arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Handläggare – Samverkan och ledning

 • Yrkesroll

  Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  25 juni

 • Sök jobbet senast

  26 juli

Om jobbet

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.

Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.

Avdelningen för krisberedskap och civilt försvar Avdelningen för krisberedskap och civilt försvar stärker samhällets förmåga att förebygga och hantera kriser och krig.

Målet är att öka motståndskraften hos individer och organisationer. Genom vägledningar, metodstöd, forskning och annan kunskap stödjer vi aktörerna i deras arbete med krisberedskap och civilt försvar. Vi finansierar angelägna utvecklingsprojekt som ska bidra till en bättre beredskap i samhället. Utöver stödet till aktörerna inriktar och samordnar vi planeringen för samhällets beredskap. Vi analyserar och utvärderar samhällets förmåga att hantera kriser och bedömer risk- och hotutvecklingen inom området. I avdelningens arbete ingår också att genomföra övningar och att ge metodstöd till andra aktörers övningar. Avdelningen har omkring 150 medarbetare.

Enheten för samverkan och ledning samt samordnat stöd

Enheten för samverkan och ledning samt samordnat stöd ska stödja utveckling av aktörers förmåga till samverkan och ledning vid samhällsstörningar på lokal, regional och nationell nivå genom konceptutveckling, ny kunskap, metoder och teknik och ge stöd för implementering till förmåga till samverkan och ledning. Arbetet utgår från Gemensamma grunder för samverkan och ledning. Enhetens uppgift är även att inrikta och stödja arbetet med krisberedskap och civilt försvar på regional och lokal nivå. I uppgiften ingår att hålla samman stödet till kommuner och regioner i deras arbete med att öka förmågan att förebygga och hantera extraordinära händelser. Enheten stödjer också utveckling av geografiskt områdesansvar. I enhetens uppgift ingår även arbetet med sjukvårdens säkerhet i kris och krig (SSIK). Vidare ingår att samordna hantering och användning av Rakel internt inom myndigheten.

Arbetsuppgifter


Tjänsten har ett tydligt utåtriktat och drivande fokus. Uppsökande aktiviteter och relationsbyggande är centralt, där aktörer på lokal, regional och nationell nivå utgör viktiga målgrupper.   

I befattningen ingår


- Att förmedla en helhetsbild inom området samverkan och ledning så att aktörerna får en gemensam kunskapsbas och förståelse för sin och andra aktörers roll i systemet.
- Att tillsammans med arbetsgruppen samordna och leverera stöd till aktörer på lokal, regional och nationell nivå i syfte att stärka deras förmåga inom samverkan och ledning vid samhällsstörningar.
- Att paketera och kommunicera resultat från olika utvecklingsarbeten inom samverkan och ledning i syfte att göra "det senaste" känt och användbart för relevanta målgrupper på lokal, regional och nationell nivå.
- Att arbeta för att MSB:s personal har relevanta kunskaper inom samverkan och ledning.
- Att aktivt medverka till att externa aktörer kan erbjudas kontakt och stöd när det gäller frågor om samverkan och ledning. Och aktivt bidra till aktörsgemensam hantering.
- Att leda och/eller delta i aktörsgemensamma projekt.
- Att hålla i workshops/utbildningar

Resor, i första hand inom Sverige, ingår i tjänsten.

Kompetensprofil


Vi söker dig som har:

Relevant akademisk examen eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig och du har mycket god kunskap inom området samhällsskydd och beredskap. 

Utöver detta har du:


- Kunskap om och praktisk erfarenhet av samverkan och ledning inom området samhällsskydd och beredskap.
- Kunskap om arbete inom offentlig förvaltning på lokal, regional eller nationell nivå
- Kännedom om EU och internationella perspektiv inom området.
- Erfarenhet av projektarbete.

Arbetet förutsätter ett flexibelt arbetssätt där du kan ta egna initiativ och  arbeta självständigt. Du har också god förmåga att samarbeta med andra och viljan att lösa problem som kan uppstå . Du bör även ha en god analytisk samt administrativ förmåga och kunna hålla uppsatta tidsramar. Som person är du initiativrik och drivande samtidigt som du är lyhörd.

Du kan även utrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska. Vi kommer också att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet för arbetsuppgifterna.

Anställningsform


Anställningen är en tillsvidareanställning och tjänsten är placerad i Karlstad eller Stockholm. MSB tillämpar provanställning.

Svenskt medborgarskap


Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?

Kontakta enhetschef Niklas Andrén. Fackliga företrädare är Mona Pütsep (Saco-S), Ingrid Krook (ST) och  Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås på växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan märkt med referensnummer 2020/95 och ska vara inkommen till MSB senast den 26 juli 2020.

Välkommen med din ansökan till oss!

Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning