arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Handläggare energi och klimat

 • Yrkesroll

  Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 april

 • Sök jobbet senast

  14 maj

Om jobbet

Som regeringens företrädare är Länsstyrelsen i Stockholm en samlande kraft i länet. Med bred kompetens och helhetssyn arbetar vi för en långsiktigt hållbar utveckling – där ekonomisk utveckling, miljö och social välfärd förenas.

Vi är 500 medarbetare som strävar efter god samhällsutveckling. Många av våra uppdrag utför vi i samverkan med länets kommuner, näringsliv, ideella sektor och medborgare. Vårt gemensamma förhållningssätt till arbetet är präglat av ansvar, respekt, balans och engagemang.

Den unika bredden i Länsstyrelsens verksamhet gör att vi kan erbjuda våra anställda intressanta och varierande arbetsuppgifter, med goda möjligheter till utveckling. Läs mer på www.lansstyrelsen.se/stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

På enheten för klimat och risk arbetar vi med riskhantering, klimatanpassning, GIS och klimat och energifrågor. I dag består enheten av 14 handläggare och ingår i avdelningen för Samhällsbyggnad som har ett brett ansvarsområde och en bred samlad kompetens. Avdelningen verkar för länets långsiktigt hållbara samhällsbyggnadsutveckling genom bland annat rådgivning, tillsyn och samverkan med länets kommuner och andra aktörer. Myndighetsutövning är ett betydande inslag i avdelningens verksamhet

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att med ett långsiktigt perspektiv främja, samordna och leda det regionala arbetet avseende energiomställning och minskad klimatpåverkan. Länsstyrelsen ska:
 • genomföra den regionala klimat- och energistrategin.
 • främja fossilfria transporter för personer och gods.
 • verka för effektiva klimatinvesteringar i länet och synergieffekter mellan olika åtgärder, samt verka för att öka andelen förnybar energi i länet.
En viktig del av rollen består av samverkan med länets olika aktörer inklusive kommunerna, övriga länsstyrelser och nationella myndigheter. En annan roll är att delta och driva projekt.

Arbetsuppgifter

Tjänsten består av två delar, handläggare inom Klimatklivet och strategiskt arbete inom klimat och energi med fokus på transportområdet.

Klimatklivet är ett stöd som bidrar med medel för klimatinvesteringar för att varaktigt minska utsläppen av växthusgaser. Länsstyrelsens uppdrag är att bidra med kunskaper om planer, program och strategier för länet som underlag för Naturvårdsverkets beslut. Länsstyrelsen yttrar sig över alla ansökningar och följer också upp de åtgärder som har fått stöd.

Som handläggare på Länsstyrelsen vägleder du sökande om åtgärden och ansökningsprocessen. Du skriver digitala yttranden med bedömning om ansökningar och läges- och slutrapporter samt genomför platsbesök. Ansökningarna ska ligga i linje med länets klimat- och energistrategi och andra planer. Arbetet följer Naturvårdsverkets perioder för ansökningar och tider för yttrande, vilket kräver förmåga att arbeta flexibelt och tidvis under press.

Det strategiska arbetet inom transportområdet handlar framför allt om att driva länsstyrelsens regionala uppdrag och arbeta med att främja fossilfria transporter för personer och gods. Vi ska även genomföra den regionala planen för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel tillsammans med länets övriga aktörer.

Vi är flera som arbetar med det strategiska energi- och klimatfrågorna. Vi har ett öppet arbetsklimat inom enheten och arbetar i nära samarbete med andra funktioner inom myndigheten. Du kommer även ha en hel del externa kontakter med myndigheter, företag, föreningar och kommuner.

Kvalifikationer

Du ska ha:
 • akademisk utbildning inom energi och klimat eller annan utbildning som arbetsgivaren anser vara likvärdig.
 • erfarenhet från stödhandläggning och rådgivning inom energi- och klimatområdet till exempel från en Länsstyrelse eller Naturvårdsverket eller erfarenhet som arbetsgivare bedömer relevant för tjänsten.
 • mycket god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt, vilket innebär att du formulerar dig tydligt, konkret och sakligt.

Du ska vara:

 • bra på att arbeta tillsammans med andra i team och har lätt för att skapa goda relationer, såväl internt som externt.
 • resultatorienterad, ansvarstagande och bra på att egna initiativ.
 • duktig på att ställa om när så krävs samt har ett prestigelöst förhållningssätt.
 • bra på att se till helheten och göra prioriteringar.
Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper.

Det är meriterande om du har:

 • erfarenhet av att leda och/eller arbeta i projekt.
 • erfarenhet av diarieföring.

Anställning

Anställningsform: föräldravikariat, 1 år
Omfattning: heltid
Tillträde: snarast

Länsstyrelsen verkar för en hållbar och inkluderande arbetsmiljö. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.

Ansökningsförfarande

Sista ansökningsdag: 2021-05-14
Referensnummerr: 112-25511-2021

Bifoga gärna CV och personligt brev. I personligt brev svara gärna på frågorna: Varför vill du jobba hos oss? Beskriv kort varför just du passar till den rollen utifrån annonsens krav, din personlighet och dina kompetenser. 

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men tackar nej till dig som säljer rekryteringstjänster eller annonser.

Välkommen med din ansökan!

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

Lön

Individuell

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat