arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Handläggare inom vattenförvaltningen med fokus på miljögifter

 • Yrkesroll

  Kemist

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 december

 • Sök jobbet senast

  28 januari

Om jobbet

Länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering riksdag och centrala myndigheter å den andra. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, stöd- och tillståndsgivning, utveckling och samordning inom många samhällsområden. Hos oss arbetar cirka 230 personer och vår chef är landshövdingen.

Om du är intresserad av samhällsfrågor och vill medverka till utvecklingen av Värmlands län skulle du vara rätt person för oss.

På enheten för Miljöanalys arbetar vi med uppdrag kopplade till fiskefrågor, kalkning och restaurering, miljöövervakning, åtgärdsprogram för hotade arter, vattenförvaltning, vattenskydd, VA-frågor, lokala vattenvårds- och naturvårdsprojekt (LOVA och LONA), vilda pollinatörer och invasiva främmande arter.

Tjänsten ingår i beredningssekretariatet för arbetet med EU:s Ramdirektiv för vatten där målet är att uppnå god ekologisk och kemisk status i våra sjöar, vattendrag och god kvantitativ och kemisk status i grundvatten. Arbetsgruppen omfattar idag sju personer och arbetsuppgifterna består till stor del av att genomföra uppdrag från Vattenmyndigheten i Västerhavet. Här ingår framtagande av underlag för bedömning av länets vattenförekomster. Beredningssekretariatet arbetar bland annat med övergödning, försurning, miljögifter, hydromorfologiska förändringar av vattendrag och sjöar samt grundvatten.

ARBETSUPPGIFTER

Arbetet inom vattenförvaltningen innebär att driva det regionala arbetet med EU:s vattendirektiv. Du kommer att arbeta med att kartlägga miljötillstånd, analysera påverkan och åtgärdsbehov samt med normsättning av yt- och grundvatten med avseende på miljögifter. I arbetet ingår även att vara sakkunnig i vattendirektivsfrågor och stötta andra enheter i handläggningen av de PBL och MB-ärenden som rör vattenförekomster. Beredningssekretariatet ansvarar också för intern samordning av de åtgärder som åligger Länsstyrelsen i enlighet med Vattenmyndighetens åtgärdsprogram

Samverkan med berörda aktörer såväl lokalt som nationellt är centralt i vattenförvaltningsarbetet. I arbetet med miljögifts- och grundvattenfrågor inom beredningssekretariatet kommer du ingå i det nationella nätverket för miljögifter och/eller grundvatten samt vara Länsstyrelsens kontaktperson för några av länets vattenråd.

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig med:
 • Naturvetenskaplig högskole- eller universitetsutbildning i kemi, ekotoxikologi, miljövetenskap, hydrogeologi, geologi eller annan utbildning som vi bedömer lämplig
 • Minst ett års arbetslivserfarenhet av arbete med miljögiftsfrågor
 • B-körkort

Meriterande för tjänsten är:

• Tidigare arbete med grundvattenfrågor
 • Arbete med vattenförvaltning på Länsstyrelse eller annan myndighet
 • Erfarenheter från myndighetsarbete
 • Arbete med samverkansprocesser
 • Erfarenhet av arbete med GIS
Som person är du noggrann och systematisk med god analytisk förmåga och vana av att ha ett helhetsperspektiv i ditt arbete. Tjänsten kräver också ett reflekterande och kritiskt granskande arbetssätt och flexibilitet. Du ska självständigt kunna planera och strukturera ditt arbete. Du som söker ska ha en god samarbetsförmåga och du förväntas bidra till att gruppen har ett utvecklande arbetsklimat. Du ska också ha erfarenhet av att skapa goda relationer och upprätthålla dessa.

Tjänsten kräver god datorvana samt god förmåga att uttrycka dig väl i det svenska språket både i tal och skrift.

ÖVRIGT

För att arbeta hos oss ska du dela statens gemensamma värdegrund. Dess sex principer anger inriktningen för hur myndigheter och statsanställda ska ta sig an sina uppdrag.
o Demokrati
o Legalitet
o Objektivitet, saklighet och likabehandling
o Fri åsiktsbildning
o Respekt för alla människors lika värde
o Effektivitet och service

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Så här behandlar vi dina personuppgifter: https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan kontakta någon av kontaktpersonerna för tjänsten.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Kemist

Lön

Månadslön Individuell lönesättning tillämpas.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning tillämpas.