arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Erfarna handläggare inom säkerhetssektorreform

 • Yrkesroll

  Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 november

 • Sök jobbet senast

  24 november

Om jobbet

Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA.

Dina arbetsuppgifter

Vi söker nu tre nya medarbetare med kunskaper och erfarenheter inom säkerhetssektorreform. En stor del av ditt arbete handlar om att planera och genomföra SSR-insatser i länder där FBA har i uppdrag att verka inom ramen för Sveriges internationella utvecklingssamarbete. De tre handläggarroller som nu är vakanta fokuserar särskilt på Somalia, Liberia respektive Colombia. Du tillhör programmet för säkerhetssektorreform (SSR) samtidigt som du arbetar inom en landspecifik projektgrupp, vilket innebär ett nära samarbete med ansvarig projektledare och med kollegor från andra tematiska program.

Du genomför kontext- och konfliktanalyser och utvecklar förslag på aktiviteter tillsammans med kollegor och samarbetspartners. Du planerar, administrerar, genomför, och följer upp verksamheten. Insatserna är generellt av en kapacitetsstärkande natur och kan innefatta utbildning, rådgivning eller annat stöd för att stärka lokala partners förmåga att verka för fred, säkerhet och utveckling.

Du kommer också att bidra till utvecklingsarbeten inom SSR-området och arbeta med programmets övriga utbildningsverksamhet. Ytterligare arbetsuppgifter inom programmets och projektens olika verksamheter kan tillkomma.

Din profil

Kvalifikationer
 • Akademisk examen inom exempelvis statsvetenskap, juridik, freds- och konfliktkunskap, eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
 • Erfarenhet av arbete inom området säkerhetssektorreform
 • Erfarenhet av arbete med utbildningsverksamhet, rådgivning eller annan form av kapacitetsutveckling i internationella sammanhang
 • Erfarenhet av analytiskt arbete, exempelvis konfliktanalys eller inom ramen för resultatbaserat arbetssätt
 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
 • Mycket god samarbetsförmåga

Meriterande

 • Erfarenhet från svenska regeringskansliet eller en annan för rollen relevant, statlig myndighet
 • Ytterligare språkkunskaper, framförallt i franska eller spanska
 • Erfarenhet av arbete med fred och säkerhet i/med Somalia, Colombia eller Liberia
Arbetet ställer stora krav på flexibilitet då du kommer att arbeta i en ständigt föränderlig miljö. Du har en god analytisk förmåga och kan ta in och orientera dig i en större mängd information och dra logiska slutsatser och se orsakssamband. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter genom att ta initiativ och göra strategiska prioriteringar, och tillämpar ett genomtänkt tillvägagångssätt för att leverera enligt överenskommelse. Du är resultatorienterad och säkerställer att ditt arbete metodiskt leder mot uppsatta mål enligt angiven riktning.

FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning.

Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.

Vi söker tre nya medarbetare som kommer att anställas som tjänstepersoner på myndigheten, med rollen som tematisk handläggare. Samtliga tjänster är vikariat med start snarast och enligt överenskommelse. Anställningarna gäller företrädesvis i ett år men med eventuell möjlighet till förlängning, dock längst till och med december 2021. Placeringsort är Stockholm. I rollerna ingår flertalet utrikesresor, eventuellt till högriskområden som kräver gedigna säkerhetsarrangemang och kan innebära en ökad anspänning. Tjänsterna är säkerhetsklassade, registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

 

Ansök senast 2019-11-24

 

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp.

Rollens innehåll: Emma Skeppström, Programchef +46 72-539 38 61

Allmänna och praktiska frågor: Camilla Jakobsson, HR verksamhetspartner +46 70- 575 16 45

Facklig representant: Golli Yarandpour, SACO-S, +46 10-456 24 25

 

Om oss


Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare.