arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Handläggare operativ säkerhet, visstidsanställning

 • Yrkesroll

  Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 september

 • Sök jobbet senast

  14 oktober

Om jobbet

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.

Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Enheten för omvärld och beredskap ska initiera och samordna myndighetens inledande arbete för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid allvarliga olyckor och kriser samt producera kortsiktiga analyser till stöd för myndighetsledningens beslutsfattande.

Enheten ansvarar för MSB:s beredskapsorganisation, bedriver omvärldsanalys, samarbetar med aktörer som kan förmedla information, hyser myndighetens 24/7 funktion m.m. Enheten är även ansvarig för myndighetens verksamhet att identifiera och möta informationspåverkan.

MSB:s säkerhetsrådgivarfunktion, Operativ Säkerhet, inom vilken du kommer arbeta bedriver i huvudsak stöd med säkerhetsanalyser och rådgivning till MSB:s internationella insatser. Funktionen stödjer andra svenska myndigheter som verkar internationellt med säkerhetsinformation och positionering av resande personal. Funktionen bedriver även utbildningar för såväl intern som extern personal avseende fältsäkerhet i medel – och högriskmiljöer.

Dina arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta i en funktion (desk) dit andra myndigheter kan vända sig för att få säkerhetsrelaterad information. Arbetet går ut på att ta emot, strukturera och effektuera förfrågningar av skiftande slag kopplat till andra myndigheters utlandsverksamhet. Du kommer även att få arbeta med att producera och uppdatera sammanställningar av säkerhetsinformation. Till arbetsuppgifterna hör även arbeta med det IT-system som finns för att följa myndigheternas resenärer och vid behov assistera dessa i säkerhetsrelaterade frågor.
Som medarbetare inom enheten för omvärld och beredskap förväntas du bidra till att enheten har ett utvecklande arbetsklimat och goda relationer med andra enheter och externa samarbetspartners.

Kompetensprofil
Vi kommer att ställa höga krav på din kompetens och personliga egenskaper.

Du har:

- relevant eftergymnasial utbildning inom statsvetenskap, internationella relationer, kris- och konflikthantering eller annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig
- dokumenterad förmåga att kunna inhämta, bearbeta och delge information
- mycket god förmåga att uttrycka dig i tal, skrift och presentationer på svenska och engelska

Det är meriterande om du har:

- utbildning inom informationshantering
- erfarenhet av operativt krishanterings- eller internationellt civilt säkerhetsarbete
- erfarenhet av arbete med ärendehantering

Vi kommer att lägga särskilt stort vikt vid dina personliga egenskaper och din möjlighet att komplettera och bidra till att utveckla gruppen.

Som person ser vi att du har:

- mycket god förmåga att arbeta självständigt, ta eget ansvar och leverera resultat av hög kvalitet med korta ledtider
- god förmåga att prioritera uppgifter och systematisera information
- god förmåga att förstå och hantera IT- system
- god förmåga att jobba i team och att på ett prestigelöst sätt bidra till teamets utveckling

MSB ska vara en öppen, kompetent och drivande myndighet. Vårt arbete med jämställdhet och mångfald präglas av detta och är inriktat mot att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenheter och bakgrund tas tillvara. Vi strävar efter en jämn köns- och åldersfördelning i gruppen.

Anställningsform

Befattningen är en visstidsanställning, på heltid, t.o.m. 2020-12-31 med möjlighet till förlängning. Tjänsten är placerad i Karlstad.

Beredskapstjänstgöring kan ingå i befattningen och kan komma att innebära tjänstgöring utanför normala kontorstider. I tjänsten förväntas du, med kort varsel, kunna resa såväl nationellt som internationellt. Under perioder kan du även komma att tjänstgöra på annan ort, främst vid myndighetens kontor i Karlstad.

Svenskt medborgarskap

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?
Om du har frågor är du välkommen att kontakta biträdande enhetschef Sofia Albrechtsson eller verksamhetsansvarig Henrik Jemtelius. Fackliga företrädare är Anja Holmgren, SACO, Daniel Hjärne, ST samt Ann-Britt Paradis, SEKO. Samtliga nås på 0771-240 240.

Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast den 14 oktober 2019, märkt med referensnummer 2019/186. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.