arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Handläggare lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

 • Ort

  Umeå

 • Yrkesroll

  Biolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 november

 • Sök jobbet senast

  25 november

Om jobbet

Länsstyrelsen är en serviceinriktad kunskapsmyndighet som arbetar för Västerbottens utveckling och framtid. Myndigheten är en regional del av den svenska statsförvaltningen - med uppdrag att verka för att nationella mål får genomslag i länet, att samordna olika samhällsintressen, och att följa och till regeringen rapportera tillståndet i länet. Länsstyrelsens uppgifter omfattar bland annat samhällsplanering, natur- och miljövård, regional tillväxt, klimat- och energifrågor, landsbygdsfrågor och krisberedskap.

Länsstyrelsen arbetar strategiskt för en långsiktigt ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling, ett starkt näringsliv och företagande. För tillgänglighet, trygghet och service för alla och med miljömålen i fokus. Länsstyrelsen ska uppfattas både som professionell och pålitlig, oberoende och trovärdig och samtidigt som en hjälpsam myndighet. Vårt gemensamma fokus ska alltid vara att utgå från dem vi är till för.
Arbetsplatsen har för närvarande 260 medarbetare. Landshövdingen är myndighetens chef.
Vår vision lyder: Tillsammans gör vi det hållbara möjligt!

ARBETSUPPGIFTER

Den aktuella tjänsten är placerad på Miljöanalysenheten. Vi arbetar med miljöövervakning, vattenförvaltning, kalkning och kalkeffektuppföljning, miljömål och miljömålsuppföljning samt restaurering av vattendrag.

I Västerbottens län finns ett stort behov av att genomföra åtgärder i vattenmiljöer för att nå miljömålen och miljökvalitetsnormer för vatten. Det kan handla om att minska belastning av näringsämnen till sjöar, vattendag och kustvatten, förbättra vattenkvalitén, undanröja vandringshinder eller restaurera vattenmiljöer. Samverkan inom avrinningsområden och mellan aktörer är förutsättningar för ett effektivt åtgärdsarbete.
Vi söker nu en vikarie till ordinarie LOVA-handläggaren för arbetet med att motivera till ett ökat åtgärdsarbete i länet, och med att handlägga bidrag till LOVA- Lokala vattenvårdsprojekt. Arbetet innebär också att koordinera och stödja åtgärdsarbetet i länet. LOVA-bidrag kan sökas av kommuner, ideella organisationer och föreningar.

Dina arbetsuppgifter blir att:

• handlägga LOVA bidrag
 • kommunicera om möjligheter till bidrag
 • stimulera externa aktörer och till ett ökat åtgärdsarbete
 • samverka med aktörer i länet för ett effektivt åtgärdsarbete
 • delta i länets arbete med vattenförvaltning och miljömål
Det kan även bli aktuellt med att koordinera åtgärdsprojekt.

KVALIFIKATIONER

Du har naturvetenskaplig eller teknisk examen med relevant inriktning. Du har god samarbetsförmåga, är kommunikativ och kan motivera andra människor. Du är ansvarstagande, målmedveten och har förmåga att arbeta strategiskt.

Erfarenhet av myndighetsarbete är meriterande liksom erfarenhet av åtgärdsarbete i vatten. Erfarenhet av arbete med samverkan och koordinering är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

B-körkort är ett krav.

ÖVRIGT

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet som är fri från all diskriminering.
Vid denna rekrytering har vi redan valt annonskanaler.
Observera att en tjänsteansökning är en inkommen handling och kan därmed inte behandlas konfidentiellt.
Ange ditt löneanspråk.

Kontaktpersoner

Gunilla Forsgren Johansson

010-225 43 50


Eva Mikaelsson

010-225 43 56


Jenny Viklund

010-225 43 72