arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Handläggare social hållbarhet - särskilt området mäns våld mot kvinnor

 • Yrkesroll

  Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 juli

 • Sök jobbet senast

  8 augusti

Om jobbet

Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.

På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.

ARBETSUPPGIFTER

Enheten för social hållbarhet samordnar uppdrag inom områden som integration, mänskliga rättigheter, funktionshinder, föräldraskapsstöd, jämställdhet, vålds-, brotts- och missbruksfrågor m m. En del av jämställdhetsarbetet handlar om att stödja genomförandet av regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, inklusive våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Vi söker nu en medarbetare med särskild inriktning mot mäns våld mot kvinnor. Uppgifterna omfattar bland annat att, tillsammans med ett par kollegor, samordna det strategiska arbetet i länet inom detta område. Du kommer att arbeta med att främja förebyggande insatser genom kompetensutveckling och samverkan mellan kommuner (särskilt socialtjänsten), andra myndigheter och civilsamhällesorganisationer i länet. En viktig del av arbetet är att leda och utveckla regionala nätverk inom området.

Tjänsten inkluderar intern samverkan och du kommer att arbeta nära de övriga medarbetarna på Enheten för social hållbarhet. Du ska vara redo att ta dig an arbetsuppgifter och uppdrag inom andra delar av enhetens verksamhetsområde. Det krävs därför ett grundläggande intresse av att samarbeta och utvecklas inom flera olika områden som berör social hållbarhet.

KVALIFIKATIONER

Du ska ha
 • akademisk examen med samhällsvetenskaplig inriktning eller annan utbildning och arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som motsvarande,
 • kunskap om och erfarenhet av genus och jämställdhetsarbete med fokus på mäns våld mot kvinnor i minst två år,
 • erfarenhet av strategiskt arbete och samordning,
 • god kännedom om jämställdhetspolitiken och myndigheters arbete för jämställdhet och mot mäns våld mot kvinnor.

Det är meriterande om du har

• arbetat med frågor inom social hållbarhet i offentlig förvaltning, d v s statlig, regional eller kommunal verksamhet,
 • erfarenhet av arbete mot mäns våld mot kvinnor vid exempelvis en kommun, kvinnojour eller civilsamhällesorganisation.
Arbetet kräver god samarbetsförmåga och eftersom det till stor del är utåtriktat behöver du ha lätt för att uttrycka dig i tal och skrift. Du ska ha god initiativförmåga, ett strukturerat arbetssätt och kunna leverera resultat inom givna tidsramar.

Vi kommer även att ta hänsyn till erfarenheter och egenskaper som passar för att bygga upp en bred och hållbar kompetens i arbetsgruppen. Vi lägger därför stor vikt vid dina personliga egenskaper och förmåga att samarbeta och att ta eget ansvar. Beskriv i ditt personliga brev hur du uppfyller kvalifikationerna.

ÖVRIGT

Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Läs mer på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Varmt välkommen med din ansökan!

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning

Lön

Enligt avtal.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Anställningen är tillsvidare och inleds med provanställning.