arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Handläggare med EU-kunskap till sektionen för internationella relationer

 • Yrkesroll

  Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 mars

 • Sök jobbet senast

  18 april

Om jobbet

Högkvarteret, Sektionen för internationella relationer vid Ledningsstabens inriktningsavdelning (HKV LEDS INRI IR) är en del av överbefälhavarens (ÖB) och generaldirektörens (GD) stab och ansvarar för Försvarsmaktens (FM) relationer och samarbeten med andra nationer och internationella organisationer. Vid sektionen hanteras ärenden på militärstrategisk nivå i nära samverkan med övriga ledningar och staber inom Högkvarteret samt med Regeringskansliet (RK) och med andra myndigheter.

Sektionen söker erfaren handläggare med huvudsakliga arbetsuppgifter att leda, samordna och utveckla EU-relaterade försvars- och säkerhetsrelaterade frågor på strategisk nivå.

Huvudsakliga arbetsuppgifter


Utgöra huvudansvarig för EU-relaterade ärenden inom ramen för Ledningsstabens inriktningsavdelning verksamhet med följande övergripande omfattning;
 • inrikta, samordna samt leda beredning inom Högkvarteret av ärenden inför beslut av Försvarsmaktens högre chefer eller vidare beredning vid RK/Försvarsdepartementet(Fö),
 • ansvara för löpande dialog med RK/Fö och Sveriges ständiga representation till EU, exempelvis inför kommande svenskt ordförandeskap i EU första halvåret 2023,
 • stödja RK/Fö med underlag kopplat till olika former av samarbeten,
 • ansvara för framtagning samt föredragning av underlag inför ÖBs och andra högre chefers verksamhet.

Kvalifikationer

 • Relevant akademisk examen (masterexamen), i första hand inom statsvetenskap.
 • Yrkeserfarenhet på 10 år eller mer omfattande kvalificerade befattningar inom aktuellt arbetsområde.
 • Erfarenhet att ha arbetat med EU-relaterade frågor, främst från frågor kopplat till försvar-, säkerhet och/eller industrisektor.
 • Erfarenhet att i projektform leda och genomföra komplexa arbetsuppgifter på strategisk nivå.
 • Goda ledaregenskaper.
 • Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.

Meriterande

 • Erfarenhet från tidigare befattning inom Försvarsmakten och/eller RK. Befattningen ställer krav på god förståelse för myndighetens övergripande organisation, arbetssätt, uppdrag och processer.
 • Erfarenhet av bi- och multilateralt försvarssamarbete (utöver EU) på militärstrategisk nivå i nära samarbete med RK/Fö och/eller på internationell nivå
 • Erfarenhet av militär tjänstgöring (militär grundutbildning) eller internationell insatstjänstgöring.
 • Erfarenhet av FM IT-system.
 • Språkkunskaper i tredje språk mot för FM prioriterade partners.

Personliga egenskaper


Arbetet utförs utifrån kortsiktiga och långsiktiga verksamhetsmål vilka har påverkan på flera områden både inom en funktion och/eller på strategisk nivå och ställer därmed höga krav på en helhetsförståelse om myndighetens relationer med andra nationer/internationella organisationer. Förmåga krävs att över tid kunna hantera flera, och ofta komplexa ärenden, samt att kunna bedriva arbete såväl självständigt som att leda och arbeta i grupp. Arbetet bedrivs ofta under tidspress.

Övrigt


Tillsvidareanställning. Provanställning om sex månader tillämpas.

Tillträde: 2021-08-01 (eller enligt överenskommelse).

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:


Överste Jerker Sundström, chef LEDS INRI IR.

Tel: 08 – 788 75 00 (Växel)

Fackliga kontaktpersoner vid HKV:


Camilla Robertsson (SACO)

Lise-Lotte Larsson (SEKO)

Kjell Tetzlaff (OFR/S)

Arne Nilsson (OFR/O)

Samtliga nås på telefon 08-788 75 00

Välkommen med din ansökan senast: 2021-04-18

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

Lön

.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat