arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Handläggare inom området samhällsskydd

 • Yrkesroll

  Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 oktober

 • Sök jobbet senast

  15 november

Om jobbet

Vill du arbeta på en av länets mest spännande arbetsplatser?

Länsstyrelsen är statens förlängda arm i Norrbotten och vårt uppdrag är att säkerställa att riksdagens och regeringens beslut får så bra effekt som möjligt, utifrån förutsättningarna i länet. Med vår vision "Tillsammans för Norrbottens bästa "arbetar vi för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, stöd, utveckling, tillsyn och samordning inom många olika områden.

Som medarbetare på Länsstyrelsen kan vi erbjuda dig:
 • Utmanande och intressanta arbetsuppgifter
 • Möjlighet att bidra till samhällsnytta
 • Goda utvecklingsmöjligheter i en spännande arbetsmiljö
 • Bra anställningsvillkor och hälsofrämjande aktiviteter.
På samhällsavdelningen finns enheten för samhällsskydd, enhetens övergripande mål är att skapa förutsättningar för ett hållbart, tryggt och säkert Norrbotten. För att nå målet jobbar enheten med uppdrag inom b.la. områdena skydd mot olyckor, krisberedskap, civilt försvar, säkerhetsskydd och anpassning till ett förändrat klimat.

ARBETSUPPGIFTER

Du kommer att ha en viktig roll i utvecklingen av hur Länsstyrelsen internt och med andra samhällsaktörer ska arbeta vid samhällsstörningar. Genom att genomföra och medverka i nätverk, utbildningar, övningar och utvärderingar bidrar detta till ett kontinuerligt förbättringsarbete.

Arbetsuppgifter som kommer att bli aktuella är:

- Medverka till att utveckla gränssamarbetet med Finland och Norge vad avser skydd mot olyckor, krisberedskap och totalförsvar
- Samordna pågående projektet mellan Sverige och Norge vad avser blåljusorganisationernas samarbete, för att sedan förvalta och utveckla verksamheten.
- Medverka till att utveckla kommande Barentsövningar mellan Sverige, Norge, Finland och Ryssland.
- Medverka till att utveckla larmrutiner, sambandssystem och ledningsplats
- Kunna verka som övningsledare, spelledare och utvärderingsledare vid övningsverksamhet
- Samordna utbildningar och seminarier.
- Företräda länsstyrelsen i internationella, nationella och regionala nätverk och arbetsgrupper.
- I förekommande fall utarbeta styrdokument, svara på remisser och andra yttranden.

Arbetet innebär resor inom länet, landet och nordiska grannländer.

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som har:
 • akademisk utbildning inom krisberedskap eller annan för tjänsten relevantutbildning och/eller erfarenhet som vi bedömer som likvärdig
 • erfarenhet av operativ verksamhet och tekniska stödsystem vid samhällsstörningar
 • erfarenhet av regional, nationell och internationell samverkan på strategisk och operativ nivå
 • god kännedom om länet och länets resurser för att hantera samhällsstörningar
 • erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av övningar
 • god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska och engelska
 • körkort för personbil
Som person är du strukturerad och har god förmåga att självständigt driva processer framåt till avslut. Du kan omsätta teorier och lagstiftning till praktisk innebörd, handling och konkreta resultat. Vidare har du god social förmåga och kan bygga samt bibehålla relationer såväl externt som internt.

Det är en fördel om du har:
 • god kännedom om hur samhällets aktörer arbetar vid samhällsstörningar
 • erfarenhet av att driva utvecklingsarbete och projektledning
 • kännedom om hur kommuner, landsting och bevakningsansvariga myndigheter är organiserade och bedriver sitt arbete i vardagen
 • kännedom om norska och finska resurser och tillvägagångssätt vid samhällsstörningar.
Tjänsten är säkerhetsklassad enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Detta innebär att slutkandidaten innan en eventuell anställning kommer att genomgå en säkerhetsprövning som beroende på tjänst innefattar säkerhetssamtal, registerkontroll och- eller särskild personutredning.

Länsstyrelsen fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Se under kvalifikationer

ÖVRIGT

Vi ser mångfald bland våra medarbetare som en självklarhet. Vi sätter också stort värde på dina kunskaper i lulesamiska, nordsamiska, meänkieli och finska eftersom de nationella minoritetsspråken finns representerade i vårt län.

I och med denna annons så har Länsstyrelsen slutligt bestämt val av annonsmedia.