arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Handläggare med inriktning kommuner, regioner och länsstyrelser

 • Yrkesroll

  Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 december

 • Sök jobbet senast

  9 januari

Om jobbet

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.

Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Avdelningen för krisberedskap och civilt försvar


Avdelningen för krisberedskap och civilt försvar stärker samhällets förmåga att förebygga och hantera kriser och krig.

Målet är att öka motståndskraften hos individer och organisationer. Genom vägledningar, metodstöd, forskning och annan kunskap stödjer vi aktörerna i deras arbete med krisberedskap och civilt försvar. Vi finansierar angelägna utvecklingsprojekt som ska bidra till en bättre beredskap i samhället. Utöver stödet till aktörerna inriktar och samordnar vi planeringen för samhällets beredskap. Vi analyserar och utvärderar samhällets förmåga att hantera kriser och bedömer risk- och hotutvecklingen inom området. I avdelningens arbete ingår också att genomföra övningar och att ge metodstöd till andra aktörers övningar. Avdelningen har omkring 150 medarbetare.

Enheten för samverkan och ledning samt samordnat stöd

Tjänsten är placerad på Enheten för samverkan och ledning samt samordnat stöd. Enhetens uppgift är att inrikta och stödja arbetet med krisberedskap och civilt försvar på regional och lokal nivå. I uppgiften ingår att hålla samman stödet till kommuner och regioner i deras arbete med att öka förmågan att förebygga och hantera extraordinära händelser. Enheten ska också stödja utveckling av geografiskt områdesansvar. Vidare ska enheten även stödja utveckling av aktörers förmåga till samverkan och ledning vid samhällsstörningar på lokal, regional och nationell nivå genom konceptutveckling, ny kunskap, metoder och teknik och ge stöd för implementering till förmåga till samverkan och ledning. I enhetens uppgift ingår också arbetet med sjukvårdens säkerhet i kris och krig (SSIK). Vidare ingår att samordna hantering och användning av Rakel internt inom myndigheten.

Arbetsuppgifter


I arbetsuppgifterna ingår att i en grupp arbeta med inriktning, planering och stöd till kommuner, regioner och länsstyrelser. För dessa målgrupper har gruppen ett sammanhållande och övergripande ansvar för stöd och uppföljning kopplat till kommuners och regioners överenskommelser om krisberedskap och civilt försvar utifrån lagen om extraordinära händelser (LEH). Gruppen har även ansvar för att stödja utvecklingen av geografiskt områdesansvar. I gruppens arbetsuppgifter ingår att utveckla metoder och processer för krisberedskap och civilt försvar samt medverka i regeringsuppdrag och liknande.

Eftersom arbetet vid enheten sker utifrån ett målgruppsperspektiv behöver arbetet samordnas inom enheten och med andra avdelningar/enheter som har processer som riktar sig till samma målgrupper. Arbetet är till viss del förknippat med resor.

Kompetensprofil


Vi söker dig som har relevant akademisk examen och som har erfarenhet från arbete med samhällets krisberedskap och civilt försvar inom kommun, region eller länsstyrelse eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Det är meriterande om du har:


- Erfarenhet från att ha en samordnande roll
- Erfarenhet från att arbeta i projektform, som beställare eller projektledare

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är ordningsam och arbetar strukturerat men är samtidigt flexibel och lösningsinriktad. Eftersom arbetet medför både interna och externa kontakter behöver du ha god förmåga att samverka med andra. Du trivs med att arbeta i grupp, kan arbeta självständigt och levererar resultat inom utsatt tid. Du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

Anställningsform


Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och är placerad i Karlstad. MSB tillämpar provanställning.

Svenskt medborgarskap


Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?

Har du några frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Niklas Andrén. Fackliga företrädare är Vendela Dobson Saco-S, Ingrid Krook ST och Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan


ska vara inkommen till MSB senast 9 januari 2020, märkt med referensnummer 2019/247. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.