arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Handläggare social hållbarhet – särskilt integrationsfrågor

 • Yrkesroll

  Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 juli

 • Sök jobbet senast

  15 augusti

Om jobbet

Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.

På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.

ARBETSUPPGIFTER

Enheten för social hållbarhet samordnar uppdrag inom områden som integration, mänskliga rättigheter, funktionshinder, föräldraskapsstöd, jämställdhet, vålds-, brotts- och missbruksfrågor m m. En del av våra uppdrag ligger fast över långa perioder medan andra tillkommer, förändras eller försvinner efter en tid. Medarbetare inom social hållbarhet behöver vara nyfikna på nya utmaningar, vara villiga att utvecklas och vid behov ta nya uppdrag inom enhetens verksamhetsområde.

Vi söker nu en medarbetare med särskild inriktning på området integration. I de huvudsakliga arbetsuppgifterna ingår att samordna och koordinera kommuners och civilsamhällesaktörers arbete för nyanlända och asylsökande i länet. Det innebär bland annat att leda och vara en part i regional samverkan kring integrationsfrågor samt att fördela statsbidrag till olika projekt som syftar till att stötta målgruppen och att följa upp projekten. Du kommer att delta i olika nätverk relaterade till integration och vara en del av det strategiska integrationsarbetet, såväl i länet som internt på länsstyrelsen.

Du ska ha ett grundläggande intresse av att samarbeta och utvecklas inom flera olika områden som berör social hållbarhet. Du ska också vara redo att ta dig an arbetsuppgifter och uppdrag inom andra delar av enhetens verksamhetsområde. Vi strävar efter ett nära samarbete inom enhetens olika sakområden och på myndigheten i stort. I tjänsten kommer du att arbeta nära de andra medarbetarna på Enheten för social hållbarhet.

KVALIFIKATIONER

Du ska ha
 • akademisk examen med samhällsvetenskaplig inriktning eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som motsvarande,
 • erfarenhet av strategiskt arbete och samordning av uppdrag inom social hållbarhet,
 • erfarenhet av att arbeta med integrationsfrågor,
 • erfarenhet av att vara processledare,
 • erfarenhet av att leda samverkan mellan olika samhällsaktörer.

Det är meriterande om du har

• arbetat med frågor inom social hållbarhet i offentlig förvaltning, d v s statlig, regional eller kommunal verksamhet.

Då uppdraget förutsätter en god samverkan med olika aktörer ska du vara en person som är öppen och inger förtroende hos andra myndigheter och organisationer. Du ska även kunna arbeta mål- och resultatinriktat. Arbetet förutsätter en god problemlösningsförmåga, pedagogisk förmåga och förmåga att snabbt kunna tolka och hantera oväntade händelser. En förutsättning för arbetet är att du är lyhörd och bra på att samarbeta samt har en god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift. Vi kommer även att ta hänsyn till erfarenheter och egenskaper som passar för att bygga upp en bred och hållbar kompetens i arbetsgruppen. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

ÖVRIGT

Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Läs mer på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Varmt välkommen med din ansökan!

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning

Lön

Enligt avtal.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Anställningen är tillsvidare och inleds med provanställning. .