arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Handläggare inom hälsa med fokus på hälsodata

 • Yrkesroll

  Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 september

 • Sök jobbet senast

  4 oktober

Om jobbet

Hur kan innovation och digitalisering ge oss förutsättningar att kraftsamla, rikta och individanpassa hälsoinsatser? På Vinnova arbetar vi för att lösa framtidens globala utmaningar och stärka svensk konkurrenskraft.
 
Att koppla samman och dela hälsodata mellan sjukvård, industri, akademi, andra källor öppnar upp för forskning och innovation. Det handlar t.ex. om att skaffa ny kunskap om sjukdomar och behandlingsmetoder, att öka träffsäkerheten i förebyggande insatser, effektivisera vårdprocesser, öka individens delaktighet i sin egen hälsa, kvalitetsuppföljning inom vård- och omsorgssystemet. För detta behövs samordning kring bl.a. teknisk utveckling, informationssäkerhet, lagstiftning, etiska ställningstaganden kring hantering av personuppgifter.
 
VI ERBJUDER: Vi erbjuder en meningsfull, omväxlande tjänst inom ett aktuellt område. Du får ta del av den senaste utvecklingen, medverka till nya lösningar för tillämpning av hälsodata. Du breddar ditt nätverk. Vi uppmuntrar ständigt lärande, att ta vara på idéer. Arbetet präglas av spännande möten, samarbeten med olika sektorer och discipliner. 
 
ROLLBESKRIVNING: Du arbetar främst inom hälsodataområdet. Ditt arbetsfält kan även inbegripa andra delar av organisationen. Tillsammans med kollegor utformar du Vinnovas erbjudanden om finansiering av innovationsprojekt. Du hanterar bedömningsprocesser, handlägger, vägleder, följer upp beviljade bidragsprojekt. Arbetet innebär strategiska och administrativa moment. Vinnova fungerar som expertmyndighet vilket innebär att du som handläggare svarar på frågor och företräder Vinnova nationellt och internationellt t.ex. inom internationella program. Du informerar om våra aktiviteter, satsningar, resultat. Du har kontakt med aktörer från akademi, näringsliv, ideella organisationer, offentlig sektor. Du mobiliserar, stödjer dessa för att skapa förnyelse, främja erfarenhetsutbyte och samverkan kring insamling, organisation, användning av hälsodata. Genom ett aktivt nätverk och omvärldsbevakning håller du dig uppdaterad inom ditt område och återkopplar tillbaka till organisationen.
 
KVALIFIKATIONER
UTBILDNING: 
-Akademiska studier som är relevanta för hälsodataområdet
ERFARENHET:
-Minst 5 års arbetslivserfarenhet med frågor som kopplar till hälsodata, delning av känsliga data eller data-driven innovationsutveckling
-Erfarenhet av att främja dialog och samverka brett inom hälsodataområdet, av arbete med att identifiera och implementera lösningar tillsammans med andra, av att självständigt arbeta med resultatinriktade projekt för att nå komplexa mål där integration av perspektiv från olika nyckelaktörer krävs, av att företräda en verksamhet inför samarbetspartners, kunder och beslutsfattare
KUNSKAPER: 
-Förståelse för systemtekniska, juridiska och etiska aspekter inom datadelning som möjliggör utbyte med exempelvis systemarkitekter, applikationsutvecklare, upphandlare, jurister och slutanvändare inom hälsodataområdet
-Förståelse för hur samverkan sker mellan näringsliv, akademi, offentlig sektor och civilsamhälle, samt för dessa sektorers olika utgångspunkter, intressen
- Mycket goda kunskaper i svenska, engelska. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på båda språken
MERITERANDE:
-Erfarenhet av att leda projekt inom hälsodataområdet
-Ett etablerat nätverk inom något/några för tjänsten relevanta områden
-Kunskap om semantisk och teknisk datainteroperabilitet, om olika datastandarder, om RWD / data i klinisk vardag, om regeringens strategi och vision för e-hälsa 2025 
-Kunskap och erfarenhet från nordiska, europeiska och andra internationella initiativ inom hälsodataområdet
 
PERSONLIGA EGENSKAPER: När vi anställer lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och motivation. Du värdesätter samverkan kring komplexa frågor, vill göra skillnad för människors hälsa. Du är nyfiken, trivs med att arbeta tvärdisciplinärt. I kontakten med andra lyssnar du in, reflekterar, bidrar prestigelöst med kunskap och nytänkande. Du kan samarbeta med andra; internt på Vinnova, med andra svenska organisationer, internationellt. Du balanserar mellan olika intressen, anpassar kommunikationen efter åhörarna på ett pedagogiskt, professionellt sätt. Du är initiativrik, lösningsorienterad, med förmåga att söka information och fatta beslut. Du sätter dig snabbt in i nya områden och identifierar, prioriterar, driver frågor självständigt. Att arbeta i en föränderlig miljö där alla svar inte är givna på förhand känns inspirerande för dig. Du kan växla mellan operativa och strategiska frågor. Du är beredd att lägga en del tid på administrativt arbete. Du är organiserad, noggrann. Du delar våra värderingar respekt, ansvarstagande, mod och lever efter dessa i ditt dagliga arbete.
 
PLACERING: Vinnova, Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm
ANSTÄLLNINGSFORM: Tillsvidareanställning, 6 månaders provanställning
KONTAKT: Laurent Saunier, enhetschef, tel. 08-4733108, laurent.saunier@vinnova.se
Vi avböjer all rekryterings- och annonseringshjälp.
ANSÖKAN: Ansök via vår rekryteringsportal senast 2021-10-04. Bifoga examensbevis/betyg/intyg som styrker att du uppfyller utbildningskravet.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning

Lön

Enligt överenskommelse

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Dagtid, vardagar, flextid. Tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning. Heltid 100%