arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Handläggare logistik vid FMLOG stab

 • Yrkesroll

  Backofficepersonal

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 juni

 • Sök jobbet senast

  3 juli

Om jobbet

Befattningen erbjuder
Vill du vara en del av Sveriges Försvarsmakt (FM)? Vi försvarar Sverige, landets intressen, vår frihet och vår rätt att leva som vi själva väljer. Tillsammans bygger vi en trygghet för Sverige i en osäker omvärld och den oförutsägbara framtiden. Försvarsmaktens logistik (FMLOG) genomför nu en spännande utvecklingsresa med att bygga morgondagens försvar och skapa ett robust och leveranssäkert FMLOG. Ett viktigt led i det förändringsarbetet är att etablera och utöka vår verksamhet på flera orter i Sverige. Vill du vara med i en händelserik tid och vara en del i FMLOGs utveckling?

Om enheten
Teknik- och verksamhetsstödsavdelningen (TVA) tillhör staben på FMLOG och är för närvarande lokaliserad i fina lokaler på Gärdet i Stockholm. TVA består av tre sektioner: Teknik- och vidmakthållande, Infrastruktur samt Verksamhetssäkerhet. Dessa tre sektioner ansvarar för att leda och följa upp förbandets tekniska tjänst, materiel- och förnödenhetsfrågor, ledningssystemfrågor, infrastruktur, verksamhetssäkerhet samt miljö- och kvalitetsfrågor. Handläggare logistik ingår i Teknik- och vidmakthållandesektionen.

Huvudsakliga arbetsuppgifter


Rollen innebär att driva den dagliga funktionsledningen av logistik, upprättade av rutiner samt handläggning av ärenden. Tjänsten rör främst försörjning av materiel och förnödenheter samt behovsättning, inventering och uppföljning samt innebär en stor del samverkan och byggande av kontaktnät. Tjänsten kan innebära olika ledarroller beroende på uppgift, exempelvis i projekt eller stöd till insatser, men innefattar inget formellt arbetsgivaransvar. Handläggare logistik ingår i en stab och behöver därför kunna arbeta brett och självständigt med olika typer av uppgifter. Tjänsten kräver ett gott ordningssinne samt balans för när detaljer kontra helhet krävs.
 • Handläggare logistik handlägger och bereder logistikstödet inom FMLOG i alla beredskapsnivåer vilket innebär ett dynamiskt arbete mellan planering och genomförande i en mängd olika tidsaspekter.
 • Stödjer med fackkompetens och bidrar till att FMLOG logistiklägesbild är uppdaterad.
 • Upprättar och följer upp förbandets förordnanden avseende logistik.
 • Upprättar och driver förbandets processer avseende MFO (materielfördelningsorder), AFO (ammunitionsfördelningsorder), LFO (livsmedelsfördelningsorder) samt förbandets inventering.
 • Driver förbandets uppföljning och ordning i uppföljningssystem, exempelvis LIFT och PRIO.
 • Bistår i upprättandet av orderverk för produktion och insatser.
 • Medverkar i projekt- och arbetsgrupper samt arbetar som allmän stabsmedlem.

Krav

 • Minst gymnasial utbildning.
 • Relevant logistik- eller administrationsutbildning.
 • Arbete som handläggare/administratör.
 • God förmåga i svenska avseende tal och skrift.
 • Körkort, minst behörighet B.

Meriterande

 • Arbete med logistik inom FM.
 • Väl förtrogen med FM uppföljningssystem LIFT och PRIO.
 • Förtrogen med FM materiel- och försörjningsprocesser.
 • Examen från FINT eller andra logistikutbildningar inom FM.

Personliga egenskaper

Du är självgående och har lätt för att ta initiativ och ansvar i varje given situation. Du har en god förmåga till nätverkande och ser nyttan med detsamma. Du skapar ett användbart nätverk med kontakter och relationer och använder detta för att uppnå mål. Din samarbetsförmåga är mycket god och du har en hög grad av integritet och ödmjukhet inför andras erfarenheter och åsikter.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrigt


Befattningen är en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning (gäller inte om du redan är anställd inom Försvarsmakten).

Tillträde enligt överenskommelse.

Arbetsort: Stockholm eller Arboga.

Befattningen är civil.

För upplysningar om befattningen och processen kontakta:
Andreas Jonsson, chef Teknik- och vidmakthållandesektionen 0705-13 08 64.

Fackliga företrädare:
Madeleine Bagge, SAKO.

Eva-Britt Steen, SEKO.

Torbjörn Bäckman, OFR/O.

Håkan Antonsson, OFR/S.

Samtliga nås via Försvarsmaktens växel: 08-788 75 00.

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2022-07-03. Med hänsyn till semesterperioder kan återkoppling dröja och processen bedöms fortsätta senast i mitten av augusti 2022.

Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.

FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.

Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Backofficepersonal

Lön

Fast månadslön.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat