arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Handläggare inom krisberedskap och civilt försvar

 • Yrkesroll

  Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 september

 • Sök jobbet senast

  9 oktober

Om jobbet

OM LÄNSSTYRELSEN

Länsstyrelsen Stockholm är en samlande kraft för en växande och hållbar huvudstadsregion. Genom att ta ansvar för helheten, hittar vi vägar framåt i komplexa samhällsfrågor.
Helhetsbilden är en viktig utgångspunkt för oss när vi samverkar med kommuner, myndigheter, näringsliv och andra viktiga samhällsaktörer. På regeringens uppdrag bidrar vi också till att nationella mål får genomslag i vårt län.

Hos oss finns experter inom många olika sakområden och vår samlade kompetens har en häpnadsväckande bredd. Här lär du dig något nytt varje dag!

Genom en trygg arbetsmiljö, ständigt lärande och förståelse för olika perspektiv rustar vi oss inför morgondagen. Vår styrka är vår förmåga att ställa om när förutsättningarna förändras – alltid med ansvar för helheten och länets bästa.

Läs mer på www.lansstyrelsen.se/stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

På Länsstyrelsen i Stockholm är arbetet med krisberedskap och civilt försvar högt prioriterat. Vi strävar efter att vara en sammanhållande kraft i länet som driver utvecklingen och skapar effekt inom områdena. Som geografiskt områdesansvarig myndighet på regional nivå samordnar vi länets aktörer i både vardag och i kris.

På Enheten för samhällsskydd och beredskap arbetar vi med en bredd av frågor såsom civilt försvar, krisberedskap, säkerhetsskydd, skydd mot olyckor och informationssäkerhet, och vi ansvarar även för funktionen tjänsteman i beredskap. Enheten arbetar utåtriktat med att stödja länets aktörer att utveckla sin beredskap gällande krisberedskap och civilt försvar. Därutöver arbetar vi med att öka myndighetens egen förmåga genom t.ex. utveckling av krislednings- och krigsorganisation, våra risk- och sårbarhetsanalyser och vår övningsverksamhet.

Mot bakgrund av ett större fokus på frågorna rekryterar vi nu två nya medarbetare som är engagerade och kunniga inom områdena civilt försvar och krisberedskap, med huvudfokus på stöd till och uppföljning av kommuner, samt samordning av frivilligorganisationer.

Arbetsuppgifter

Enhetens uppdrag att både stötta länets aktörer samt att utveckla den egna förmågan ger dig en stor variation i arbetet, goda möjligheter att påverka och utforma din egen roll samt att kompetensutveckla dig inom nya områden. Du kommer att ingå i en grupp som ansvarar för bl.a. beredskapsplanering, risk- och sårbarhetsanalys, utveckling av krigsorganisation, uppföljning av och stöd till länets kommuner, utbildning och övning, försörjningsfrågor m.m.

Som medarbetare kommer du att ha nära samarbeten med flera kollegor beroende vilka frågor du ansvarar för. Samverkan är centralt för en länsstyrelse och du kommer ingå i gemensamma arbetsgrupper och nätverk med andra aktörer såväl nationell nivå, där du företräder länet och Stockholmsperspektiv, som regionalt där du ofta ansvarar för att driva gruppens arbete mot uppsatta mål. I arbetet ingår också att utveckla myndighetens egen förmåga att verka under kris och höjd beredskap samt arbeta både operativt och strategiskt nära aktörerna i Samverkan Stockholmsregionen (SSR)- mer information finner du här: Samverkan Stockholmsregionen.

De handläggare vi söker ska främst arbeta med
 • att stödja och följa upp kommunernas arbete med civilt försvar och krisberedskap, enligt Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
 • att stödja och samordna frivilligorganisationer.
Som handläggare ska du vara beredd på att arbeta med flera av enhetens frågor inom området och du kan komma att ingå i myndighetens krisledningsorganisation vid samhällsstörningar. Du kan komma att tillfrågas att arbeta som tjänsteman i beredskap.

Kvalifikationer

Du ska ha
 • akademisk examen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
 • några års aktuell erfarenhet av strategiskt arbete i syfte att höja kommuners, regioners eller andra statliga myndigheters förmåga inom civilt försvar och krisberedskap
 • god kännedom om relevant lagstiftning
 • mycket god förmåga att kommunicera skriftligt och muntligt.
Du ska vara: 
 • bra på att skapa och förvalta goda relationer
 • ansvarstagande och självständig
 • initiativtagande och bra på att strukturera ditt arbete
 • bra på att se till helheten och göra prioriteringar.
Vi fäster stor vikt vid de personliga egenskaperna och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.

Det är meriterande om du har

 • erfarenhet från uppföljnings- eller utvärderingsarbete
 • kunskap om frivilliga organisationer
 • erfarenhet av Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
 • erfarenhet av krislednings- och stabsarbete.

Anställningsvillkor

Anställningsform: tillsvidare, provanställning kan tillämpas
Omfattning: heltid
Tillträde: snarast alt enligt överenskommelse

Du måste vara svensk medborgare eftersom arbetsuppgifterna inom anställningen är placerade i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning kommer att göras enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Vi arbetar i centralt belägna lokaler i Stockholm.

Ansökningsförfarande 
Sista ansökningsdag: 2022-10-09
Referensnummer: 112-50178-2022

I den här rekryteringen ska du inte bifoga personligt brev utan det räcker med att du svarar på urvalsfrågor och bifogar ditt CV.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men tackar nej till dig som säljer rekryteringstjänster eller annonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning

Lön

Individuell

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat