arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Handläggare för 3R frågor till Sveriges 3R-center

 • Yrkesroll

  Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 oktober

 • Sök jobbet senast

  27 oktober

Om jobbet

Jordbruksverket finns för att främja en ökad och hållbar matproduktion och god djurvälfärd i hela Sverige. Vi bidrar till en levande landsbygd. Hos oss arbetar cirka 1600 personer, huvudkontoret ligger i Jönköping men vi har även stor regional verksamhet.

Vi kan erbjuda dig ett meningsfullt arbete där du bidrar till ett långsiktigt och hållbart jordbruk i hela Sverige. Detta i en god arbetsmiljö med goda förmåner med upp till 35 semesterdagar, friskvårdsbidrag samt friskvårdstid. I en stor del av våra anställningar erbjuder vi en flexibel arbetstid och möjlighet att jobba mobilt.

Djuravdelningens uppdrag är att skapa goda förutsättningar för en hållbar och konkurrenskraftig jordbruksnäring, miljö, djurhållning och livsmedelsproduktion. Sverige har höga ambitioner inom djurskydds-, djurhälso- och smittskyddsarbetet, inte minst i syfte att verka för en låg användning av antibiotika och motverka resistensutveckling. Målet är att Jordbruksverket i samarbete med andra aktörer ska leda utvecklingen inom dessa områden.

Läs mer om oss på vår hemsida - https://nya.jordbruksverket.se/om-jordbruksverket/jobba-hos-oss

ARBETSUPPGIFTER

Vi söker nu en handläggare inom det viktiga och intressanta 3R-området. Tjänsten är placerad på Försöksdjursenheten på Djuravdelningen.

Sveriges 3R-center är ett nationellt kompetenscenter för att samordna och främja tillämpningen av alternativa metoder till djurförsök, ofta kallat 3R. De tre R:en står för de engelska orden replace (ersätta), reduce (minska) och refine (förfina). 3R-centret arbetar efter visionen - djurens välfärd i fokus och för färre djur i försök. 3R-centret är verkställande organ till den Nationella kommittén för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål och är inordnat under Jordbruksverket som en särskild verksamhetsgren.
För mer information, se: http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/sveriges3rcenter

I rollen som handläggare kommer du att bereda ärenden för den Nationella kommittén. I de olika arbetsuppgifterna som följer av att bereda ärenden kan det ingå att samla in, bearbeta och sammanställa aktuell information inom forskning på 3R-området. Du kommer också arbeta med olika sätt att sprida information såsom att exempelvis arrangera workshops, externa föreläsningar och andra event. Du kan även få delta i Nationella kommitténs sammanträden för att föredra ärenden samt sprida information om de beslut som fattas av kommittén.

Ditt arbete med informationsspridning innebär att du kommer att ha kontakt med flera externa verksamheter, framför allt försöksdjursverksamheter och deras djurskyddsorgan samt de regionala djurförsöksetiska nämnderna. Information om utveckling av nya eller bättre metoder inom forskning är också viktiga och vi arbetar därför med olika publikationskanaler såsom elektroniskt nyhetsbrev, rapporter och aktiviteter via vår webb. Att delta som representant för 3R-centret i nationella och internationella konferenser och symposier inom området är också en del i arbetsuppgifterna.

Mycket resor förekommer i tjänsten, främst inom Sverige.

KVALIFIKATIONER

Du har en för tjänsten relevant naturvetenskaplig högskoleexamen, t ex inom etologi, biomedicin, veterinärmedicin, eller liknande område. Även högskoleexamen från område där alternativa metoder tas fram och tillämpas så som in vitro eller in silico-modeller är relevanta för tjänsten.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av att ta fram underlag, hålla föredrag och presentationer inför större grupper. Har du erfarenhet och kompetens från 3R-området inom reduce/refine så är det en fördel. Även erfarenhet av att arbeta med djurskydd, försöksdjursområdet och/eller myndighetsarbete är meriterande.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga förmågor i den här rekryteringen och det är särskilt viktigt att du är självgående och har lätt för att samarbeta med många olika kompetenser samtidigt. Vi ser att du har en god analytisk och pedagogisk förmåga och kan balansera olika intressen inom djurskydd och försöksdjursområdet på ett professionellt sätt.

ÖVRIGT

Placeringsort är Jönköping.

För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.