arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Handläggare Modellering & Simulering, Försvarsmaktens Ledningsstridsskola

 • Yrkesroll

  Civilingenjör, maskin

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 april

 • Sök jobbet senast

  31 maj

Om jobbet

Försvarsmaktens centrum för ledningsförmåga - nu och i framtiden. Vi utbildar och tränar personal samt möjliggöra efterfrågad utveckling inom telekrigs-, ledningssystem- och ledningsområdet för Försvarsmakten och tillsammans med Totalförsvaret. LedSS är en intressant och dynamisk arbetsplats som hela tiden utvecklas inom Stabstjänst, Sambandstjänst, Telekrig, Stratcom, Geografisk informationstjänst och Signalskydd.

Vi söker en handläggare Modellering och Simulering med placering vid FM LedSS Ledningsträningsavdelning planeringssektion.

FM LedSS är en försvarsmaktsgemensam skola vars huvudsakliga uppgifter är att utveckla och implementera system och metoder för ledning på operativ ledningsnivå. Dessutom är avdelningens uppdrag att utbilda och träna staber/officerare från hela Försvarsmakten avseende ledning och stöd till ledning av militära operationer.

Här övar individer i tillfälligt sammansatta övningsorganisationer, såväl insatsorganisationens skarpa staber som deras betjäningsförband. En central målgrupp är personal som ska utöva ledning vid internationella krishanteringsinsatser.

Avdelningen ansvarar för övningar på operativ och taktisknivå, samt har helhetsansvaret för planering, genomförande, utvärdering och utveckling av ledningsträning inom myndigheten. Som medarbetare vid avdelningen arbetar du därför med personal med skiftande teknisk och taktisk/operativ spetskompetens.

Du kommer förbereda och stödja planering, genomförande och utvärderingar av både nationella och internationella ledningsträningsövningar. Arbetets huvudsakliga uppgift är att delta i ett projektteam som driver och skapar de tekniska förutsättningarna för att öva på operativ nivå.

Ditt arbete handlar mycket om att vara länken mellan teknikerna som bygger och driftsätter systemen och operatörerna som använder dem.

Formella kunskapskrav:

 • Svensk medborgare med godkänd registerkontroll.
 • Relevant Civil högskoleexamen.
 • God förmåga att planera och bidra till tekniska lösningar för att möjliggöra övningar.
 • God förmåga att arbeta i projektform nationellt och internationellt.
 • Goda engelskkunskaper i tal och skrift.

Meriterande är:

 • God förståelse avseende Försvarsmakten.
 • Erfarenhet från utvecklingsverksamhet inom ledningssystem.
 • Tidigare erfarenhet av modellering och simulering.
 • Erfarenhet av portalarbete.
 • Goda kunskaper om genomförande av större ledningsövningar.
 • Genomförd värnplikt eller kombattantutbildning.

Personliga egenskaper:

 • En utpräglad förmåga att jobba såväl självständigt som i grupp.
 • God förmåga att ingå i eller att leda en tillfällig arbetsgrupp bestående av individer inom avdelningen, men även från andra organisationer inom och utom Försvarsmakten.
 • Du måste både kunna vara lyhörd och drivande mot avdelnings samarbetspartners.
 • Vi är ständigt under utveckling och införande av nya metoder och ny teknik är en del av vardagen. Teknikintresse och viljan att lära sig nya saker i syfte att var med och utveckla verksamheten är en självklarhet.

Övrigt

Civil tillsvidareanställning med placering i Enköping. 40 timmars arbetsvecka och flextidsavtal, individuell lönesättning tillämpas. Tjänsten omfattar övningsverksamhet under kvällar och helger, tjänsteresor in-och utrikes samt krigsplacering.

Upplysningar om tjänsten lämnas av:

Chefen för Träningsavdelningens planeringssektion, övlt Tomas Dahlmark, tfn: 070-302 76 51, email: tomas.dahlmark@mil.se

Fackliga företrädare:

OFR/O – Magnus Johansson
OFR/S – Inge Bäcklin
SEKO – Christian Hedberg
SACO-S – Carl-Johan Pettersson
Samtliga nås via växeln 0171-15 70 00.

Din intresseanmälan med ett personligt brev där du beskriver hur du motsvarar efterfrågade kompetenser tillsammans med ditt CV skall vara registrerat via FM hemsida senast 2020-05-31.

--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Ledningsregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband. Här finns ett flertal krigsförband och enheter som utgör en nationell spetskompetens inom försvarsmakten. Genom ledning, samband, meteorologi och psykologiska operationer skapar Ledningsregementet förutsättningar för lyckad samverkan på mark-, sjö-, luft-, och informationsarenan. Ledningsregementet bedriver verksamhet inom hela skalan från utveckling, utbildning, träning till insats.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Civilingenjör, maskin

Lön

enligt överenskommelse

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat