbalken kan andra uppgifter kopplat till våra vattenmiljöer och den vattenförvaltning vi bedriver vara aktuella. Vattenenheten har 20 medarbetare - jurister, limnologer, geovetare och marinbiologer ryms under vår verksamhet.

Som medarbetare i våra vattenanknutna enheter verkar du inom en framtidssektor, vattenfrågorna är högt på agendan och vi gör skillnad varje dag i våra olika roller. Vi söker vattenmänniskor som kan, vill och vågar bidra med engagemang och kunskap. Vi erbjuder stimulerande uppgifter och goda möjligheter till personlig utveckling i ett öppet arbetsklimat med arbetsglädje och teamkänsla.

KVALIFIKATIONER


Vi söker Dig som har:
 • relevant akademisk utbildning med koppling till vattenfrågor, exempelvis ingenjörer, hydrologer, miljövetare, limnologer eller naturgeografer
 • yrkeslivserfarenhet inom vattenförvaltning, myndighetsutövning, handläggning eller konsultverksamhet inom miljöbalkens område eller likande där ett helhetsperspektiv är viktigt
 • förmåga att sätta dig in i nya frågeställningar och ta ett stort egenansvar för dina arbetsuppgifter
 • erfarenhet av projektledning, arbete i nätverk, samordnaruppdrag, eller liknande,
 • väl utvecklad kommunikativ förmåga och lätt för att utrycka sig i tal och i skrift,
 • god datorvana.
Det är ytterligare en fördel om du har:
 • utbildning inom miljörätt och/eller vattenförvaltningens regelverk,
 • erfarenhet av restaurering av vattenmiljöer,
Vi söker dig som har god analytisk förmåga. Det är också viktigt att du har förmåga att skapa och bevara goda relationer samt att du kan vara drivande inom såväl självständigt arbete som arbete i grupp. Vi fäster stor vikt vid din personliga lämplighet för uppgiften.

Sök gärna båda tjänsterna och berätta vilka av dina meriter och egenskaper som passar bäst i på den ena eller andra tjänsten. Vi kommer göra urvalet gemensamt för de båda tjänsterna och möjligen kalla till intervju för båda.

Eftersom länsstyrelsen i sin myndighetsutövning hanterar sekretessbelagd information som kan ha betydelse för rikets säkerhet är tjänsten säkerhetsklassad. Detta innebär att den som får tjänsten ska vara svensk medborgare och klara en säkerhetsprövning. Om du vill veta mer om vad en sådan prövning innebär så gå till www.sakerhetspolisen.se eller någon
av kontaktpersonerna.

ÖVRIGT

Vi erbjuder Dig en unik arbetsplats
fylld av kunniga experter och ambitiösa generalister inom en mängd olika samhällsfunktioner. Länsstyrelsens står just nu inför många intressanta utmaningar och anställningen ger därmed goda möjligheter till personlig utveckling. Vi har en god arbetsmiljö, bra personalsociala förmåner och stora möjligheter till flexibel arbetstid. Vi välkomnar mångfald och ser jämställdhet som en självklarhet.

Som anställd innebär det att du kommer att krigsplaceras vid Länsstyrelsen i Kalmar län.

Vi undanber oss alla erbjudanden om

annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons.

Vi har i rekryteringen valt att använda oss av Visma recruit som rekryteringsverktyg och kommer således inte hantera ansökningar via e-post eller post.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

Lön

Enligt avtal.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2020-03-02 Tillträde enligt ök.