arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Handläggare social hållbarhet - regeringsuppdraget Mäns våld mot kvinnor

 • Yrkesroll

  Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 november

 • Sök jobbet senast

  14 december

Om jobbet

Länsstyrelsen är en serviceinriktad kunskapsmyndighet som arbetar för Västerbottens utveckling och framtid. Myndigheten är en regional del av den svenska statsförvaltningen - med uppdrag att verka för att nationella mål får genomslag i länet, att samordna olika samhällsintressen, och att följa och till regeringen rapportera tillståndet i länet. Länsstyrelsens uppgifter omfattar bland annat samhällsplanering, natur- och miljövård, regional tillväxt, klimat- och energifrågor, landsbygdsfrågor och krisberedskap.

Länsstyrelsen arbetar strategiskt för en långsiktigt ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling, ett starkt näringsliv och företagande. För tillgänglighet, trygghet och service för alla och med miljömålen i fokus. Länsstyrelsen ska uppfattas både som professionell och pålitlig, oberoende och trovärdig och samtidigt som en hjälpsam myndighet. Vårt gemensamma fokus ska alltid vara att utgå från dem vi är till för.
Arbetsplatsen har för närvarande 260 medarbetare. Landshövdingen är myndighetens chef.
Vår vision lyder: Tillsammans gör vi det hållbara möjligt!

Länsstyrelsen söker en handläggare till regeringsuppdraget att motverka mäns våld mot kvinnor till verksamhetsområdet social hållbarhet på Samhällsutvecklingsenheten. Din arbetsplats blir på vårt kontor i Umeå. Tjänsten är en ettårig visstidsanställning.

De 15 medarbetarna inom verksamhetsområdet social hållbarhet arbetar för att främja människors hälsa, sociala trygghet, jämlika levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Våra verktyg för att bidra till detta är samordning, utveckling, rådgivning och tillsyn. Vi har exempelvis uppdrag som rör mänskliga rättigheter, jämställdhet, folkhälsa, integration och brottsförebyggande arbete. Vårt arbete är främst av främjande karaktär vilket innebär att stödja andra aktörer i deras arbete. Du kommer att tillhöra ett team om fem personer som arbetar inom sakområdet jämställdhet.

ARBETSUPPGIFTER

Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får ett genomslag i länet. Vår roll är att stödja och skapa förutsättningar för att länet ska uppnå intentionerna i den nationella strategin.

I arbetet ingår bland annat:

 • Administrera, planera och leda nätverk, seminarier och utbildningar
 • Delta i verksamhetsområdets externa aktiviteter såsom nätverksmöten
 • Följa upp genomförda insatser
 • Löpande administration inom ditt område
 • Omvärldsbevakning av frågor som rör mäns våld mot kvinnor och jämställdhet
 • Ge kompetensstöd
Du förväntas arbeta självständigt och i samverkan med andra aktörer på nationell, regional och lokal nivå. Arbetet ska ske i samverkan med närliggande uppdrag på länsstyrelsen och du kommer att delta i arbetet med länsstyrelsens uppdrag inom hela detta område. Arbetet innebär en del resor, både inom länet och nationellt.

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som (krav):
 • Har en relevant akademisk examen med inriktning mot samhällsvetenskap, så som statsvetenskap, sociologi eller genusvetenskap, eller annan examen som vi bedömer likvärdig
 • Har kunskap om frågor som rör mäns våld mot kvinnor
 • Har en god förmåga att kommunicera såväl muntligt som skriftligt på svenska då information och utbildning är viktiga arbetsuppgifter
 • Är strukturerad, duktig på att koordinera, en god administratör och serviceinriktad
 • Har god samarbetsförmåga, eftersom en stor del av ditt arbete innebär samverkan internt och externt
 • Har erfarenhet av att arbeta inom kommun, region eller statlig myndighet
 • Har B-körkort
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Meriterande:

Det är meriterande om du har erfarenhet av att ha arbetat med jämställdhetsintegrering, har erfarenhet av att arbeta med frågor som rör mäns våld mot kvinnor, har erfarenhet av att arrangera och genomföra utbildningar, erfarenhet av annat arbete inom området social hållbarhet, erfarenhet av att ha arbetat med att stödja kommuner och/eller region i utvecklingsfrågor.

Vi vill att du i din ansökan beskriver hur du uppfyller kraven och det som är meriterande.

ÖVRIGT

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet som är fri från all diskriminering.
Vid denna rekrytering har vi redan valt annonskanaler.
Observera att en tjänsteansökning är en inkommen handling och kan därmed inte behandlas konfidentiellt.
Ange ditt löneanspråk.
så här behandlar vi dina personuppgifter, www.lansstyrelsen.se/dataskydd
Då Länsstyrelsen är både regional krishanterings- och totalförsvarsmyndighet kan du i händelse av samhällskris eller krig få arbeta med andra uppgifter än dem du anställts för inom ramen för myndighetens kris- eller krigsorganisation.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Dagtid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tillträde snarast enligt överenskommelse., upphör: Anställningen är tidsbegränsad till ett år från tillträdesdatum. Allmän visstidsanställning.