arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Handläggare med förvaltningsuppgifter på statens mark

 • Yrkesroll

  Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 februari

 • Sök jobbet senast

  4 mars

Om jobbet

Länsstyrelsen är en serviceinriktad kunskapsmyndighet som arbetar för Västerbottens utveckling och framtid. Myndigheten är en regional del av den svenska statsförvaltningen - med uppdrag att verka för att nationella mål får genomslag i länet, att samordna olika samhällsintressen, och att följa och till regeringen rapportera tillståndet i länet. Länsstyrelsens uppgifter omfattar bland annat samhällsplanering, natur- och miljövård, regional tillväxt, klimat- och energifrågor, landsbygdsfrågor och krisberedskap.

Länsstyrelsen arbetar strategiskt för en långsiktigt ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling, ett starkt näringsliv och företagande. För tillgänglighet, trygghet och service för alla och med miljömålen i fokus. Länsstyrelsen ska uppfattas både som professionell och pålitlig, oberoende och trovärdig och samtidigt som en hjälpsam myndighet. Vårt gemensamma fokus ska alltid vara att utgå från dem vi är till för.
Arbetsplatsen har för närvarande 260 medarbetare. Landshövdingen är myndighetens chef.
Vår vision lyder: Tillsammans gör vi det hållbara möjligt!

ARBETSUPPGIFTER

Du kommer att arbeta med handläggning av markupplåtelser enligt rennäringslagen samt företräda staten som markägare i förhandlingar ovan odlingsgränsen och i naturskyddade områden.
I arbetsuppgifterna ingår bl.a. att på statens mark ovan odlingsgränsen teckna markarrenden (t.ex. jaktkojor, fritidshus och vindmätningsanordningar). Vidare kan arbete med friköp av statens mark, fastighetsdeklarationer och olika remisser bli aktuella.
I skyddade områden ska du främst arbeta med jakträttsavtal på Naturvårdsverkets mark.
Du kommer även att hantera förvaltningen av de s.k. fjällägenheterna som finns belägna i anslutning till statens mark ovan odlingsgränsen.
Förutom ovanstående uppgifter så kommer du att ingå i fjällförvaltningsgruppen, vilket innebär att olika frågor kring leder, jakt mm kan bli aktuella.

KVALIFIKATIONER

Du ska ha;
 • En för arbetsuppgifterna relevant högskoleutbildning inom t.ex. juridik, lantmäteri eller naturvetenskap
 • God förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt
 • B-körkort

Meriterande är:

• Erfarenheter av likande arbetsuppgifter
 • Vana att arbeta med GIS
 • Vana att upprätta avtal och arbeta med databaser
 • Kännedom om hur rennäringen bedrivs
Dina personliga egenskaper är viktiga.
Vi vill att du;
 • Har ett utåtriktat arbetssätt
 • Är drivande och kan jobba självständigt och i grupp utifrån givna övergripande riktlinjer
 • Är strukturerad och resultatorienterad, vilket innebär att fullfölja egna och gemensamma arbetsuppgifter och mål

ÖVRIGT

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet som är fri från all diskriminering.
Vid denna rekrytering har vi redan valt annonskanaler.
Observera att en tjänsteansökning är en inkommen handling och kan därmed inte behandlas konfidentiellt.
Ange ditt löneanspråk.
så här behandlar vi dina personuppgifter, www.lansstyrelsen.se/dataskydd
Då Länsstyrelsen är både regional krishanterings- och totalförsvarsmyndighet kan du i händelse av samhällskris eller krig få arbeta med andra uppgifter än dem du anställts för inom ramen för myndighetens kris- eller krigsorganisation.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde snarast enligt överenskommelse.