arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Handläggare riksintressen och statliga byggnadsminnen

 • Yrkesroll

  Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 november

 • Sök jobbet senast

  25 november

Om jobbet

Riksantikvarieämbetet är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor om kulturarvet och kulturmiljön. Kärnan i vårt uppdrag är att stärka och synliggöra kulturarvets betydelse för samhällets utveckling. Här arbetar cirka 250 personer som leder och stödjer arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vi har verksamhet på flera orter i Sverige.

Kulturmiljöavdelningen vid myndigheten bidrar till en effektiv och rättssäker tillämpning av kulturmiljölagen och miljöbalken med tillhörande förordningar samt förordningen om statliga byggnadsminnen. Avdelningen ansvarar också för statsstöd och för myndighetens uppdrag om världsarv. Avdelningen verkar vidare för att statliga kulturmiljömål får genomslag inom andra samhällssektorer.

Kulturmiljöavdelningen har fyra enheter och en av dem är enheten för förvaltningsärenden och bidrag, där vi nu söker en handläggare av statliga byggnadsminnen och riksintressen. Enheten ansvarar för ärenden i enlighet med kulturmiljölagen (1988:950) samt för enheten aktuella förordningar, exempelvis vad gäller bestämmelser om fornfynd, utförsel av och återlämnande av kulturföremål, statliga byggnadsminnen samt riksintressen. Enheten svarar även för fördelning av ekonomiskt stöd till kulturmiljövården, arbetslivsmuseer, kulturarvs-IT och ideella organisationer.

Dina arbetsuppgifter


Du kommer att arbeta med handläggning av ärenden rörande statliga byggnadsminnen och kulturmiljövårdens riksintressen. Ärenden om statliga byggnadsminnen handlar utöver tillståndsprövning av ändringar även om att föreslå nya statliga byggnadsminnen och förse dem med skyddsbestämmelser. I Sverige finns ca 1650 områden som är av riksintresse för kulturmiljövården. Det är Riksantikvarieämbetet som beslutar om att peka ut, avstå eller revidera riksintressen för kulturmiljövården enligt 3 kap. miljöbalken. Områden av riksintresse pekas ut i en process där såväl statliga centrala myndigheter som länsstyrelser och kommuner är delaktiga.

En stor del av arbetet består av att skapa och bibehålla goda kontakter med andra, exempelvis länsstyrelsen och statliga förvaltare av fastigheter.

Din kompetens

Vi söker dig som är utbildad bebyggelse/byggnadsantikvarie eller har annan utbildning som vi bedömer likvärdig. Meriterande är även ytterligare utbildning, ex i kulturgeografi. För att lyckas i rollen behöver du ha flera års erfarenhet av att ha arbetat med handläggning av ärenden som rör byggnadsminnen och frågor som rör riksintressen för kulturmiljövård. Vi ser gärna att du har erfarenhet av handläggning enligt kulturmiljölagen, miljöbalken och plan- och bygglagen inom offentlig förvaltning.

Att kunna förstå och bedöma kulturhistoriska värden i byggnader, anläggningar, byggda miljöer och landskap och att kunna väga dessa mot praktiska behov vid samhällsutveckling i stort är värdefullt. Kunskap och erfarenhet i planprocesser är meriterande. Vi värdesätter vidare kunskap i restaureringsideologiska teorier samt bebyggelsehistoria.

För att lyckas i rollen är det viktigt att du är metodisk och har en struktur i ditt arbete. Du är noggrann och planerar och följer regler och ramar i arbetet. Du har förmågan att skifta mellan olika arbetsuppgifter då tjänsten är delat mellan handläggning av ärenden som rör riksintressen och ärenden som rör statliga byggnadsminnen. Till den här rollen söker vi dig som är självgående, har en god samarbetsförmåga och är serviceinriktad. Som person är du även prestigelös och öppen för att lära nytt samt bidrar med positiv anda till att skapa en god arbetsplats som präglas av engagemang och arbetsglädje.

Det är vidare viktigt med god muntlig och skriftlig förmåga. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt


Anställningen är tillsvidare med 6 månaders provanställning och tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten är placerad i Stockholm. Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast 25 november 2019. Märk din ansökan med referensnr RAÄ-2019-2488.