arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Handläggare, ekosystemtjänsten pollinering

 • Yrkesroll

  Ekolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 november

 • Sök jobbet senast

  6 december

Om jobbet

På Länsstyrelsen i Kalmar arbetar cirka 250 engagerade medarbetare inom en mängd olika samhällsfunktioner. Tillsammans bidrar vi till hållbar utveckling, en god livsmiljö och tillväxt. Detta gör vi genom avvägningar mellan ekologi, social hållbarhet och ekonomi.

Verksamheten genomsyras av tillitsbaserad ledning och styrning samt vår värdegrund som innebär effektivitet och service, objektivitet, legalitet och respekt för lika värde. Utifrån detta vill Länsstyrelsen Kalmar län bli Sveriges bästa länsstyrelse.

Hållbar utveckling är grunden för vårt arbete. I Länsstyrelsens arbetsuppgifter ingår att skydda, vårda, utveckla och förvalta värdefulla naturmiljöer. Kalmar län har många områden med höga naturvärden; från midsjöbankar, grunda vikar och havsstrandängar till vattendrag, strandskogar, ekhagar, alvarmarker och brandpräglade tallskogar.

På naturskyddsenheten arbetar idag cirka 28 personer med arbetsuppgifter inom bland annat områdesskydd, hotade arter, grön infrastruktur, friluftsliv samt prövning och grön tillsyn enligt Miljöbalken. Denna rekrytering innebär en förstärkning av en befintlig arbetsgrupp.

Är du nyfiken på vår arbetsplats och vårt värdegrundsarbete kan du läsa mer på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/kalmar/

ARBETSUPPGIFTER

Du kommer att ingå i enhetens grupp som arbetar med åtgärdsprogram för hotade arter och i huvudsak arbeta med frågor kring våra vilda pollinatörer och dess ekosystemtjänster.

I arbetet ingår att planera och upphandla åtgärder som bland annat gynnar vilda bin, till exempel att skapa och förstärka blomrika marker genom röjning, avverkning, slåtter eller bete; att skapa boplatser i form av sandblottor, död ved och faunadepåer. Informationsfrågor kopplade till ekosystemtjänsten pollinering kommer också att ingå i tjänsten.

Åtgärdsarbetet är främst inriktat på blomrika miljöer i odlingslandskapet, men det kan också bli aktuellt med åtgärder i exempelvis täkter, vägkanter, ledningsgator och tätorter.
Du kommer att arbeta i nära dialog med såväl interna som externa parter inklusive många markägare. Arbetet är lösningsfokuserat och innebär att du med helhetssyn, handlingskraft och lyhört förhållningssätt, startar, genomför och inte minst avslutar projekt.
Med tanke på läget i samhället bör en del kontorsarbete ske från hemmet.
Andra uppgifter kopplade till enhetens ansvarsområde kan bli aktuella.

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som har:
- högskoleutbildning inriktad mot ekologi och naturvård
- kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift
Det är meriterande är om du har:
- ett par års erfarenhet av arbete med naturvård i odlingslandskapet inkluderande fältarbete
- genomfört egna naturvårdande projekt
- artkunskap där pollinerande artgrupper värderas högt
- erfarenhet av ArcGis och collector eller motsvarande
Då tjänsten ställer höga krav på att samverka och skapa goda kontakter lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet

Eftersom tjänsten innebär resor är B-körkort ett krav.

ÖVRIGT

Vi erbjuder Dig en unik arbetsplats
fylld av kunniga experter och ambitiösa generalister inom en mängd olika samhällsfunktioner. Länsstyrelsens står just nu inför många intressanta utmaningar och anställningen ger därmed goda möjligheter till personlig utveckling. Vi har en god arbetsmiljö, bra personalsociala förmåner och stora möjligheter till flexibel arbetstid. Vi välkomnar mångfald och ser jämställdhet som en självklarhet.

Som anställd innebär det att du kommer att krigsplaceras vid Länsstyrelsen i Kalmar län.

Vi undanber oss alla erbjudanden om

annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons.

Vi har i rekryteringen valt att använda oss av Visma recruit som rekryteringsverktyg och kommer således inte hantera ansökningar via e-post eller post.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Ekolog

Lön

Enligt avtal.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tillträde från januari 2021. Vi tillämpar sex månaders provanställning.