arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Handläggare för arbetet med invasiva främmande arter

 • Yrkesroll

  Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 februari

 • Sök jobbet senast

  4 mars

Om jobbet

Länsstyrelsen är en serviceinriktad kunskapsmyndighet som arbetar för Västerbottens utveckling och framtid. Myndigheten är en regional del av den svenska statsförvaltningen - med uppdrag att verka för att nationella mål får genomslag i länet, att samordna olika samhällsintressen, och att följa och till regeringen rapportera tillståndet i länet. Länsstyrelsens uppgifter omfattar bland annat samhällsplanering, natur- och miljövård, regional tillväxt, klimat- och energifrågor, landsbygdsfrågor och krisberedskap.

Länsstyrelsen arbetar strategiskt för en långsiktigt ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling, ett starkt näringsliv och företagande. För tillgänglighet, trygghet och service för alla och med miljömålen i fokus. Länsstyrelsen ska uppfattas både som professionell och pålitlig, oberoende och trovärdig och samtidigt som en hjälpsam myndighet. Vårt gemensamma fokus ska alltid vara att utgå från dem vi är till för.
Arbetsplatsen har för närvarande 260 medarbetare. Landshövdingen är myndighetens chef.
Vår vision lyder: Tillsammans gör vi det hållbara möjligt!

Länsstyrelsen har ansvaret att på regional nivå samordna arbetet med invasiva främmande arter. Uppdraget är omfattande och utmanande och Länsstyrelsen behöver förstärka organisationen med ytterligare en medarbetare som ska ta sig an dessa arbetsuppgifter med fokus på marina och limniska arter.

ARBETSUPPGIFTER

Invasiva främmande arter (IAS) är ett av de största hoten mot biologisk mångfald sett ur ett globalt perspektiv. De åtgärder som behövs handlar i första hand om att förhindra att arterna etablerar sig i landet. Har arten redan etablerat sig handlar det om att utrota den och är inte det möjligt måste man arbeta för att begränsa artens utbredning och spridning. För att uppnå detta krävs åtgärder på många plan som inbegriper aktörer i alla delar av samhället från statliga myndigheter, kommuner, företag och privatpersoner.

Länsstyrelsen ska leda och bygga upp en struktur för hur arbetet ska kunna genomföras. Arbetsuppgifterna är till stor del utåtriktade och handlar bland annat om att samverka med och samordna olika aktörer. Att informera och sprida kunskap om problematiken med invasiva främmande arter, rådgivning, prioritering av åtgärder samt att bygga upp kunskapsunderlag om arternas spridning ingår också i arbetsuppgifterna. Konkret åtgärdsarbete kan också vara aktuellt.

KVALIFIKATIONER

Vi vill att du
 • har en för arbetsuppgifterna relevant högskoleutbildning inom t.ex. biologi eller andra naturvetenskapliga ämnen
 • har god förmåga och vana av att kommunicera muntligt och skriftligt
 • har B-körkort

Det är meriterande om du har

• erfarenheter av likartade arbetsuppgifter
 • insikt i de regionala förhållandena i länet
 • goda kunskaper och erfarenhet av arbete med GIS
Dina personliga egenskaper är viktiga.
Vi ställer krav på du har ett utåtriktat arbetssätt.
Vi vill att du är drivande och kan jobba självständigt och i grupp utifrån givna övergripande riktlinjer.
Vi vill att du är strukturerad och resultatorienterad, vilket innebär att du fullföljer egna och gemensamma arbetsuppgifter och mål.

ÖVRIGT

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet som är fri från all diskriminering.
Vid denna rekrytering har vi redan valt annonskanaler.
Observera att en tjänsteansökning är en inkommen handling och kan därmed inte behandlas konfidentiellt.
Ange ditt löneanspråk.
så här behandlar vi dina personuppgifter, www.lansstyrelsen.se/dataskydd
Då Länsstyrelsen är både regional krishanterings- och totalförsvarsmyndighet kan du i händelse av samhällskris eller krig få arbeta med andra uppgifter än dem du anställts för inom ramen för myndighetens kris- eller krigsorganisation.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde snarat enligt överenskommelse.